Blog ifirma.pl

Jak wrzucić w koszty samochód osobowy?

|
Samochód osobowy firmowy jest własnością firmy, czyli został przez nią zakupiony lub był przekazany do firmy przez jej właściciela z majątku prywatnego.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Samochód osobowy firmowy jest własnością firmy, czyli został przez nią zakupiony lub był przekazany do firmy przez jej właściciela z majątku prywatnego. Z dniem 1 kwietnia 2014 zmieniła się definicja pojazdu samochodowego, a co za tym idzie, będą obowiązywały nowe zasady odliczania VAT od zakupu samochodów, jak i od kosztów związanych z eksploatacją samochodów oraz zakupu paliwa. „Pojazd samochodowy” to pojazd osobowy silnikowy (za wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego) oraz inne pojazdy (quady, motocykle) w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Samochody osobowe – dwie grupy:

 1. Wykorzystywane do celów mieszanych (w działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych) – przedsiębiorca, który będzie używał pojazdu w trybie mieszanym może odliczyć 50% VAT od zakupu pojazdu oraz od eksploatacji. Możliwość odliczenia 50 % VAT z paliwa będzie dopiero od 1 lipca 2015 roku, do tego czasu faktury za paliwo będą księgowane w Książce Przychodów i Rozchodów w kwocie brutto. Firma będzie miał prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od takiego pojazdu. Oznacza to, że co miesiąc część wartości samochodu będzie zaliczana w koszty w wysokości wynikającej ze stawek amortyzacyjnych.
 2. Wykorzystywany tylko i wyłącznie w działalności firmy (art. 86a ust. 4, 7 i 9 ustawy o VAT) – przedsiębiorca będzie mógł odliczyć 100 % VAT od faktury zakupu, paliwa oraz kosztów eksploatacyjnych, jeżeli spełni warunki:
  • będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu do celów VAT. Jest to inna ewidencja niż ta, którą prowadzi się do celów podatku dochodowego. W powyższej ewidencji muszą się znajdować informacje m in: numer seryjny pojazdu samochodowego, opis tras i ich cel oraz stany licznika samochodu,
  • złożyć do Urzędu Skarbowego (druk VAT-26) w ciągu 7 dni od pierwszego dnia, w który został poniesiony pierwszy wydatek z nim związany,
  • konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Samochód osobowy w kosztach – zmiany w prawie

Po wejściu w życie nowej ustawy niektórzy podatnicy zostaną wykluczeni z możliwości skorzystania z powyższej formy rozliczenia pojazdu. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w mieszkaniu. Ten fakt wyklucza wykorzystywanie pojazdu osobowego tylko w działalności gospodarczej. Zostały przewidziane sankcje karne za wykorzystywanie samochodów osobowych niezgodnie z zasadami. W przypadku gdy, przedsiębiorca zgłosił na VAT-26 pojazd, który będzie służył dla celów firmy a będzie wykorzystywał go prywatnie to zostanie ukarany wysokimi karami karnoskarbowymi. Maksymalna kara to 720 stawek dziennych (w zależności od wysokości stawki dziennej kara może wynieść od ok. 38 000 do kilkunastu milionów zł). Ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia dla zaliczenia w koszty wydatków na zakup samochodu osobowego oraz na wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdu (AC). Maksymalna kwota, która podlega amortyzacji to równowartość 20 000 euro, przeliczona na złotówki wg średniego kursu NBP z dnia przekazania samochodu do użytkowania. Jeżeli samochód jest droższy to nadwyżka nie stanowi kosztu prowadzenia działalności. Wydatki związane z ubezpieczeniem AC samochodu, którego wartość przyjęta dla celów ubezpieczenia przekraczają 20 000 euro. Przeliczenia na złote należy dokonać po kursie sprzedaży walut obcych, korzystając z tabeli C kursów kupna i sprzedaży ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski, z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Przykład:
 • Wartość samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia 95 000 zł.
 • Wartość składki AC – 5 000 zł.
 • Kurs sprzedaży ogłoszony przez NBP, z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 4,0375 zł.
 • 20 000 euro x 4,0375 zł = 80 750 zł.
 • Obliczenie proporcji: (80 750 zł x 100%)/95 000 zł = 85%.
 • Kwota ubezpieczenia do zaksięgowania w koszty: 5 000 zł x 85% = 4 250 zł.
Sposób księgowania pojazdów osobowych jest uzależniony od dokumentu na jaki został zakupiony oraz czy był amortyzowany wcześniej. W serwisie ifirma.pl samochody wprowadzamy do Ewidencji Środków Trwałych przez zakładkę “Pojazdy”:
  1. Zakup pojazdu osobowego na fakturę VAT – dotyczy wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych pojazdu osobowego zakupionego na fakturę VAT.
  2. Zakup pojazdu osobowego na dokument inny niż faktura VAT – dotyczy wprowadzanego po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych pojazdu osobowego zakupionego na dokument inny niż faktura VAT, np umowa kupna-sprzedaży, rachunek.
  3. Dodanie pojazdu osobowego – formularz wypełniamy w dwóch przypadkach :
a) gdy jako nowy użytkownik serwisu ifirma wprowadzamy pojazd osobowy, który w naszej firmie jest już amortyzowany – czyli gdy przepisujemy “Ewidencję ŚT” do systemu ifirma.pl. b) gdy postanawiamy przekazać firmie pojazd osobowy, będący do tej pory naszą (lub współmałżonka) własnością prywatną, i wciągnąć go do rejestru środków trwałych lub gdy rozpoczynamy amortyzację samochodu osobowego wytworzonego w firmie lub ulepszonego.

Podatnik ma do wyboru metody amortyzacji:

 • Liniowa – pojazd jest amortyzowany od wartości początkowej, a umorzenia zaczynają się od miesiąca następnego po miesiącu wprowadzenia auta do ewidencji środków trwałych. Pojazd zostanie zamortyzowany w całości po 5 latach przy zastosowaniu 20% stawki amortyzacji.
 • Liniowa indywidualna dla ŚT używanych i ulepszonych – wprowadzając pojazd używany lub ulepszony przedsiębiorca może zastosować korzystniejszą metodę amortyzacji oraz stawkę amortyzacji 40 % (zamiast 20%). Pojazd zostanie zamortyzowany w całości po 2,5 roku przy zastosowaniu 40% stawki amortyzacji.
 • ŚT używany – jeżeli podatnik udowodni, że przed jego nabyciem był on wykorzystywany przez co najmniej 6 miesięcy przez poprzedniego użytkownika,
 • ŚT ulepszony – jeżeli przed wprowadzeniem go do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na jego ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej.
Należy pamiętać, że okres amortyzacji pojazdów osobowych nie może być krótszy niż 30 miesięcy.  

Zobacz również artykuł: Samochód osobowy jako środek trwały

 

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie