Blog ifirma.pl

Jak zaksięgować darmowy towar otrzymany od firmy spoza UE

|
|
5 minut czytania
Zastanawiasz się jak zaksięgować darmowy towar otrzymany od firmy spoza UE? W dzisiejszym artykule odpowiemy jak to zrobić.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

W przeprowadzanych transakcjach gospodarczych niejednokrotnie dochodzi do przekazania towaru bez wynagrodzenia. Takie zachowania są dość typowe i mają na celu zachęcić nabywców do kupowania w tej, a nie innej firmie. Rodzi to jednak pewne pytania, w jaki sposób zaksięgować taki darmowy towar otrzymany na przykład od firmy spoza UE?

Czy towar otrzymany nieodpłatnie generuje przychód dla przedsiębiorcy?

Z punktu widzenia przepisów podatkowych nie ma znaczenia od kogo przedsiębiorca otrzyma towar nieodpłatnie. Czy to będzie inna firma z Polski, z UE, czy spoza UE to zasada rozliczenia będzie taka sama. Zobaczmy, co w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można wyczytać na temat nieodpłatnych świadczeń.

Ważne!
Przychodem z działalności gospodarczej jest wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń
Oznacza to, że towar otrzymany nieodpłatnie przedsiębiorca powinien wykazać jako przychód w działalności gospodarczej

Jak wycenić otrzymany nieodpłatnie towar?

I tu również z pomocą przychodzi nam ustawa o PIT. Ustawodawca zapisał w niej wprost jak ustalić wartość otrzymanych nieodpłatnie świadczeń.

Ważne!
Wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania
Zakłada się, że cena rynkowa nie powinna być niższa niż cena nabycia lub koszt wytworzenia
Ważne!
Towar otrzymany nieodpłatnie zostanie wykazany w PKPiR w kol. 8 “Pozostałe przychody” w wartości rynkowej nie niższej niż cena nabycia lub koszt wytworzenia

Jak zaksięgować otrzymany nieodpłatnie towar?

Bez względu na wybraną formę opodatkowania przedsiębiorca powinien wykazać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, który wcześniej zostanie wyceniony w oparciu o ceny rynkowe.

Przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń powinien być ujęty w PKPiR w kol. 8 “Pozostałe przychody”
W przypadku ryczałtu przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń zostanie wykazany w przychodach ze stawką 3% (art.12 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o ryczałcie)
Nie znajdziemy w przepisach informacji, na podstawie jakiego dokumentu należy dokonać księgowań przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Posiłkując się Rozporządzeniem w sprawie prowadzenia PKPiR można zauważyć, że może to być dowód, który będzie zawierał w szczególności:
 • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
 • datę wystawienia dowodu i numer,
 • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość, a także ilościowe określenie, jeżeli jest to możliwe,
 • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych
Jeśli przedsiębiorca prowadzi PKPiR, to towar otrzymany nieodpłatnie powinien być wykazany w remanencie sporządzanym na dzień 31 grudnia, przy czym jego wartość nie powinna mieć wpływu na różnice remanentowe, a więc również dochód roczny. Towar w remanencie powinien mieć wartość 0 zł
Przedsiębiorca na ryczałcie nie ma obowiązku sporządzenia remanentu na dzień 31 grudnia, co oznacza, że nieodpłatnie otrzymany towar nie zostanie wykazany w tej formie

Sprzedaż towaru otrzymanego nieodpłatnie

W momencie kiedy dojdzie do sprzedaży towaru otrzymanego nieodpłatnie rodzi się pytanie, czy przedsiębiorca zapłaci ponownie podatek dochodowy od sprzedaży? W konsekwencji doszłoby do podwójnego opodatkowania tego samego towaru. Jednak i to zostało wzięte pod uwagę przez ustawodawcę.

Ważne!
Jeśli dojdzie do odpłatnego zbycia rzeczy lub praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, w stosunku, do których powstał przychód, przedsiębiorca ma prawo zaksięgować koszt uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia w wartości wcześniej wykazanego przychodu
Ważne!
To oznacza, że w momencie sprzedaży towaru otrzymanego nieodpłatnie przedsiębiorca zaksięguje w kosztach uzyskania przychodów w kol. 13 wartość przyjętą do wyceny przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Szczegółowe wyjaśnienie znajduje się na przykładzie poniżej
Przykład

Pani Ilona otrzymała nieodpłatnie towar od kontrahenta spoza UE, wartość rynkowa towaru została wyceniona na kwotę 5.000 zł, która została wykazana w kol. 8 PKPiR. Po jakimś czasie doszło do sprzedaży towaru za kwotę 7.000 zł. W tej sytuacji przychód ze sprzedaży znajdzie się w kol. 7, a w kol. 13 będzie można zaksięgować kwotę 5.000 zł, jako koszt uzyskania przychodów. Czyli w sumie przedsiębiorca zapłaci podatek dochodowy jedynie od przychodu w kwocie 7.000 zł. Jeśli towar otrzymany nieodpłatnie znajdowałby się w spisie z natury na koniec roku, to należy wykazać go z wartością 0 zł.

Nieodpłatny towar na gruncie VAT

Jeśli towar nieodpłatny otrzymał czynny podatnik VAT, to może powstać wątpliwość czy i tu nie ma jakichś obowiązków? Jednak na próżno doszukiwać się przepisów, które by to regulowały. Na gruncie polskiej ustawy o podatku VAT, to darczyńca ma obowiązek rozliczenia podatku, nie mówi się nic o darczyńcy zagranicznym. Należy więc uznać, że dopiero sprzedaż towaru otrzymanego w gratisie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Przedsiębiorca na dokumencie sprzedaży (faktura, paragon fiskalny) naliczy w prawidłowej wysokości podatek VAT należny od sprzedaży.

Podsumowanie

W dzisiejszej publikacji opisaliśmy zasady postępowania w przypadku otrzymania darmowego towaru od firmy spoza UE. Ta kwestia jest uregulowana wprost w ustawie o PIT. Przedsiębiorca musi w sposób prawidłowy wykazać w urządzeniach księgowych przychód w momencie otrzymania gratisowych towarów, ponowny przychód w momencie jego sprzedaży i jeden raz koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia. Nie ma wzoru dokumentów, które będą podstawą do księgowania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń i związanych z tym kosztów uzyskania przychodów. Można to zrobić według dowolnej formy, pod warunkiem że na dokumencie znajdą się informacje, które w sposób jednoznaczny scharakteryzują przebieg całej operacji gospodarczej. Dokumentowanie sprzedaży darmowego towaru odbędzie na zasadach ogólnych w oparciu o fakturę lub zaewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Stan prawny na dzień: 21.05.2024 r.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie