Firma prowadzona w mieszkaniu a koszty wywozu śmieci

Obowiązująca od 1 lipca 2013 roku ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeniosła obowiązek w zakresie gospodarowania odpadami na gminy, natomiast właściciele nieruchomości muszą ponosić opłaty za ich wywóz. Opłatę tę wnosimy na rzecz gminy, na terenie której położona jest nieruchomość, na podstawie złożonej do gminy deklaracji, w wysokości określonej w uchwale Rady gminy. Ustalone przez gminy wysokości opłat za ich wywóz, właściciele nieruchomości wpłacają do gminy na wskazane konto bankowe.

Dlatego też najczęściej potwierdzeniem dokonania tej zapłaty jest przelew bankowy a nie faktura.

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, prowadzący działalność gospodarczą we własnym domu lub mieszkaniu, wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości, w części przeznaczonej na działalność, mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Do wydatków tych należy
  • czynsz,
  • opłata za wodę,
  • energię,
  • gaz
a także opłata za gospodarowanie odpadami. Czy posiadany przelew bankowy dokumentujący opłatę za gospodarowanie odpadami będzie dla nas podstawą do zaksięgowania w koszty, części opłaty dotyczącej działalności gospodarczej? Sposób dokumentowania wydatków określa rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Wymienia ono jako dowód księgowy, dowody opłat, co daje nam możliwość zaliczenia w koszty prowadzonej działalności opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI