Blog ifirma.pl

Co zrobić jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

|
|
4 minut czytania
Twój pracodawca nie wypłacił ci wynagrodzenia za pracę? Sprawdź co zrobić w takiej sytuacji.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Każda osoba, która podejmuje zatrudnienie, bez względu na rodzaj zawartej umowy, ma prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę, wynika to wprost z przepisów. Jednak często słyszy się, że pracodawcy, z różnych powodów, nie wywiązują się z tego podstawowego obowiązku. W dzisiejszej publikacji podpowiemy co zrobić w sytuacji, w której pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za pracę – przepisy

Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę z tytułu zawartej umowy o pracę zostały w szczegółach uregulowane w ustawie Kodeks pracy. Poniżej opiszemy najważniejsze z nich.

Wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu
Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną
Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią
Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę
Pracodawca dokonuje wypłaty wynagrodzenia za pracę co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie
Wypłata wynagrodzenia z dołu jest dokonywana nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego
Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się po potrąceniu wymaganych składek, podatków i innych należności, o których jest mowa w przepisach

Co zrobić jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

Do nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy została powołana Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), której zadania zostały uregulowane w ustawie. Jednym z obowiązków PIP jest czuwanie nad terminową wypłatą przysługującego pracownikowi wynagrodzenia. Jeśli pracodawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków pracownik ma dwa wyjścia:

 1. Złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.
 2. Wnieść pozew do Sądu pracy.

Jakie kroki należy podjąć zarówno w jednym, jak i drugim przypadku zostało opisane na stronach Państwowej Inspekcji Pracy. Poniżej opiszemy co należy zrobić w oparciu o wskazówki PIP.

Skarga do Państwowej Inspekcji Pracy

Decydując się na złożenie skargi do PIP należy w pierwszej kolejności ustalić do jakiego oddziału taka skarga powinna być złożona. Skargi są rozpatrywane przez Okręgowy Inspektorat Pracy właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. Może być napisana przez każdą osobę, nie ma szczególnych wymagań, co do zakresu informacji, jakie powinny się na niej znaleźć. Skarga do PIP powinna zawierać:

 • miejscowość i datę sporządzenia skargi,
 • dane osoby wnoszącej skargę – imię, nazwisko, adres,
 • treść skargi – w tym miejscu powinny się znaleźć przede wszystkim dane pracodawcy – jego nazwa i adres i przyczyna złożenia skargi.

Na tej podstawie Inspektor PIP rozpocznie kontrolę i zażąda od pracodawcy wyjaśnień. Jeśli w wyniku ustaleń okaże się, że faktycznie wynagrodzenie nie zostało wypłacone, to Inspektor może:

 1. Nakazać pracodawcy wypłatę wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń przysługujących pracownikowi. Taki nakaz podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 2. Wszcząć postępowanie w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika za co grozi mandat karny lub kara grzywny, w zależności od skali wykroczenia.

Wniesienie pozwu do Sądu pracy

Kolejnym rozwiązaniem, jakie ma do wyboru pracownik, który nie otrzymał wynagrodzenia jest wniesienie pozwu do Sądu pracy. W tym przypadku jest to już pismo procesowe, które musi spełniać wymogi ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Wraz z pismem należy złożyć stosowne załączniki.

Pismo procesowe składa się do Sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy
Pismo procesowe powinno zawierać w szczególności:
 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 • imiona i nazwiska lub nazwy stron,
 • oznaczenie rodzaju pisma,
 • treść roszczenia i określenie przedmiotu sporu – wysokości niewypłaconego wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami,
 • kopia umowy o pracę jako załącznik
Pracownik przygotowuje komplet dokumentów w trzech egzemplarzach:
 • dla siebie,
 • dla sądu,
 • dla pozwanego – zakładu pracy
Pozew do Sądu można wnieść osobiście, pocztą lub przez pełnomocnika
Uwaga!
Roszczenia pracownicze ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Termin ten liczy się od daty wypłaty wynagrodzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

W przypadku zaniechania wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę pracownik ma prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ustawa Kodeks pracy mówi o tym wprost, że jest to możliwe w przypadku ciężkiego naruszenia przepisów przez pracodawcę. Typowym powodem jest właśnie brak wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę. Rozwiązanie umowy o pracę powinno być złożone na piśmie wraz z podaniem przyczyny.

Informacje na temat rozwiązania umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia znajdują się w podlinkowanej publikacji.

Brak wypłaty wynagrodzenia – podsumowanie

Jeśli pracownik zostaje pozbawiony wypłaty wynagrodzenia za świadczoną pracę stoi przed trudnym dylematem, jak w takiej sytuacji postąpić. Jeśli opóźnienie wypłaty zdarza się sporadycznie i pracodawca informuje pracowników, że taka sytuacja może mieć miejsce, to nie ma powodów do obaw. Tym bardziej, jeśli jest to praca, którą lubimy i nie chcemy jej zmieniać. Jeśli jednak zaczyna się to powtarzać cyklicznie, to już pracownik ma powody do niepokoju. Wypłata wynagrodzenia jest niezbywalnym prawem każdego pracownika i przepisy pozwalają mu na dochodzenie swoich praw. Można to zrobić kierując skargę do PIP, ale można sprawę od razu skierować do Sądu pracy. Wybór należy do pracownika. Pracownik powinien pamiętać, że roszczenia pracownicze przedawniają się po upływie 3 lat od dnia, w którym wypłata wynagrodzenia stała się wymagalna. W tym przypadku termin ten biegnie od następnego dnia po dniu będącym terminem wypłaty lub postawieniem środków do dyspozycji pracownika.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie