Blog ifirma.pl

Skąd wziąć pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Dostępne programy pomocowe

|
|
7 minut czytania
Dofinansowanie dla firm to dobra propozycja na start dla tych, którzy pragną zostać przedsiębiorcami. Dotacja na rozpoczęcie działalności sprawia, że założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest ułatwiona. Co niosą za sobą dotacje unijne w 2021? Jak rozsądnie gospodarować środkami? Czy są jakieś inne możliwości otrzymania dotacji?
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Dotacja to bezzwrotna zapomoga finansowa. Udzielana jest podmiotom, które chcą realizować konkretnie wyznaczone zadania i spełniają szczegółowe wymogi. Dotacja na założenie firmy jest więc przekazywana tym, którzy planują otwarcie działalności gospodarczej. Dwa główne źródła tych dotacji to programy unijne i urzędy pracy.

Dotacje z Urzędu Pracy

Jedną z możliwości otrzymania dotacji na założenie firmy jest zgłoszenie się osoby bezrobotnej do Urzędu Pracy i złożenie wniosku. Podstawowe warunki związane z otrzymaniem dotacji z Urzędu Pracy:

 • wkład własny – nie zawsze jest obowiązkiem. Choć urzędnicy oceniają wyżej tych, którzy wnieśli choć symboliczną kwotę;
 • wsparcie pomostowe nie jest udzielane – najlepiej jest odłożyć własne pieniądze na przynajmniej 2-3 pierwsze miesiące prowadzenia działalności;
 • osoba starająca się o dotację nie może być studentem studiów dziennych;
 • bezrobotny, który ubiega się o dofinansowanie nie mógł w przeszłości pobierać podobnej formy zapomogi;
 • poszczególne urzędy pracy regulują to, jak długi okres od rejestracji osoby bezrobotnej jest konieczny do otrzymania dofinansowania;
 • każdy urząd pracy ma swój regulamin wewnętrzny, przez co warunki przyznawania dotacji różnią się od siebie w poszczególnych placówkach administracyjnych.

dotacje z urzędu pracy

 

Procedura przyznawania dofinansowania

Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest wyłącznie początkiem drogi. Świeżo upieczonego przedsiębiorcę obowiązuje jeszcze tydzień oczekiwania na podpisanie umowy z właściwym urzędem oraz poręczycielami. Ich zadaniem jest zabezpieczenie ewentualnego zwrotu kwoty dotacji na wypadek niedotrzymania zobowiązań wynikających z umowy.

Dokumenty załączone dodatkowo – certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia, kursy – mogą okazać się przydatne w trakcie weryfikacji.

Na jaką kwotę dotacji z Urzędu Pracy można liczyć?

Każdy Urząd Pracy ma określony budżet na dotacje, które może rozdzielić między petentów. Przyjmuje się, że maksymalną kwotą dotacji jest sześciokrotność uśrednionego wynagrodzenia z sektora przedsiębiorstw.

Dotacja musi być wykorzystana w zgodzie z wszystkimi wymogami wynikającymi z wniosku. Niedotrzymanie warunków umowy zawartej z UP lub prowadzenie działalności przez okres krótszy niż deklarowane 12 miesięcy, skutkuje koniecznością zwrotu całej kwoty wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia doręczenia wezwania do zwrotu środków.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy i wkład własny

Urzędy Pracy zwykle nie wymagają wniesienia wkładu własnego. Jest jednak brany pod uwagę w trakcie składania wniosku i – krótko mówiąc – mile widziany. Zdarza się też, że urzędy podają rekomendowany pułap procentowy wkładu własnego.

Wkładem własnym nie muszą być wyłącznie pieniądze. Mogą być to przedmioty użytkowe niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy – np. drukarka, komputer, telefon). Urząd ma wtedy pewność, że nowo powstała firma w sposób samoświadomy wie, w którym kierunku ma zmierzać.

Przyjęto także zasadę, że pełną kwotę dofinansowania należy wydać w ciągu 30 dni od daty jej uzyskania. Wkład własny jest wówczas bardzo wygodnym zabezpieczeniem w razie gdyby pierwsze miesiące funkcjonowania działalności okazały się trudne.

Biznesplan pod dotację z Urzędu Pracy

Fachowo wykonany biznesplan jest kluczowym elementem w trakcie składania wniosku o dofinansowanie. Może zwiększyć szanse na przychylność ze strony urzędników, którzy łaskawiej spojrzą na osobę zdecydowaną i dobrze przygotowaną.

Dotacje z Urzędu Pracy i inne dofinansowania – możliwości

Nie istnieje możliwość złożenia wniosków o dotację w dwóch różnych źródłach finansowania. Istnieją jednak pewne ułatwienia – można starać się o takie formy wsparcia jak m.in. refundacja kosztów związanych z wyposażeniem/doposażeniem miejsca pracy.

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Dofinansowania unijne to forma pomocy skierowana głównie do młodych osób, które mają konkretny pomysł na biznes. Fundusze Europejskie są bezzwrotnymi środkami, które – z założenia – mają na celu przede wszystkim rozwój lokalnych przedsiębiorstw.

Dotacje z UE na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej mogą wynosić do 40 000 złotych.

Kto może ubiegać się o środki z Unii Europejskiej?

Uzyskanie środków z Unii Europejskiej nie jest dostępne dla każdego. Mogą skorzystać z nich przede wszystkim:

 • osoby, które nie ukończyły 30 roku życia – nie mogące również studiować lub pracować. Każda sytuacja jest poddawana osobnej analizie. Ponadto, udzielana jest pomoc w znalezieniu pracy oraz różnego rodzaju szkoleń;
 • osoby, które ukończyły 30 lat i nie są czynne zawodowo – warunki dofinansowań uzależnione są od województwa. Najczęściej wymagane jest wykazanie, że sytuacja pracownicza w konkretnym miejscu jest utrudniona.

Pozostałe grupy, do których kierowane są środki unijne:

 • bezrobotne kobiety;
 • osoby, które ukończyły 45 lat;
 • osoby trwale bezrobotne;
 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby z podstawowym wykształceniem.

dotacje z unii europejskiej

 

Jak znaleźć projekt odpowiedni dla siebie?

Projekty unijne różnią się regionalnie. Należy więc zorientować się, jakie możliwości są dostępne w pobliżu. Po takim rozeznaniu można dokładnie określić, czy w pobliżu realizowane są projekty dopasowane do konkretnych potrzeb.

Prywatne firmy także mogą wygrać konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy i na jego podstawie ogłaszać nabór do swoich projektów.

Jakie procedury następują po złożeniu wniosku o dofinansowanie z UE?

Kiedy już wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, pojawi się możliwość wzięcia udziału w szkoleniach. Dzięki nim można dowiedzieć się więcej na temat napisania biznesplanu, sporządzenia wniosku o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zdobycia przydatnych umiejętności.

Czy dotacje z UE wymagają biznesplanu?

Biznesplan jest kluczowym elementem niezbędnym do zdobycia dotacji unijnej. Będzie głównym przedmiotem podlegającym ocenie Komisji Oceny Wniosków.

Istnieje jednak możliwość konsultacji biznesplanu z doradcą, który pomoże w skorygowaniu ewentualnych błędów i zapewnieniu, że plan spełnia wszystkie wymogi.

Czy wkład własny jest obowiązkowy przy staraniu się o dotacje z UE?

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską. Koszta żadnego projektu nie są finansowane w całości. Wkład własny jest więc wymagany, a jego poziom uzależniony jest od specyfiki projektu.

Jak ocenia się wniosek o dotacje unijne na otwarcie działalności gospodarczej?

Najpierw ocenia się spełnienie wymogów formalnych. Weryfikowana jest zgodność wszystkich podpisów, kompletności i ilości załączników. Następnie ocenia się merytorykę: treść projektu, możliwość jego finalizacji oraz ogólna zgodności z wymogami merytorycznymi.

Za wniosek dostaje się punkty, które są liczone w karcie oceny wniosku. Tym większa ilość zgromadzonych punktów, tym większa szansa na otrzymanie dotacji.

W jaki sposób dofinansowania z UE są sprawdzane?

Stosowanie się do warunków umowy jest ściśle monitorowane. Niedotrzymanie warunków umowy, tak jak w przypadku dotacji z Urzędu Pracy, skutkuje przymusem zwrotu dotacji wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi.

Rozliczenie projektu jest obowiązkowe. Termin najczęściej wynosi 30 dni. Wymagane jest złożenie wniosku o płatność oraz odpowiednich załączników. Środków finansowych pod żadnym pozorem nie można wydać na rzeczy niezgodne z tym, co zostało zadeklarowane we wniosku.

Czy pobierając środki unijne można liczyć na wsparcie pomostowe?

Wsparcie pomostowe trwa maksymalnie przez rok. Zazwyczaj opiewa na kwotę 1000 zł miesięcznie. Udzielane jest początkującym przedsiębiorcom do momentu uzyskania płynności finansowej prowadzonej działalności gospodarczej.

Dzięki wsparciu pomostowemu ułatwione jest przede wszystkim pokrycie bieżących wydatków.

Otrzymanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nie jest proste. Wiąże się z licznymi procedurami oraz zasadami, których trzeba przestrzegać.

Firma na wsi

Zakładając firmę w mniejszych miejscowościach, możesz starać się o premię na rozpoczęcie działalności na wsi w wysokości maksymalnie 100 000 zł. Wniosek należy złożyć:

 • jeśli jesteś rolnikiem w KRUS – do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • jeśli nie jesteś rolnikiem, ale zakładasz firmę na wsi – podpytaj w urzędzie gminy o Lokalne Grupy Działania

Podstawowe programy pomocowe – podsumowanie

Otrzymanie środków na założenie działalności gospodarczej jest możliwe dzięki kilku różnym kanałom finansowania.

Urząd Pracy i Unia Europejska oferują odmienne możliwości, z których można skorzystać. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o dofinansowanie, ważne jest dokładne określenie, która z możliwości jest bardziej opłacalna.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Z jakich źródeł przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

   Dwa najpopularniejsze źródła to urzędy pracy i fundusze unijne.
  2. Ile trzeba być bezrobotnym żeby dostać dofinansowanie z urzędu pracy?

   Poszczególne urzędy pracy różnie regulują to, jak długo trzeba być bezrobotnym aby otrzymać dofinansowanie. W niektórych urzędach okres ten wynosi miesiąc, w innych jest jeszcze krótszy. Informacji należy szukać na stronie swojego urzędu.
  3. Jak napisać biznes plan na dotacje unijne?

   Dobrze napisany biznesplan jest kluczowym warunkiem przyjęcia wniosku. W jego prawidłowym napisaniu może pomóc doradca specjalizujący się w dotacjach unijnych.
  4. Kto może dostać dofinansowanie z UE?

   Środki z Unii Europejskiej są dostępne przede wszystkim dla osób, które nie ukończyły 30 roku życia, a także tych, które skończyły 30 lat i nie są czynne zawodowo. Grupami, które mogą liczyć na takie wsparcie są również bezrobotne kobiety, osoby, które ukończyły 45 lat, osoby trwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne i osoby z podstawowym wykształceniem.
  Komentarze czytelników
  1. 4 listopada 2021 o 16:54
   wesele w remizie to bieda

   Fajny konkretny artykuł.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie