Darowizna samochodu będącego środkiem trwałym w firmie

Samochód firmowy, który jest zbędny najczęściej zostaje sprzedany, darowany lub zlikwidowany. Każda z tych czynności wywołuje określone skutki podatkowe. Poniżej przedstawiono skutki podatkowe, jakie wywołuje darowizna samochodu będącym środkiem trwałym w firmie.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Warto pamiętaż, iż darowizna samochodu firmowego jako czynność jest nieodpłatna.  Oznacza to, że nie powoduje powstania jakiegokolwiek przychodu po stronie darczyńcy, a także nie jest kosztem uzyskania przychodu. I bez znaczenia jest to czy samochód firmowy został w całości już zamortyzowany czy jeszcze nie został, czy samochód będzie związany z działalnością podatnika czy nie będzie. Czynność ta nie wywołuje żadnych skutków na gruncie podatku dochodowego.

2. Podatek VAT

Opodatkowanie podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. W myśl tych przepisów przez odpłatną dostawę rozumie się również nieodpłatnie przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w tym wszelkie darowizny.

W związku z powyższym darczyńca, który podaruje samochód firmowy dowolnej osobie. Wcześniej przy jego nabyciu miał prawo do obniżenia podatku należnego, będzie zobowiązany opodatkować tę transakcję podatkiem VAT.

Z kolei jeśli darczyńcy nie przysługiwało w całości lub części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych, to darowizna samochodu firmowego nie będzie opodatkowana podatkiem VAT.

3. Podatek od spadku i darowizn

Obowiązek podatkowy ciąży wyłącznie na osobie, która samochód firmowy otrzymała. Darczyńca nie płaci w ogóle tego podatku.

4. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Darczyńca nie podlega opodatkowaniu, ponieważ podatkowi podlegają wyłącznie umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Podsumowując – jak widać darowizna nie wywołuje większych skutków podatkowych, jedynie poza VAT. Stąd przed podjęciem decyzji, co zrobić ze zbędnym środkiem trwałym należy uwzględnić konsekwencje w VAT.

 

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK