Powrót

Dofinansowanie z PUP części kosztów wynagrodzeń dla pracowników

dofinansowanie z PUP

Zastanawiasz się jak pozyskać środki, żeby nie redukować zatrudnienia? Kolejna partia informacji na ten temat.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Przedsiębiorcy starają się za wszelką cenę przetrwać ten trudny i wyjątkowy czas. Z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia jeszcze nigdy, dlatego tak trudno znaleźć uniwersalne rozwiązania, albo skorzystać z rozwiązań, które były wykorzystywany wcześniej. Tym bardziej osobom prowadzącym działalność gospodarczą trudno jest podejmować decyzje, które mogą mieć wpływ na przyszłość ich firmy. Przedsiębiorców zatrudniających pracowników powinien zainteresować ten artykuł.

Kiedy można otrzymać dofinansowanie z PUP do wynagrodzeń pracowników?

Dofinansowanie jest możliwe do uzyskania w sytuacji, gdy nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, za który zgodnie z ustawą należy rozumieć:

“Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.”

Pozostałe warunki przyznania dofinansowania:

  • przedsiębiorstwo nie spełnia warunków do ogłoszenia upadłości i nie zalega z opłacaniem należności publicznoprawnych do końca III kwartału 2019 roku,
  • w przedsiębiorstwie mamy do czynienia z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
  • firma ma status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

W jakiej wysokości można otrzymać dofinansowanie?

Wysokość dofinansowania zależy od spadku obrotów, które kształtują się w następujących przedziałach:

  1. Spadek o co najmniej 30% – wysokość wsparcia do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę 2.600 zł) wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od przedsiębiorcy.
  2. Spadek o co najmniej 50% – wysokość wsparcia do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami ZUS pracodawcy.
  3. Spadek o co najmniej 80% – wysokość wsparcia do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę wraz ze składkami ZUS pracodawcy.

Przy wyliczaniu spadku obrotów można skorzystać z dostępnych kalkulatorów, a otrzymaną kwotę należy wpisać w części C składanego wniosku.

Jeżeli przedsiębiorca uzyskał dofinansowanie składek ZUS przedmiotem wsparcia będą koszty wynagrodzenia bez składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a więc będzie to kwota netto.

Na jaki okres może być udzielone wsparcie?

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników może być udzielone maksymalnie na 3 miesiące. Wysokość dofinansowania będzie obliczana na podstawie spadku obrotów wykazanego we wniosku. Jeżeli przedsiębiorca odnotuje wyższe spadki obrotów w kolejnych miesiącach i w związku z tym chciałby otrzymać wyższe dofinansowanie wówczas powinien składać odrębny wniosek na każdy miesiąc, w którym za każdym razem przedstawi właściwą wysokość spadku obrotów. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Dofinansowanie z PUP – najważniejsze informacje
 

Obowiązki po otrzymaniu dofinansowania

Przedsiębiorca, który otrzymał dofinansowanie powinien pamiętać o:

  1. Wykorzystaniu dofinansowania zgodnie z założeniami do wynagrodzeń dla pracowników.
  2. Obowiązku utrzymania zatrudnienia w okresie, w którym otrzymał dofinansowanie.
  3. W terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania przedsiębiorca ma obowiązek złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania otrzymanych środków.
  4. Jeżeli wystąpią okoliczności mające wpływ na wysokość otrzymanego dofinansowania, np. zmiana stanu zatrudnienia, należy o tym fakcie powiadomić PUP w terminie 7 dni roboczych od powzięcia takiej informacji.
Ważne!
 

Dużo niejasnych przepisów? Klienci biura rachunkowego mogą liczyć na wsparcie dedykowanej księgowej. O nowych obowiązkach dowiesz się od razu! Zarejestruj się i sprawdź sam.  

Większość informacji związanych z uzyskaniem dofinansowania do części wynagrodzeń pracowników można uzyskać na stronie praca.gov.pl.

Informacje na temat urzędów pracy z całej Polski można znaleźć tutaj.

Natomiast wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy można wypełnić wybierając zakładkę “Wniosek o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (VIA-WOMP)”, który jest przyznawany na nieco odmiennych warunkach wynikających z ustawy.

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego? – przeczytaj.
▲ wróć na początek
UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość