Dofinansowanie wynagrodzeń w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy

obniżenie wymiaru czasu pracy

Jeżeli zatrudniasz pracowników i obecna sytuacja wymusiła obniżenie wymiaru czasu pracy sprawdź na jaki rodzaj wsparcia możesz liczyć.

Ustawa o tarczy antykryzysowej wprowadziła tak wiele różnorodnych zmian, że nie ma możliwości omówienia ich wszystkich od razu. Wachlarz zagadnień jest bardzo obszerny i nie wszystkie podnoszone kwestie dotyczą każdego przedsiębiorcy, dlatego powstaje na ten temat wiele publikacji. W tym artykule omówimy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Spadek obrotów gospodarczych

W związku z zaistniałą sytuacją makroekonomiczną na całym świecie doszło do chaosu organizacyjnego u wielu przedsiębiorców. W większości przypadków mamy do czynienia ze spadkiem obrotów z powodu COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • nie może być mniejszy niż 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego lub
 • nie może być mniejszy niż o 25%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Za miesiąc, zgodnie z ustawą, uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Z powodu spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy są zmuszeni do obniżenia wymiaru czasu pracy zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorca zgodnie z ustawą może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wysokość dofinansowania w przypadku obniżenia czasu pracy

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) przyznawane będzie w wysokości nie większej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obowiązującego na dzień złożenia wniosku, czyli maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 2.452,27 zł.

Wysokość wypłaty dla pracowników

Pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie z dwóch źródeł:

 1. Od pracodawcy proporcjonalne do wymiaru czasu pracy liczone od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Ze środków FGŚP będzie dofinansowana połowa wynagrodzenia, do maksymalnej wysokości 2.452,27 zł (brutto), w tej kwocie zawarte są już składki na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy.
Świadczenia łącznie z tych dwóch źródeł będą przysługiwały pracownikowi przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Od kwoty wypłaty pracodawca potrąca zaliczkę na podatek dochodowy i składki ZUS.

Wyłączenia pracowników z dofinansowania

Mogą wystąpić okoliczności wyłączenia pracowników z dofinansowania i będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy:

 1. Przedsiębiorca otrzymana dofinansowanie z innych źródeł na tych samych pracowników.
 2. Pracownik w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskał wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 1. Kopię porozumienia, z określonymi warunkami i trybem wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy.
 2. Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP według określonego wzoru dostępnego elektronicznie.
 3. Kopię pełnomocnictwa w przypadku osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy.

Wykaz oświadczeń:

 1. O posiadaniu statusu przedsiębiorcy.
 2. O wystąpieniu spadku obrotów.
 3. O braku przesłanek do ogłoszenia upadłości.
 4. O niezaleganiu wobec urzędu skarbowego i ZUS do końca III kwartału 2019 roku.
 5. O nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy.
 6. O skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie COVID-19.
 7. O odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie dołączonym do Wniosku.

Oświadczenia przedsiębiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej. Wnioski o dofinansowanie składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy zgodnie z siedzibą pracodawcy, można to zrobić za pośrednictwem platformy usług elektronicznych praca.gov.pl.

Przyznanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nie ma formy decyzji administracyjnej, dlatego też nie przysługuje odwołanie od decyzji.

Dofinansowanie wynagrodzeń w przypadku przestoju.
▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość