Jak rozliczać PIT i VAT od samochodów przeznaczonych na wynajem?

2019 rok przyniósł sporo zmian w zakresie rozliczania na gruncie PIT samochodów osobowych związanych z działalnością gospodarczą. Jak nowelizacje przepisów traktują takie pojazdy przeznaczone na wynajem? Sprawdź, jak obecnie wygląda odliczenie PIT i VAT od samochodów przeznaczonych na wynajem!

Samochód przeznaczony na wynajem a VAT

Odliczenie VAT od samochodów przeznaczonych wyłącznie na wynajem budzi wątpliwości podatników już od kilku lat, jednak organy podatkowe stoją na dość stanowczym, niekorzystnym dla przedsiębiorców stanowisku. Mimo że ustawa o VAT zezwala na odliczenie 100% VAT od zakupu i wydatków związanych z samochodem osobowym przeznaczonym wyłącznie na wynajem bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków (jeśli są przeznaczone na ten cel przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy), może okazać się, że mimo wszystko przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności jest wynajem samochodów, by odliczać 100% VAT od zakupu i wydatków związanych z takim samochodem, będzie musiał zgłosić go na VAT-26 i prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu.

Stanie się to konieczne, jeśli samochód będzie wykorzystywany do celów innych niż najem, jak np. jazda próbna lub sporadyczne przemieszczanie się nim w celach służbowych przez pracowników. W takim wypadku organy podatkowe uważają, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie w celach najmu i w związku z tym zwolnienie z prowadzenia ewidencji nie przysługuje.

Samochód przeznaczony na wynajem a PIT

1. Amortyzacja

Przedsiębiorcy, których działalność polega na wynajmie samochodów osobowych, każdy zakupiony w tym celu pojazd powinni wprowadzić do ewidencji środków trwałych i poddać amortyzacji. Co ważne, w 2019 roku znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziły nowe limity amortyzacji (150 000 zł dla samochodów osobowych i 225 000 zł dla samochodów elektrycznych).
Ważne! Wskazane wyżej limity amortyzacji nie będą miały jednak zastosowania w przypadku samochodów osobowych oddanych przez podatnika do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu (w rozumieniu przepisów podatkowych), umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, a oddawanie samochodów w odpłatne używanie na podstawie takiej umowy stanowi przedmiot działalności podatnika.
W związku z powyższym, jeśli najem samochodów osobowych stanowi przedmiot działalności podatnika i samochód taki zostanie oddany w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy najmu, przedsiębiorca będzie mógł poddać amortyzacji całą wartość początkową samochodu.

2. Koszty eksploatacji

Nowe przepisy wprowadziły także ograniczenia w kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami osobowymi (paliwo, części zamienne, płyn do spryskiwaczy). Obecnie możliwość zaliczenia 100% takiego wydatku do kosztów podatkowych jest możliwe tylko wówczas, gdy samochód jest w pełni wykorzystywany do celów związanych z działalnością gospodarczą. Jak to udowodnić? Konieczne jest spełnienie warunków, jak przy prawie do odliczenia 100% VAT, tzn. konieczne jest zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego na VAT-26 oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu (więcej na ten temat przeczytasz tutaj). Reguła ta, co do zasady, nie dotyczy samochodów przeznaczonych wyłącznie na wynajem. Wydatki związane z takimi pojazdami mogą stanowić w całości koszt podatkowy. Komplikacje pojawiają się, podobnie jak przy podatku od towarów i usług, jeżeli samochód jest wykorzystywany również do innych celów (np. przejazdy służbowe pracowników). W takim wypadku przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych 75% wydatków z nim związanych lub też zgłosić go na VAT-26 i prowadzić kilometrówkę, by odliczyć 100% wydatków.

W tym miejscu warto wspomnieć również o wydatkach na ubezpieczenie takiego samochodu. O ile OC stanowi w całości koszt podatkowy, to w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, jak AC, obowiązuje limit związany z wartością samochodu przyjętą w polisie. Jeśli jest ona wyższa niż 150 000 zł (225 000 zł w przypadku samochodów elektrycznych), część ubezpieczenia odpowiadająca nadwyżce ponad ten limit nie będzie kosztem.

3. Sprzedaż samochodu przeznaczonego na wynajem

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się sprzedać taki samochód, wówczas wyliczając dochód/stratę z odpłatnego zbycia składnika majątku jako koszt bierze pod uwagę jego pełną wartość początkową (bez ograniczania ww. limitami do amortyzacji) pomniejszoną o dotychczas dokonane odpisy amortyzacyjne.

 

Samochód w firmie – kliknij po pakiet praktycznych informacji w pigułce!


  Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI