Blog ifirma.pl

Dofinansowanie wynagrodzeń w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy

|
Jeżeli zatrudniasz pracowników i obecna sytuacja wymusiła obniżenie wymiaru czasu pracy sprawdź na jaki rodzaj wsparcia możesz liczyć.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadziła tak wiele różnorodnych zmian, że nie ma możliwości omówienia ich wszystkich od razu. Wachlarz zagadnień jest bardzo obszerny i nie wszystkie podnoszone kwestie dotyczą każdego przedsiębiorcy, dlatego powstaje na ten temat wiele publikacji. W tym artykule omówimy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Spadek obrotów gospodarczych

W związku z zaistniałą sytuacją makroekonomiczną na całym świecie doszło do chaosu organizacyjnego u wielu przedsiębiorców. W większości przypadków mamy do czynienia ze spadkiem obrotów z powodu COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie może być mniejszy niż 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub
 • nie może być mniejszy niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Za miesiąc, zgodnie z ustawą, uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Z powodu spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy są zmuszeni do obniżenia wymiaru czasu pracy zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorca zgodnie z ustawą może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość dofinansowania w przypadku obniżenia czasu pracy

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przyznawane będzie w wysokości nie większej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku, czyli maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 2.452,27 zł.

Wysokość wypłaty dla pracowników

Pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie z dwóch źródeł:

 1. Od pracodawcy proporcjonalne do wymiaru czasu pracy liczone od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Ze środków FGŚP będzie dofinansowana połowa wynagrodzenia, do maksymalnej wysokości 2.452,27 zł (brutto), w tej kwocie zawarte są już składki na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.
Świadczenia łącznie z tych dwóch źródeł będą przysługiwały pracownikowi przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Od kwoty wypłaty pracodawca potrąca zaliczkę na podatek dochodowy i składki ZUS.

Wyłączenia pracowników z dofinansowania

Mogą wystąpić okoliczności wyłączenia pracowników z dofinansowania i będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy:

 1. Przedsiębiorca otrzymana dofinansowanie z innych źródeł na tych samych pracowników.
 2. Pracownik w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskał wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 1. Kopię porozumienia, z określonymi warunkami i trybem wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy.
 2. Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP według określonego wzoru dostępnego elektronicznie.
 3. Kopię pełnomocnictwa w przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

Wykaz oświadczeń:

 1. O posiadaniu statusu przedsiębiorcy.
 2. O wystąpieniu spadku obrotów.
 3. O braku przesłanek do ogłoszenia upadłości.
 4. O niezaleganiu wobec urzędu skarbowego i ZUS do końca III kwartału 2019 roku.
 5. O nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy.
 6. O skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19.
 7. O odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie dołączonym do Wniosku.

Oświadczenia przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wnioski o dofinansowanie składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy zgodnie z siedzibą pracodawcy, można to zrobić za pośrednictwem platformy usług elektronicznych praca.gov.pl.

Przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nie ma formy decyzji administracyjnej, dlatego też nie przysługuje odwołanie od decyzji.

Dofinansowanie wynagrodzeń w przypadku przestoju.

▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie