Gratisy wydawane w ramach sprzedaży premiowej

Od 1 kwietnia sprzedawcy prowadzący sprzedaż premiową muszą sprawdzać, czy wydanie gratisu nie rodzi po ich stronie obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Przekazanie „gratisów”
Jeżeli zawsze do transakcji, która spełnia określone parametry sprzedawca dodaje gratis to mamy do czynienia ze sprzedażą premiową. Ważne jest, aby wszyscy klienci byli traktowani tak samo, czyli wydanie gratisu nie było uznaniowe, ale wynikało z przyjętych prze firmę (najlepiej w formie spisanego regulaminu promocji) kryteriów obiektywnych. Dodanie gratisu nie wpływa na cenę towaru i nie wykazuje się go jako odrębnej pozycji faktury.

Opodatkowanie gratisów podatkiem VAT

Zmiany w ustawie o podatku obowiązujące od 1 kwietnia 2011 r powodują, że niektóre bezpłatne przekazania towarów mogą rodzić po stronie sprzedawcy obowiązek podatkowy w podatku VAT.
Gratisy nieopodatkowane
Nie jest opodatkowane przekazanie prezentów, które spełniają ustawową definicję „prezentów o małej wartości” przez co rozumiemy przekazywane przez podatnika jednej osobie towarów:
1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości takich osób
2) których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Gratisy opodatkowane
Przekazanie w ramach akcji promocyjnych gratisów niemieszczących się w definicji „prezentów o małej wartości” od 1 kwietnia bieżącego roku wiążę się z koniecznością uiszczenia podatku VAT przez sprzedawcę jeżeli ten przy ich nabyciu miał prawo do odliczenia podatku naliczonego Sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej i naliczenia podatku VAT od podstawy odpowiadającej cenie zakupu lub kosztom wytworzenia towaru przekazanego nieodpłatnie.
Fakturę wewnętrzną wykazuje się w Ewidencji sprzedaży VAT.

Opodatkowanie gratisów podatkiem dochodowym

Gratisy przekazane osobie fizycznych niemające związku z jej ewentualną działalnością gospodarczą:
Nieodpłatne przekazanie towarów czy też świadczenie usług na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może powodować powstanie przychodu po stronie obdarowanego kontrahenta gdy wysokość świadczenia przekroczy ustalony ww ustawie limit.

Ustawa przewiduje dwa limity:

  1. Nieodpłatne świadczenia, np. w postaci drobnych prezentów dla klientów, są zwolnione z PIT, jeżeli ich jednorazowa wartość nie przekracza 200 zł. Zwolnienie dotyczy wszystkich nieodpłatnych świadczeń na rzecz osoby fizycznej, pod warunkiem że stanowią one dla świadczeniobiorcy tzw. przychody z innych źródeł i służą promocji lub reklamie świadczeniodawcy.
  2. Gratisy wydawane w ramach sprzedaży premiowej będą opodatkowane gdy ich wartość przekroczy jednorazowo 760 zł.

Jeżeli wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz osoby fizycznej przekroczy kwotę limitu, przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzenia deklaracji PIT-8C i pobrania podatku.

Gratisy mające związek z działalnością gospodarczą świadczeniobiorcy
Obowiązek sporządzenia PIT-8C nie powstanie, gdy nieodpłatne świadczenie o dowolnej wartości zostanie dokonane na rzecz kontrahenta będącego osobą fizyczną i ma związek z prowadzeniem przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nieodpłatne świadczenie będzie stanowiło co do zasady dla kontrahenta przychód z działalności gospodarczej i ma on obowiązek wykazać jego otrzymanie w kolumnie „inne przychody”.

VAT należny – kosztem prowadzenia działalności świadczeniodawcy

Sprzedawca prowadzący sprzedaż premiową wg reguł podanych w ustawie ma prawo do zaliczenia w koszty prowadzonej działalności kwoty podatku VAT wyliczonej na fakturze wewnętrznej.
Podstawa prawna:
Kosztem może być podatek VAT naliczony „od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości” (Updof art23 ust.1. Pkt 43 litera b)

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość