Blog ifirma.pl

Interpretacje podatkowe – czy można odliczyć podatek VAT z faktury wystawionej na inną osobę?

|
|
5 minut czytania
Tylko podatnik podatku od towarów i usług, na którego została wystawiona faktura odzwierciedlająca rzeczywiste zdarzenie gospodarcze jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego na takiej fakturze.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Interpretacja indywidualna z dnia 03.02.2012, sygn. ITPP1/443-1540/11/IK, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony z faktur wystawionych na inną osobę?

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 10 listopada 2011 r. (data wpływu 15 listopada 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur wystawionych na inną osobę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur wystawionych na inną osobę.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 14 maja 2011 r. nabył Pan aktem notarialnym mieszkanie apartament nad morzem w celu wynajmu turystom w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W kwietniu 2010 r. Pana syn, który nie prowadzi i nie prowadził działalności gospodarczej zawarł umowę przedwstępną na kupno tego mieszkania. Od maja do lipca 2010 r. wpłacał Pan zaliczki na konto dewelopera, dotyczące tego zakupu. W tych miesiącach deweloper wystawiał faktury na Pana syna. W sierpniu 2010 r. zawarł Pan z synem przy udziale dewelopera porozumienie, dotyczące cesji wszystkich praw i obowiązków określonych w umowie przedwstępnej na Pana. Na podstawie cesji nabył Pan aktem notarialnym ww. lokal. Zwrócił się Pan do dewelopera o korektę faktur i przepisanie ich z syna na Pana jako nabywcę i właściciela lokalu. Deweloper odmówił.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy może Pan odliczyć podatek naliczony wykazany w fakturach, które są wystawione na Pana syna…

Pana zdaniem, z uwagi na neutralność VAT i związek zakupu ze sprzedażą opodatkowaną powinien Pan mieć możliwość odliczenia podatku naliczonego zawartego w ww. fakturach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (…).

W myśl art. 106 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

określi szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania;
może określić wzory faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności;
może określić przypadki, w których faktury mogą być wystawiane przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegółowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach.

Kwestie sposobu i zasad wystawiania faktur, danych, które powinny zawierać oraz sposobu i okresu ich przechowywania uregulowane zostały w obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011 r. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360).

Wskazać należy, że faktury VAT są dokumentami o charakterze sformalizowanym, potwierdzającymi transakcje gospodarcze dokonywane pomiędzy podatnikami. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, faktura dokumentująca dokonanie sprzedaży powinna zwierać co najmniej imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy. Powyższe dane powinny zawierać również faktury stwierdzające otrzymanie części lub całości należności przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi (§ 10 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia).

Powyższa kwestia została identycznie uregulowana w obowiązującym do dnia 31 marca 2011 r., rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.).

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż deweloper na podstawie zawartej umowy przedwstępnej z Pana synem wystawiał na niego faktury, dokumentujące uiszczone przez Pana zaliczki na zakup lokalu. W ramach cesji praw i obowiązków określonych w umowie przedwstępnej, nabył Pan ww. lokal. Deweloper nie zgodził się na korektę faktur wystawionych wcześniej na syna.

Mając na uwadze powyższe regulacje prawne w kontekście przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, iż tylko podatnik podatku od towarów i usług, na którego została wystawiona faktura odzwierciedlająca rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, spełniająca wymogi określone w powołanym rozporządzeniu, jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego na takiej fakturze, na zasadach określonych w art. 86 ustawy.

A zatem faktury wystawione na inną osobę, w tym przypadku na Pana syna, nie są dokumentami, dającym Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wskazać jednak należy, iż w przypadku spełnienia ww. kryteriów, tj. posiadania wystawionych na Pana, jako nabywcę lokalu, cesjonariusza faktur korygujących, dokumentujących uiszczone zaliczki na zakup tego lokalu, będzie miał Pan możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego na zasadach wynikających z art. 86 ust. 10, 11 i 13 ustawy.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce