Blog ifirma.pl

Jak można obniżyć podatek? Księgowy omawia ulgi podatkowe

|
|
6 minut czytania
Zagadnienie ulg podatkowych warto mieć na uwadze przez cały rok. Najczęściej prawo do określonej ulgi przysługuje pod warunkiem poniesienia odpowiednich nakładów finansowych w trakcie roku i na tym bazujemy.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Mając świadomość, jakie ułatwienia przygotował dla nas ustawodawca, możemy zręczniej kontrolować firmowy budżet. Koordynator zespołów księgowych IFIRMA, Tomasz Petryszak wyjaśnia, w jakich warunkach, które ulgi przysługują.

Obejrzyj ten wywiad na naszym kanale YouTube:

 

Istnieje wiele różnych ulg, w tym:

 • na zakup terminala płatniczego
 • na robotyzację
 • na prototyp
 • na ekspansję
 • na pierwszą ofertę publiczną
 • dla Venture Capital
 • ulga konsolidacyjna
 • na sponsoring
 • na zabytki

Każdą ulgę omówimy razem z księgowym IFIRMA, Tomaszem Petryszakiem.

Tomasz Petryszak: Wielu przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczęli działalność gospodarczą, przyjmuje płatności od klientów w gotówce. Musimy mieć jednak na uwadze, że gotówka w takiej sytuacji może być obciążeniem dla klienta. Wygodniejszą formą płatności dla konsumenta jest forma bezgotówkowa. W ramach ukłonu zarówno w stronę klienta, jak i przedsiębiorców rządzący przygotowali ulgę, dzięki której przedsiębiorca, który zakupi terminal płatniczy, może w ciągu dwóch lat odliczyć pieniądze na jego zakup. Odliczenie to może wynosić 2,5 tysiąca złotych, w przypadku gdy zakup kasy fiskalnej nie jest konieczny lub tysiąc złotych w pozostałych przypadkach.

Założeniem wprowadzenia ulgi na robotyzację było wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Automatyzując pewne procesy firmy, mogą stawać się bardziej konkurencyjne nie tylko na rynku krajowym, ale też na arenie międzynarodowej. Co może być rozliczone w ramach tej ulgi?

Tomasz Petryszak: Jest to ulga, która została wprowadzona w głównej mierze w celu zwiększenia konkurencyjności polskich firm, gdyż jak wiadomo coraz więcej procesów, które odbywają się w przedsiębiorstwach, jest bardziej zautomatyzowanych. W związku z tą sytuacją ustawodawca wprowadził możliwość odliczenia 50% poniesionych kosztów w zeznaniu rocznym za robotyzację swojej linii produkcyjnej, zakup maszyn i w pełnym stopniu zautomatyzowanej linii przemysłowej. Ulga ta dotyczy również wszelkiego rodzaju szkoleń, ponieważ wraz z wprowadzaniem automatyzacji należy zapoznać pracowników z nowymi procesami działania maszyn i stosowanych technologii.

Ulga na prototyp, czyli, inaczej mówiąc, uruchomienie produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenie go na rynek. Przedsiębiorca może dokonać odpisów amortyzacyjnych od nabytych środków trwałych, które znajdą się w kosztach uzyskania przychodów. Które wydatki można odliczyć w ramach tej ulgi?

Tomasz Petryszak: Chcąc wprowadzić na rynek nowy produkt, który charakteryzuje się jako prototyp, zobowiązani jesteśmy ponieść różnorodne wydatki z tym związane. Wymagane jest badanie rynku, posiadanie ekspertyz, opinii, kontakt z doradcą podatkowym. W celu zmniejszenia kosztów tych procesów ustawodawca wprowadził możliwość odliczenia kosztów, które ponosimy z ich przyczyny, jest to tak zwana ulga na prototyp. Umożliwia ona odliczenie 30% kosztów, które ponieśliśmy w ciągu roku na zakupy związane z wprowadzeniem na rynek nowego prototypu. Wspomniane 30% odliczamy dodatkowo w zadaniu(?) rocznym, z uwagi na fakt, że wcześniej koszty te ponieśliśmy osobiście w ramach działalności gospodarczej, pokrywając je w 100%.

W przypadku ulgi na ekspansję zakłada się, że przedsiębiorca uzyskuje zgodę na dodatkowe odliczenie, dzięki któremu może poszerzyć swój zasięg oraz rynki zbytu, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ulga umożliwia odliczenie wydatków do kwoty miliona złotych. W kosztach znajdą się takie wydatki, jak:

 • działania promocyjno-informacyjne,
 • nadanie certyfikatów i rejestracja znaków towarowych,
 • przygotowanie do przetargów i składania ofert.

Tomasz Petryszak: Ulga na ekspansję, inaczej zwana ulgą prowzrostową jest skierowana dla przedsiębiorców, którzy myślą o poszerzeniu swoich rynków zbytu, na przykład, gdy dany przedsiębiorca sprzedaje swój określony towar na rynku polskim, ale myśli, żeby wejść na rynki zagraniczne. Oczywiście wiąże się to z poniesieniem określonych kosztów związanych na przykład z reklamą, z badaniem rynku i wszelkiego innego rodzaju koszty, towarzyszą firmie podczas wejścia na nowy rynek zbytu. Z tej przyczyny ustawodawca przewidział możliwość rozliczenia takich kosztów, zarówno w ciągu roku w swoich księgach rachunkowych, jak i również w zeznaniu rocznym. Istnieje jednak zobowiązanie świadczące, że musimy w ciągu dwóch lat wprowadzić wspomniane produkty na nowe rynki. W przypadku niewywiązania się z niego nie spełnimy wymogów ulgi.

Ulga na pierwszą ofertę publiczną jest przeznaczona tylko dla firm, które rozliczają swoje podatki w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Umożliwia ona rozliczenie wydatków poniesionych w związku z wejściem na giełdę. Co można odliczyć w ramach ulgi?

Tomasz Petryszak: Ulga na pierwszą ofertę publiczną jest skierowana do osób prawnych, czyli firm chcących wejść na giełdę. Takie firmy muszą ponieść określone koszty, w tym związane z prospektem emisyjnym, różnego rodzaju opłaty skarbowe, sądowe, notarialne i inne opłaty giełdowe. W ramach ulgi firmy takie mogą odliczyć 150% kosztów związanych z tego typu opłatami, a także dodatkowo 50% kosztów związanych z doradztwem podatkowym.

Ulga Venture Capital to rozwiązanie dla osób fizycznych, które mogą inwestować w zakup udziałów albo akcji od spółki inwestycyjnej, bądź spółki kapitałowej, która posiada co najmniej 5% udziałów lub akcji alternatywnej spółki inwestycyjnej. A jak prezentują się szczegółowe zasady?

Tomasz Petryszak: W ramach ulgi Venture Capital można odliczyć 50% kosztów związanych właśnie z zakupem akcji takiej firmy, nie przekraczając jednak 250 tysięcy złotych.

Z ulgi konsolidacyjnej mogą skorzystać firmy, które są płatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Korzystając z tej ulgi przedsiębiorca CIT, który zakupi akcje lub udziały spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, będzie mógł pomniejszyć podstawę do opodatkowania CIT o kwotę 250 tysięcy złotych w skali roku. Jakie wydatki będą kwalifikować się do ulgi?

Tomasz Petryszak: Ulga konsolidacyjna skierowana jest dla osób prawnych, czyli firm, które chcą kupić udziały w spółce z o.o. albo akcje spółki akcyjnej. W jej ramach możemy odliczyć do 250 tysięcy złotych, na przykład na koszty związane z obsługą skarbową, notarialną, prawną oraz różne inne należności publiczno-prawne. Decydując się na skorzystanie z tej ulgi, w ciągu 36 miesięcy nie możemy sprzedać udziałów albo akcji spółki, którą kupiliśmy.

W ramach stosowania ulgi na sponsoring można rozliczyć wydatki, które poniesiono na działalność sportową, kulturalną, działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę. Z ulgi można skorzystać, wspierając m.in. kluby sportowe, finansując uzdolnionych sportowców, wypłacając im stypendium, czy też organizując masowe imprezy sportowe.

Tomasz Petryszak: W przypadku ulgi na sponsoring możliwe jest odliczenie do 50% poniesionych kosztów związanych z tymi właśnie tematami. Odliczenie to odbywa się w następujący sposób — w ciągu roku ponosimy 100% kosztów, a na koniec roku składając zeznania roczne, wykazujemy, które z poniesionych kosztów są związane ze szkolnictwem, działalnością kulturalną i naukową. Ulga ta jest dość kontrowersyjna, a jej kształt ulegał różnym przekształceniom. Zmiana, która nastąpiła w 2023 roku, spowodowała, że nie możemy już odliczać środków pieniężnych na zakup danego zabytku. Możemy odliczać jedynie wydatki, które ponieśliśmy na fundusz remontowy, prace konserwatorskie, prace restauratorskie, a także na roboty budowlane związane z danym zabytkiem. Spełniając te kryteria, możemy odliczyć 50% naszych wydatków.


Tomasz Petryszak,  
Koordynator Zespołów Księgowych IFIRMA

 

Od lat świadczy usługi na rzecz jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych i jawnych. Szybko i sprawnie korzysta z nabytej wiedzy eksperckiej, pomagając przedsiębiorcom w codziennych obowiązkach księgowych. Jako swoje najmocniejsze strony wskazuje biegłość w temacie sprzedaży zagranicznej oraz kwestiach związanych z amortyzacją, kredytami i leasingami samochodowymi.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie