VAT w Irlandii – kompletny przewodnik. Stawki, progi rejestracyjne, deklaracje

VAT w Irlandii

Wysyłasz towary na rzecz klientów z Irlandii? Sprawdź, czy powinieneś się rejestrować do irlandzkiego systemu VAT, jakie obowiązują stawki VAT w Irlandii.

Przygotowując się do przystąpienia do Unii Europejskiej, które miało miejsce w 1973 roku, Irlandia zdecydowała się wprowadzić rok wcześniej podatek od wartości dodanej. Irlandzki system podatku VAT, podobnie jak w pozostałych krajach UE, opiera się przede wszystkim na dyrektywach (ustawach) w sprawie podatku VAT proponowanych przez Unię Europejską. Regulacje unijne dotyczą zasad irlandzkiej rejestracji VAT, zgodności, składania deklaracji, systemu Intrastat, sprzedaży WE oraz innych powiązanych z tematem kwestii.

Obowiązek rozliczenia podatku VAT może dotyczyć każdej zagranicznej firmy świadczącej usługi na terenie Irlandii. Wymagane będzie zarejestrowanie swojej zagranicznej firmy celem uzyskania lokalnego numeru VAT, a następnie rejestrowania i raportowania każdej transakcji. Obowiązek może dotyczyć także importu.

Wszystkie firmy zagraniczne, które świadczą usługi podlegające irlandzkiemu opodatkowaniu, mogą być zobowiązane do rozliczania VAT. Wymóg rejestracji zagranicznej firmy wiąże się z nadaniem indywidualnego numeru VAT. Następnie możliwe będzie rejestrowanie oraz raportowanie wszelkiego rodzaju transakcji. Zasada ta może obejmować również import. Liczba przypadków, gdy rejestracja podmiotów gospodarczych (niebędących rezydentami) sukcesywnie się zmniejsza.

Podatek VAT został określony w irlandzkiej ustawie o podatku VAT z 1972 roku. Warto nadmienić, że od tego czasu ustawa było niejednokrotnie zmieniana. Urząd podatkowy w Irlandii (nazywany lokalnie Revenue Commission) odpowiada za zarządzanie systemem VAT. Obejmuje swoim działaniem wydawanie regularnych komunikatów odnoszących się do codziennych zasad przestrzegania VAT.

Czy powinieneś zarejestrować się do irlandzkiego podatku VAT?

Tak samo jak w innych krajach Unii Europejskiej, w Irlandii może być wymagana rejestracja firmy jako lokalnego płatnika VAT. Taka sytuacja może się zdarzyć w przypadku:

 • importowania towarów do UE przez Irlandię,
 • kupna oraz sprzedaży towarów na terenie kraju,
 • prowadzenia magazynu polegającego na konsygnacyjnym przechowywaniu towarów przed dalszą sprzedażą produktów przeznaczonych dla lokalnych firm,
 • organizacji imprez na żywo, a także wystaw, czy np. konferencji (ze wstępem płatnym na wejściu),
 • sprzedaży towarów irlandzkim klientom za pośrednictwem Internetu,
 • dostawa towarów prowadzona na własną rękę.

Wprowadzenie Pakietu VAT w 2010 roku spowodowało zmianę miejsc świadczenia usług w Irlandii. Znacząco ograniczono liczbę przypadków wymagających rejestracji VAT do celów świadczenia usług.

Przedsiębiorcy, którzy dostarczają Irlandczykom usługi elektroniczne, nadawcze lub telekomunikacyjne zobowiązani są do rejestracji w jednym z krajów UE. Jest to możliwe dzięki systemowi MOSS (jedna deklaracja obejmuje 27 państw członkowskich).

Jakie są progi rejestracyjne VAT w Irlandii?

Tak samo jak w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej, Irlandia nie ma progu rejestracji VAT dla przedsiębiorców, którzy nie są rezydentami podatkowymi.

Jeżeli dostawa towarów polega na sprzedaży internetowej, próg rejestracji VAT dla tego typu sprzedaży na odległość ma wysokość 35 tysięcy euro rocznie.

Czy wymagany jest irlandzki przedstawiciel fiskalny lub agent?

W irlandzkim prawie nie przewidziano pojęcia przedstawiciela fiskalnego. Stąd też nie ma konieczności, żeby firmy, które nie są rezydentami podatkowymi musiały takowego przedstawiciela wyznaczać.

Jakie informacje są wymagane w celu uzyskania irlandzkiego numeru VAT i rejestracji?

Firmy, które nie posiadają siedziby, muszą wypełnić formularz TR2. Można pobrać go ze strony internetowej Irish Revenue Commissioners pod adresem www.revenue.ie. Nie wymaga się żadnych dodatkowych dokumentów, które należałoby złożyć razem z wnioskiem. Choć zdarzają się przypadki, w których jest to wyraźnie wymagane.

Gdzie składa się rejestracje VAT w Irlandii

Nie istnieje obecnie żadna możliwość, aby móc zarejestrować się do VAT drogą elektroniczną. Żeby uzyskać irlandzki numer identyfikacji podatkowej, przedsiębiorstwa niebędące rezydentami podatkowymi muszą wypełnić wniosek i złożyć go do irlandzkiego urzędu skarbowego.

Jeżeli dana firma nie wywiąże się z obowiązku rejestracji do celów odprowadzania podatku VAT, może liczyć się ze stałą karą wynoszącą 4 tysiące euro.

Jak często wymagane są irlandzkie deklaracje VAT?

Zwykle wymaga się deklaracji dwumiesięcznych. Należy je sporządzić używając formularza deklaracji VAT 3.

Występują także inne okresy sprawozdawcze. Przykładowo – firma z rocznym zobowiązaniem z tytułu odprowadzania podatku VAT w wysokości poniżej 3 tysięcy euro, jest objęta obowiązkiem składania deklaracji półrocznej. Firma zobowiązana z tytułu podatku VAT wynoszącego między 3001 a 14 400 euro, ma wyznaczony czteromiesięczny okres rozliczeniowy.

Przedsiębiorstwo objęte dwumiesięcznym zobowiązaniem z tytułu podatku wynoszącym poniżej 50 tysięcy euro, może zdecydować się na dokonanie płatności VAT w formie comiesięcznego polecenia zapłaty. Wymaga się wówczas jedynie rocznej deklaracji VAT. W przypadku niedoboru podatku VAT, saldo należy zapłacić składając deklarację na koniec roku (VAT 3).

Należy pamiętać też o tym, że wszyscy handlowcy mają obowiązek wypełnienia rocznego formularza Return of Trading Details (RTD). Są w nim wyszczególnione zakupy oraz sprzedaż (według stawek VAT właściwych za dany rok).

Jak odliczyć irlandzki VAT?

Poza zadeklarowaniem odprowadzania podatku VAT w Irlandii od każdorazowej sprzedaży, deklaracja VAT umożliwia również wykazanie podatku VAT od zakupów (tzw. inputs), który można odliczyć od należnego VAT od sprzedaży. Wtedy może nastąpić zwrot naliczonego podatku tuż po złożeniu stosownej deklaracji. Warto wziąć pod uwagę, że Komisje Skarbowe mogą wymagać dokumentacji, która potwierdza wcześniej podjęte kroki. Nie można jednak odliczyć następujących pozycji:

 • wydatki przeznaczone na żywność, napoje oraz zakwaterowanie,
 • wybrane pojazdy mechaniczne,
 • wydatki poniesione na zapewnienie rozrywki,
 • zakup bądź import paliwa (innego niż zapas handlowy).

Irlandzkie kary VAT

Firmy mogą być ukarane za nieprzestrzeganie obowiązków prawnych związanych z irlandzkim VAT. Standardowa kara ma wysokość 4 tysięcy euro. Nakłada się ją za każdorazowe wykroczenie – np. brak rejestracji do VAT, wystawianie faktur niezgodnych ze ściśle określonymi wymogami, nieterminowe złożenie deklaracji VAT, nieprowadzenie właściwych ksiąg oraz rejestrów.

Ponadto, komisarze skarbowi mogą naliczyć odsetki za zwłokę w płaceniu VAT. Na ten moment stawka wynosi 0,0274 euro za każdy dzień niezapłaconych kwot. Natomiast okres rozliczania podatku VAT w Irlandii wynosi cztery lata od końcówki danego okresu podatkowego.

Zgodność z irlandzkim podatkiem VAT

Przedsiębiorstwa zagraniczne, które są zarejestrowane na potrzeby odprowadzania irlandzkiego podatku VAT, objęte są obowiązkiem stosowania się do przepisów VAT zawartych w irlandzkiej Ustawie o VAT. Obejmują one:

 • przygotowanie faktur z danymi ujawniającymi, które są okreslone w irlandzkiej ustawie o VAT,
 • faktury elektroniczne z właściwym podpisem, certyfikatem autentyczności oraz zgodą odbiorcy,
 • prowadzenie rachunków oraz rejestrów, które powinno się przechowywać przez okres co najmniej sześciu lat,
 • prawidłowe fakturowanie klientów za nabyte towary lub usługi (w zgodzie z irlandzkimi przepisami VAT, które dotyczą czasu dostawy),
 • przetwarzanie not kredytowych oraz innych korekt,
 • stosowanie zatwierdzonych kursów walut zagranicznych.

Stawki VAT w Irlandii

STAWKA
TYP
RODZAJ TOWARÓW LUB USŁUG
23% standardowa
 • wszystkie pozostałe towary i usługi podlegające opodatkowaniu
13,5% obniżona
 • niektóre środki spożywcze;
 • niektóre produkty farmaceutyczne;
 • foteliki samochodowe dla dzieci;
 • budownictwo socjalne;
 • remonty i naprawy prywatnych budynków mieszkalnych;
 • sprzątanie w prywatnych gospodarstwach domowych;
 • niektóre artykuły rolnicze;
 • opieka medyczna i dentystyczna;
 • wywóz odpadów z gospodarstw domowych;
 • oczyszczanie ścieków;
 • drobne naprawy rowerów, obuwia i wyrobów skórzanych oraz bielizny pościelowej;
 • dostawy gazu ziemnego, energii elektrycznej i energii cieplnej;
 • olej opałowy;
 • drewno opałowe;
 • prace budowlane związane z nowymi budynkami;
 • dostawy nieruchomości;
 • niektóre mieszkania socjalne;
 • rutynowe sprzątanie nieruchomości;
 • usługi świadczone przez studia medyczne;
 • usługi turystyczne;
 • usługi fotograficzne;
 • usługi świadczone przez dżokejów;
 • dzieła sztuki i antyki;
 • krótkoterminowy wynajem niektórych pojazdów osobowych;
 • szkoły nauki jazdy;
 • usługi świadczone przez lekarzy weterynarii;
 • kwiaty cięte i rośliny ozdobne;
 • beton i bloki betonowe;
 • niektóre książki;
 • wstęp do parków rozrywki;
 • zakwaterowanie w hotelach;
 • restauracje i katering (z wyłączeniem napojów);
 • fryzjerstwo;
 • jedzenie na wynos;
 • bary i kawiarnie
9% obniżona
 • niektóre środki spożywcze;
 • gazety i czasopisma;
 • wstęp na imprezy kulturalne;
 • korzystanie z obiektów sportowych;
 • fryzjerstwo;
 • e-booki i publikacje cyfrowe
4,8% obniżona
 • zwierzęta gospodarskie przeznaczone do wykorzystania w produkcji środków spożywczych;
 • niektóre artykuły rolne
0% zerowa
 • niektóre środki spożywcze;
 • świece woskowe (niedekorowane);
 • niektóre pasze dla zwierząt;
 • niektóre nawozy;
 • niektóre zapasy żywności do produkcji żywności;
 • niektóre leki do spożycia przez ludzi;
 • niektóre leki do użytku weterynaryjnego (z wyłączeniem zwierząt domowych);
 • niektóre produkty higieny kobiecej;
 • niektóre urządzenia medyczne;
 • odzież i obuwie dla dzieci;
 • transport wewnątrzwspólnotowy i międzynarodowy;
 • kwiaty cięte i rośliny do produkcji żywności;
 • zapasy nasion i roślin do produkcji żywności;
 • niektóre książki; pieluszki dla dzieci

Pięć różnych stawek VAT obowiązuje rownież we Francji – przeczytaj więcej o tamtejszym systemie: VAT we Francji – kompletny przewodnik. Stawki, progi rejestracyjne, deklaracje.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸VAT w Irlandii - kiedy wymagana jest rejestracja?

  Konieczność rejestracji może się zdarzyć m.in. w przypadku:

  • importowania towarów do UE przez Irlandię,
  • kupna oraz sprzedaży towarów na terenie kraju,
  • sprzedaży towarów irlandzkim klientom za pośrednictwem Internetu.
 2. 🔸Jakie są progi rejestracyjne VAT w Irlandii?

  Tak samo jak w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej, Irlandia nie ma progu rejestracji VAT dla przedsiębiorców, którzy nie są rezydentami podatkowymi. Jeżeli dostawa towarów polega na sprzedaży internetowej, próg rejestracji VAT dla tego typu sprzedaży na odległość ma wysokość 35 tysięcy euro rocznie.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość