Blog ifirma.pl

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

|
|
4 minut czytania
Zatrudniasz niepełnosprawnych pracowników? Sprawdź, jakie możesz otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w firmie wiąże się bardzo często z dodatkowymi obowiązkami i wyzwaniami. Pracodawcy muszą znać nie tylko przepisy ustawy Kodeks pracy, ale również ustaw, które omawiają tematykę osób niepełnosprawnych. Dlatego też pewną formą rekompensaty jest możliwość uzyskania różnego typu dofinansowań, ale w dzisiejszej publikacji zajmiemy się dofinansowaniem do wynagrodzeń.

Zapoznaj się z materiałem wideo dotyczącym Dofinansowania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami:

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Pracownik z niepełnosprawnością, to osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez uprawnione instytucje. Takim pracownikom przysługują dodatkowe uprawnienia wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W tej ustawie znajdziemy m.in. definicję niepełnosprawności.

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego bardzo często wymaga od pracodawcy zapewnienia odpowiednich warunków, w szczególności dostosowanie stanowiska pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności. Pracodawca musi także pamiętać, że nie może dyskryminować pracowników ze względu na ich niepełnosprawność. Osoba niepełnosprawna, bez względu na stopień niepełnosprawności, nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. To tylko niektóre z wymogów, które musi spełnić pracodawca.

Wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej

Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Jednak czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może obniżać z tego tytułu wynagrodzenie.

Ważne!

Wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie może być niższe od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, nawet w przypadku obniżonej normy czasu pracy

Kto może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników?

Nie każdy pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, aby to było możliwe musi spełniać warunki ustawowe.

Dofinansowanie przysługuje tylko na osoby zatrudnione na umowę o pracę
Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny etat, to wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych musi wynosić nie mniej niż 6%
Pracownik musi doręczyć dokument potwierdzający niepełnosprawność
Pracodawca ma obowiązek dokonywać terminowej wypłaty wynagrodzeń na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania pracownika
Wypłata wynagrodzenia musi być dokonana przed dniem złożenie wniosku o dofinansowanie
Opóźnienia w zapłacie składek do ZUS nie mogą przekraczać 14 dni
Płatnik nie może posiadać zaległości we wpłatach składek do PFRON powyżej 100 zł, o ile taki obowiązek występuje

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania będzie zależała od stopnia niepełnosprawności.

Stopień niepełnosprawności Kwota dofinansowania Podwyższona kwota dofinansowania*)
Lekki stopień niepełnosprawności 500 zł 600 zł
Umiarkowany stopień niepełnosprawności 1.350 zł 900 zł
Znaczny stopień niepełnosprawności 2.400 zł 1.200 zł
Ważne!
Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% poniesionych miesięcznych kosztów płacy, w przypadku pracodawcy, który prowadzi działalność gospodarczą 75% tych kosztów
Pod pojęciem kosztów płacy kryją się:
wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę obowiązkowe składki ZUS: na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe naliczone od tego wynagrodzenia i obowiązkowe składki na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)

*) Podwyższenie dotyczy osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej wydał Rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w którym został szczegółowo opisany proces składania wniosku.

Jak ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Wniosek o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników składa się do właściwego terytorialnie oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pracodawca musi wypełnić formularz Wn-D z wyliczoną należną kwotą dofinansowania. Po otrzymaniu wniosku PFRON dokona jego weryfikacji:

 • pod względem rachunkowym i formalnym,
 • pod kątem posiadania zaległości we wpłatach na PFRON,
 • ustalając kwotę przysługującego dofinansowania.

Prezes PFRON może zarządzić przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, m.in. sprawdzenie zgodności przekazanych informacji ze stanem faktycznym, sytuacji ekonomicznej pracodawcy. Jeśli zostaną stwierdzone znaczące nieprawidłowości Prezes PFRON może wstrzymać wypłatę dofinansowania lub zarządzić jego zwrot, jeśli już doszło do wypłaty. Od decyzji Prezesa PFRON przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – podsumowanie

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to dodatkowe obowiązki dla pracodawców, ale również możliwość uzyskania różnego rodzaju dofinansowań. W dzisiejszej publikacji opisaliśmy temat dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia na umowę o pracę osobę niepełnosprawną może ubiegać się o dofinansowanie, jednak musi spełniać warunki ustawowe. Wnioski o dofinansowanie składa się w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą. PFRON weryfikuje wniosek, może być również przeprowadzone postępowanie sprawdzające. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dofinansowanie nie zostanie wypłacone. przepisach określone są przysługujące limity dofinansowania. Uzyskanie środków wymaga od pracodawcy przygotowania wyliczeń i złożenia wniosku, jednak oferowana kwota dofinansowania jest na tyle znacząca, że warto się o nią ubiegać, do czego chyba nie trzeba nikogo przekonywać.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie