Blog ifirma.pl

Czym są fazy sesji giełdowej i co oznaczają dla inwestora?

|
|
4 minut czytania
Po otworzeniu rachunku inwestycyjnego i wpłaceniu na niego środków możesz zacząć działać na giełdzie. Funkcjonują jednak na niej określone przedziały czasowe, w których należy dokonywać transakcji. Są to tzw. sesje giełdowe, a w tym artykule wyjaśnimy, czym się one charakteryzują.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Co to sesja giełdowa?

Sesja giełdowa to okres w ciągu dnia, podczas którego można wykonywać transakcje handlowe. Jest ona prowadzona w jednolitym lub ciągłym systemie notowań giełdowych. W zależności od płynności danego instrumentu oraz płynności finansowej spółki są one klasyfikowane do danego systemu notowań giełdowych. Jednolity system notowań giełdowych odnosi się do małych spółek o niskiej płynności, praw poboru do akcji oraz praw do akcji notowanych w tym systemie. Zmiany kursów występują 2 razy dziennie. Ciągły system notowań giełdowych dotyczy znacznie szerszego zestawu instrumentów finansowych np.:

 • akcji spółek o wysokiej płynności finansowej;
 • akcji nowo wprowadzonych spółek;
 • Obligacje (w szczególności skarbowe);
 • Certyfikaty inwestycyjne;
 • Prawa poboru do akcji, które będą notowane w systemie ciągłym;
 • Prawa do akcji, notowanych w systemie ciągłym
 • Instrumenty pochodne np. kontrakty terminowe, opcje

Z kolei zmiany kursów mają charakter ciągły.

Harmonogram sesji

Na GPW w Warszawie można wyróżnić kilka faz sesji giełdowej, które wyznaczają poszczególne porządek dokonywania transakcji. Są to:

 • Faza przed otwarciem – sesja się nie rozpoczęła, ale możesz już składać zlecenie giełdowe (czyli informację, jaki instrument finansowy i w jakiej cenie chcesz go kupić lub sprzedać), możliwe jest dokonywanie modyfikacji zleceń (np. zwiększenie wolumenu, zwiększenie limitu ceny zakupu lub zmniejszenie limitu ceny sprzedaży);
 • Fixing – po porównaniu ofert kupna i sprzedaży ustalany jest kurs danych papierów wartościowych, następnie realizowane są zlecenia. W tym etapie system giełdowy dąży do tego, aby uzyskać równowagę między podażą a popytem (eliminowanie różnic między ilością zleceń sprzedaży a zleceń zakupu) oraz minimalizowania wahań kursowych.;
 • Dogrywka – w tym czasie, złożone zlecenia są realizowane w ustalonej cenie w poprzedniej sesji giełdowej (fixing).

W systemie notowań ciągłych faza przed otwarciem ma miejsce między 8:30 a 9:00. Następnie do godziny 17:00 trwa sesja giełdowa i możesz dokonywać wielu transakcji kupna lub sprzedaży. Po godzinie 17:00 ma miejsce ostatnia faza – dogrywka, która trwa przez ok. 5 minut, po których następuje zamknięcie sesji na dany dzień. Z kolei w systemie notowań jednolitych sesja rozpoczyna się o 8:30 do 11:00. Po tej godzinie przeprowadzany jest pierwszy fixing, który trwa 30 minut. Następnie ponownie przyjmowane są zlecenia giełdowe, a o 15:00 następuje drugi fixing i wykonywane są transakcje. Podobnie jak w notowaniach ciągłych, o 17:00 ma miejsce dogrywka i zamknięcie sesji. Oczywiście, przebieg faz giełdowych jest nadzorowany przez organy GPW. W zależności od zaistniałych okoliczności mogą one przedłużyć czas na wprowadzenie zleceń do systemu elektronicznego, wstrzymać przyjmowanie zleceń, przerwać sesję giełdową lub wycofać możliwość obrotu danym papierem wartościowym. Są to działania mające na celu dbanie o bezpieczeństwo transakcji i ochronę interesów uczestników giełdy.

Składanie zleceń giełdowych

Kiedy już znasz poszczególne fazy sesji giełdowej, możesz przystąpić do złożenia zlecenia giełdowego, aby dokonać wybranej transakcji. W zleceniu powinny znaleźć się takie informacje jak np.: nazwa spółki, ilość oraz akcji, którą chcemy zakupić lub sprzedać, typ zlecenia. Do typów zleceń giełdowych zaliczamy np.:

 • PKC (po każdej cenie) – oznacza, iż transakcja zostanie zrealizowana niezależnie od ceny, natychmiast po wprowadzeniu zlecenia (w całości lub częściowo);
 • Z limitem – tutaj jest możliwe podanie limitu, jaki dopuszczamy, realizując transakcję, wartość transakcji może być niższa od podanego limitu, ale nie wyższa. Z tego powodu zlecenie może nie być od razu zrealizowane po rozpoczęciu sesji giełdowej;
 • Stop loss – ogranicza stratę finansową podczas zakupu instrumentów finansowych, jeżeli kurs papieru wartościowego spadnie poniżej ustalonego poziomu – następuje automatyczne wykonanie zlecenia PKC;
 • Stop limit – podobnie jak w powyższym przykładzie, w przypadku osiągania strat, inwestor wskazuje poziom, po którym następuje wykonanie zlecenia z limitem.

Czynniki ryzyka a fazy sesji giełdowej

Dlaczego przestrzeganie tych sztywnych ram czasowych jest istotne podczas inwestowania i przeprowadzania rozmaitych transakcji? Wynika to z faktu, iż wszelkie ogłoszenia i zlecenia związane ze stanem, kursem aktywów poszczególnych podmiotów mogą diametralnie wpływać na wahania rynkowe. Jakie ryzyka wiążą się z próbami inwestowania poza fazami sesji giełdowych?

 • Gwałtowne zmiany cen – ceny poszczególnych papierów wartościowych mogą znacząco różnić się od cen prezentowanych podczas sesji giełdowych;
 • Brak dostępu do aktualnych notowań giełdowych;
 • Większe spready (różnice) pomiędzy cenami zakupu a sprzedaży – co wiąże się z mniejszymi szansami na osiągnięcie większych zysków;
 • Ograniczenia technologiczne – poza godzinami sesji giełdowej mogą występować opóźnienia w systemach obsługujących zlecenia giełdowe;
 • Występują limity na wartość dokonywanych transakcji.

Fazy sesji giełdowej – podsumowanie

Znajomość harmonogramu i zasad obowiązujących podczas sesji giełdowej jest ważnym elementem wiedzy o inwestowaniu na rynkach finansowych. Postępując zgodnie z przyjętymi wytycznymi, zwiększasz szansę na realne osiąganie zysków ze swoich działań i ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie