Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju ekonomicznego?

Ratowanie miejsc pracy stało się zadaniem priorytetowym dla wielu przedsiębiorców. Na ten cel zostały również przeznaczone środki z różnych źródeł. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy można pozyskać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Jeżeli przestój ekonomiczny lub obniżenie wymiaru czasu pracy ma bezpośredni związek z wirusem COVID-19 są podstawy, aby taki wniosek złożyć.

Jak zabrać się do wypełniania wniosku?

Na stronie internetowej praca.gov.pl znajduje się wykaz wniosków jak również instrukcja w jaki sposób taki wniosek przygotować. W pierwszej kolejności należałoby zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty, które trzeba dołączyć do wniosku a będą to:

 • kopia porozumienia z pracownikami,
 • wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń,
 • kopia pełnomocnictwa, o ile dotyczy.

Wraz z wnioskiem należy przekazać umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru. Umowa jest do pobrania na stronie praca.gov.pl. Po wybraniu adresata wniosku, a więc właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) można przystąpić do wypełniania wniosku.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Pobierz dodatkowy materiał w pdf

TYLKO DLA ZALOGOWANYCH UŻYTKOWNIKÓW

Nie masz jeszcze konta?

ZAREJESTRUJ SIĘ

Jak wypełnić wniosek krok po kroku

Jeżeli już zgromadziliśmy wszystkie niezbędne dokumenty, o których była mowa wcześniej i wybraliśmy WUP (część A wniosku) właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przystępujemy do wypełnienia wniosku.

Część A – Wybór urzędu pracy

pasted image 0 (1)

Część B – Dane przedsiębiorstwa


W części B wniosku należy podać niezbędne dane ewidencyjne przedsiębiorcy, a więc między innymi: NIP, REGON, nazwę przedsiębiorcy, adres siedziby, wykaz osób bądź osobę reprezentującą przedsiębiorcę i dane kontaktowe tej osoby (imię i nazwisko), podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz załączyć pełnomocnictwo. Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe. W tym miejscu należy wspomnieć, że przy składaniu wniosku bardzo ważne jest podanie danych kontaktowych takich jak e-mail i numer telefonu, aby w przypadku pytań możliwy był kontakt, żeby załatwienie wniosku mogło odbyć się sprawnie bez zbędnego wydłużania.
pasted image 0
pasted image 0 (2)

Część C – Właściwa treść wniosku


W tej części można już przystąpić do uzupełnienia właściwej treści wniosku, w której przedsiębiorca wnosi o przyznanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) środków na wypłatę świadczeń.

W tym miejscu należy wskazać datę, od kiedy wnioskujemy o pomoc (nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy) i z jakiego tytułu:

 • przestoju ekonomicznego,
 • obniżonego wymiaru czasu pracy (pracodawca ma możliwość skorzystania z obydwu świadczeń równocześnie na różnych pracowników).
Należy podać dla ilu pracowników wnioskujemy o wsparcie, za ile miesięcy, z jakim przeznaczeniem (dofinansowanie do wynagrodzenia, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia) i w jakiej kwocie. Dane, które znajdą się we wniosku muszą być spójne z danymi jakie są zawarte w załączonym pliku xls “Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń”. Załącznik zawiera kwoty dofinansowania przypadającego na poszczególnych pracowników, natomiast we wniosku będzie to kwota z podsumowania załącznika. Podajemy numer rachunku bankowego, którym przedsiębiorca posługuje się w prowadzonej działalności gospodarczej.

W tej części musimy również wskazać ile i jakich załączników dołączamy, zwracając uwagę aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB, a łączny rozmiar przesłanego wniosku wraz z załącznikami nie był większy niż 24 MB.

pasted image 0 (3)
pasted image 0 (4)

Część D – Oświadczenie


W oświadczeniu należy potwierdzić następujące informacje:
 • o posiadaniu statusu przedsiębiorcy,
 • o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych,
 • o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości,
 • o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.,
 • o nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy,
 • o skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w specustawie „Tarcza antykryzysowa”,
 • o odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w wykazie pracowników dołączonym do wniosku.
pasted image 0 (5)
6

Na zakończenie podpisujemy wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami. Złożenie wniosku do wybranego urzędu wymaga podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Ważne!
 

Skomplikowane? Nadal nie wszystko jest jasne? Klienci biura rachunkowego mogą liczyć na wsparcie dedykowanej księgowej. Zarejestruj się i sprawdź sam.  

Na podstawie umowy, dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy przekazuje na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego comiesięczne transze na wypłatę świadczeń.

W powyższym opracowaniu wykorzystano informacje znajdujące się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dofinansowanie wynagrodzeń w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy – przeczytaj.
▲ wróć na początek

Popularne posty:

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disqus zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disqus. O szczegółach przetwarzania danych przez Disqus dowiesz się ze strony.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Szukasz księgowości?
wybierz ifirma.pl

✅ dedykowana księgowa,


✅ program do faktur,


✅ gotowe rozliczenia i zero zmartwień.

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań