Faktura zaliczkowa i końcowa – kiedy je wystawiać?

Otrzymanie zaliczki od innej firmy zasadniczo obliguje przedsiębiorcę do wystawienia faktury zaliczkowej – czyli faktury, na podstawie której rozliczymy VAT, ale nie uznamy jeszcze przychodu.

Kiedy wystawiamy fakturę zaliczkową?

Mamy na to czas do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym zaliczkę otrzymaliśmy. Istotne jest, że zaliczkę w zakresie podatku VAT rozliczamy na podstawie daty otrzymania, a nie wystawienia faktury.

Przykład 1

Przedsiębiorca 12 września otrzymał 2.460,00 zł brutto zaliczki na poczet przyszłej dostawy materiałów. Fakturę zaliczkową wystawił dopiero 2 października. VAT od otrzymanej zaliczki (460 zł) należy jednak rozliczyć w deklaracji za wrzesień, zgodnie z datą jej otrzymania.

Uwaga! Otrzymanie wcześniejszej zapłaty nie zawsze wymaga wystawienia faktury zaliczkowej. Jeśli przedpłata oraz dostarczenie towarów/ wykonanie usługi ma miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym, można wystawić zwykłą fakturę sprzedaży.

Przykład 2

Firma otrzymała 9 sierpnia zapłatę za towar. 22 sierpnia towar został dostarczony do kontrahenta.

23 sierpnia wystawiono zwykłą fakturę sprzedaży – z datą sprzedaży 22 sierpnia i adnotacją, że zapłata została dokonana. Cała sprzedaż zostanie rozliczona w sierpniu.

Zakończenie transakcji – faktura końcowa

Po dokonaniu dostawy towarów/wykonaniu usługi, dla których wcześniej wystawiona została faktura zaliczkowa, do 15 dnia kolejnego miesiąca powinniśmy wystawić fakturę końcową. W takim dokumencie uwzględniamy wcześniejszą zaliczkę i wskazujemy, jaka część należności pozostała do spłacenia.

Uwaga! W ramach jednej transakcji może zostać wpłaconych kilka zaliczek, a co za tym idzie – wystawionych kilka faktur zaliczkowych. W takiej sytuacji wszystkie zaliczki ujmujemy na fakturze końcowej.

Jednakże, jeśli wpłacona zaliczka pokrywała całą wartość zamówienia, generalnie nie ma konieczności wystawienia zerowej faktury końcowej – aczkolwiek w praktyce gospodarczej zdarza się, że przedsiębiorcy wystawiają taki dokument. Nie jest to jednak zalecane.

Przykład 3

Przedsiębiorca otrzymał 12 lipca 1230,00 zł brutto zaliczki na poczet przyszłej usługi – zaliczka obejmowała całą jej wartość. Faktura zaliczkowa została wystawiona 13 lipca.

28 sierpnia została wykonana zamówiona usługa. Przedsiębiorca nie wystawiał faktury końcowej – dodał jedynie na fakturze zaliczkowej adnotację o wykonaniu usługi i rozliczył przychód w sierpniu.

Przykład 4

Firma handlowa 11 lipca otrzymała 123,00 zł brutto zaliczki i wystawiła fakturę zaliczkową, na poczet przyszłej dostawy towarów.

21 sierpnia towary zostały dostarczone do kontrahenta. Wartość zamówienia wynosiła 369,00 zł brutto. Firma wystawiła fakturę końcową, uwzględniającą wpłaconą zaliczkę. Na podstawie faktury końcowej kontrahent zobowiązany jest uregulować pozostałą część zobowiązania – 246,00 zł brutto.

 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI