Powrót

VAT we Włoszech – kompletny przewodnik. Stawki, progi rejestracyjne

VAT we Włoszech

Wysyłasz towary na rzecz klientów z Włoch? Sprawdź, czy powinieneś się rejestrować do włoskiego systemu VAT i jakie są stawki VAT we Włoszech.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Podatek od wartości dodanej (VAT), lokalnie zwany Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), wprowadzono w 1972 roku. Dyrektywy Unii Europejskiej we Włoszech (jako jednego z państw założycielskich), zostały zintegrowane z hiszpańskimi przepisami dotyczącymi VAT.

Stosowne ustawy (dodatkowo poparte orzecznictwem) zawarte są w ustawach o podatku VAT. Stwierdzenia dotyczące codziennych zasad przestrzegania zasad VAT wydawane są przez Doktryny Administracyjne. Ogół systemu VAT znajduje się pod nadzorem Ministerstwa Finansów.

Włoskie ustawodawstwo jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na prowadzenie działalności gospodarczej we Włoszech. Tyczy się to także dostawy towarów lub usług. Jest to objęte obowiązkowym zarejestrowaniem przedsiębiorstwa jako płatnika VAT. Przynależność do włoskiego systemu oznacza także konieczność przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących VAT oraz regularności w wypełnianiu stosownych deklaracji VAT.

Czy powinieneś zarejestrować się we włoskim VAT?

Zagraniczne spółki, które nie są włoskimi rezydentami podatkowymi, a przy tym dostarczają towary (w mniejszym stopniu usługi), mogą stanąć w obliczu wymogu zarejestrowania się we włoskim urzędzie skarbowym jako podatnik krajowy. Oto standardowe sytuacje wymagające podjęcia takich kroków:

 • import towarów na teren Włoch (natomiast jeżeli klient wcześniej zarejestrował się jako włoski płatnik VAT – dostawca może nie naliczyć lokalnego podatku VAT),
 • transakcje kupna oraz sprzedaży towarów na terenie Włoch – w momencie, gdy dostawca i klient nie są włoskimi przedsiębiorstwami uprzednio zarejestrowanymi jako płatnicy VAT (zasada odwrotnego obciążenia),
 • dostawa lub zaakceptowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych albo otrzymywanie towarów (rozumiane jako nabytek) z pozostałych krajów UE,
 • sprzedawanie indywidualnym konsumentom towarów przez Internet (uzależniona od włoskiego progu rejestracji sprzedaży na odległość),
 • konsygnacja towarów we włoskich magazynach celem realizacji dostaw odbywających się na terenie Włoch (lub w pozostałych krajach UE),
 • pobieranie opłat za wstęp (przy wejściu) na wydarzenia, wystawy lub konferencje prowadzone na żywo,
 • transakcje internetowe w ramach prowadzenia e-commerce z włoskimi konsumentami.

Obecnie, w praktyce, nie ma żadnych okoliczności, w których świadczenie usług na terenie Włoch wymagałoby rejestracji VAT dla firm niebędących lokalnymi rezydentami podatkowymi. Dzieje się tak od momentu wprowadzenia Pakietu VAT w 2010 roku. Istnieje inna procedura – włoski klient rejestruje transakcję w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia.

System MOSS działa w ten sposób, że dostawców usług elektronicznych, nadawczych lub telekomunikacyjnych obowiązuje rejestracja w dowolnym kraju UE. Deklaracja obejmuje bowiem każdy z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jakie są włoskie progi rejestracyjne VAT?

Tak jak w większości krajów Unii Europejskiej, we Włoszech nie ma progu rejestracyjnego VAT dla przedsiębiorców, którzy nie są miejscowymi rezydentami podatkowymi. Rejestracja VAT, o ile jest wymagana, musi nastąpić przed rozpoczęciem świadczenia jakichkolwiek usług. Należy pamiętać o tym, aby ten wymóg był należycie przestrzegany.

Odzyskanie podatku VAT naliczonego ze wsteczną datą jest bardzo trudne do uzyskania we Włoszech. Jeżeli dostawy polegają na sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu – obowiązuje próg rejestracji VAT dla sprzedaży na odległość wynoszący 35 tysięcy euro rocznie.

Czy wymagany jest włoski przedstawiciel fiskalny lub agent?

Włoskie władze wymagają, żeby firmy spoza obszaru UE wyznaczyły przedstawiciela podatkowego, który ma współodpowiadać za całość należnych podatków VAT. Zdecydowana większośc firm zarejestrowanych w obszarze Unii Europejskiej korzysta z usług lokalnego agenta VAT. Wynika to stąd, że wymagania dotyczące zgodności oraz sprawozdawczości we Włoszech są kłopotliwe. Dajmy na to – płatność należnego podatku VAT może być skomplikowana, jeżeli nie jest dokonywana bezpośrednio na terenie Włoch.

Jakie informacje są wymagane do uzyskania włoskiego numeru VAT i rejestracji?

Aby uzyskać włoski numer identyfikacji VAT, należy okazać się następującą dokumentacją:

 • certyfikat VAT,
 • akt założenia oraz statut spółki,
 • ostatnie przeanalizowane rachunki firmy,
 • formularz branżowej klasyfikacji,
 • oświadczenie o tym, że firma nie ma stałego zakładu we Włoszech,
 • list z upoważnieniem dla przedstawicieli prawnych/podatkowych firmy oraz podpisane zdjęcie paszportowe.

Gdzie składa się włoskie rejestracje VAT?

Żeby otrzymać włoski numer VAT, zagraniczne podmioty zobowiązane są do złożenia wniosku w lokalnym urzędzie podatkowym, gdzie znajduje się lokalny prawny przedstawiciel firmy. Spóźnienie się z rejestracją obarczone jest ewentualną kara pieniężną.

Włoskie deklaracje VAT

Po tym, gdy firma zarejestruje się jako płatnik włoskiego podatku VAT, musi zadeklarować wszystkie transakcje, które podlegają opodatkowaniu i zapłacić należny z tego tytułu podatek VAT. Włochy przeszły gruntowną reformę swojego systemu sprawozdawczego na początku 2017 roku. Wcześniej wymagano jedynie miesięcznych płatności oraz rocznej deklaracji VAT, która była należna w następnym roku. Od 2017 wymaga się także kwartalnych deklaracji VAT oraz zestawienia faktur. Roczne deklaracje są nadal wymagane.

Jak często wymagane są włoskie deklaracje VAT?

 1. Termin składania deklaracji VAT

  Każdy z podatników musi przymusowo złożyć kwartalną deklarację VAT – Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA. Wymaga się jej w ostatnim dniu drugiego miesiąca zaraz po zakończeniu kwartału sprawozdawczego. Dla przykładu – termin złożenia deklaracji VAT za I kwartał upływa 31 maja. Termin złożenia pierwszej deklaracji w 2017 opóźniono natomiast do 12 czerwca.

 2. Termin sporządzenia zestawień faktur

  Poza kwartalną deklaracją VAT, wymagane jest także złożenie kwartalnego zestawienia faktur Spesometro. Zastąpiono nim składane dotychczas corocznie faktury sprzedażowe i zakupowe. Termin złożenia jest taki sam jak w przypadku kwartalnej deklaracji VAT.

 3. Termin składania rocznej deklaracji VAT

  Nadal wymaga się rocznej deklaracji VAT. Termin jej złożenia upływa 30 kwietnia roku, który następuje po terminie złożenia sprawozdań.

 4. Księgi VAT

  Deklaracja powinna opierać się za właściwych zapisach księgowych, które prowadzi się zgodnie z wloskimi wymogami księgowymi oraz podatkowymi. Tę ewidencję nazywa się Włoskim Rejestrem.

 5. Termin płatności

  Podatnicy, których roczny obrót wynosi powyżej 700 tysięcy euro muszą co miesiąc odprowadzać należny z tego tytułu podatek VAT. Przedsiębiorstwa z obrotem poniżej tej kwoty mogą zdecydować się na płatność kwartalną, aczkolwiek muszą zapłacić wówczas 1% bezzwrotnej dopłaty.

Jaki włoski VAT może być odliczony?

Poza zadeklarowaniem odprowadzania włoskiego podatku VAT od sprzedaży, deklaracja zawiera także wykaz podatku odprowadzonego od zakupów (inputs), który można odliczyć od podatku VAT ze sprzedaży. Tyczy się to także podatku VAT należnego za import. Firmy, które nie są włoskimi rezydentami podatkowymi, mają prawo do odliczenia podatku podatku, który naliczono na tych samych zasadach to te niebędące rezydentami. Przykłady tego typu odliczeń obejmują:

 • konferencje oraz seminaria,
 • 50% zwrotu kosztów za korzystanie z parkingu,
 • rozrywki biznesowe nie są dopuszczalne,
 • reklamę,
 • podatek VAT od importu,
 • podatek VAT od zakupu towarów celem ich późniejszej odsprzedaży,
 • podatek VAT od wydatków kapitałowych.

Stawki VAT we Włoszech

 
STAWKA
TYP
RODZAJ TOWARÓW LUB USŁUG
22% standardowa
 • wszystkie pozostałe towary i usługi podlegające opodatkowaniu
10% obniżona
 • niektóre artykuły spożywcze;
 • dostawy wody;
 • niektóre produkty farmaceutyczne;
 • krajowy transport pasażerski;
 • wstęp na imprezy kulturalne;
 • niektóre mieszkania socjalne;
 • remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych;
 • niektóre roboty budowlane związane z nowymi budynkami;
 • niektóre dostawy nowych budynków (nieluksusowych);
 • niektóre dostawy rolne;
 • zakwaterowanie w hotelach;
 • restauracje;
 • wstęp na niektóre imprezy sportowe;
 • produkty energetyczne (z wyłączeniem energii cieplnej);
 • drewno opałowe;
 • wywóz odpadów z gospodarstw domowych;
 • niektóre oczyszczanie ścieków;
 • napoje alkoholowe w barach i kawiarniach;
 • żywność na wynos;
 • kwiaty cięte i rośliny cięte do celów dekoracyjnych i produkcji żywności
5% obniżona
 • niektóre środki spożywcze;
 • niektóre usługi socjalne;
 • niektóre rodzaje transportu pasażerskiego
4% obniżona
 • niektóre produkty spożywcze;
 • niektóre rodzaje sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych;
 • niektóre książki;
 • gazety i niektóre czasopisma;
 • książki elektroniczne z międzynarodowym znormalizowanym numerem książki (ISBN);
 • dzienniki on-line;
 • abonament telewizyjny;
 • niektóre mieszkania socjalne;
 • niektóre artykuły rolne;
 • niektóre usługi społeczne;
 • pojazdy silnikowe dla osób niepełnosprawnych;
 • roboty budowlane związane z nowymi budynkami (w przypadku pierwszego mieszkania);
 • dostawy nowych budynków (w przypadku pierwszego mieszkania)
0% zerowa
 • transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy

Podobne stawki – na 5 poziomach – obowiązują w Irlandii i Francji. Przeczytaj więcej o systemie VAT w Irlandii i stawkach VAT we Francji.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸VAT we Włoszech - kiedy należy się zarejestrować?

  Oto standardowe sytuacje wymagające podjęcia takich kroków:

  • dostawa lub zaakceptowanie dostaw wewnątrzwspólnotowych albo otrzymywanie towarów (rozumiane jako nabytek) z pozostałych krajów UE,
  • sprzedawanie indywidualnym konsumentom towarów przez Internet (uzależniona od włoskiego progu rejestracji sprzedaży na odległość),
  • konsygnacja towarów we włoskich magazynach celem realizacji dostaw odbywających się na terenie Włoch (lub w pozostałych krajach UE).

 2. 🔸Gdzie składa się włoskie rejestracje VAT?

  Żeby otrzymać włoski numer VAT, zagraniczne podmioty zobowiązane są do złożenia wniosku w lokalnym urzędzie podatkowym, gdzie znajduje się lokalny prawny przedstawiciel firmy. Spóźnienie się z rejestracją obarczone jest ewentualną kara pieniężną.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość