Interpretacja ZUS – formalności

Jakie formalności czekają przedsiębiorcę występującego o interpretację do ZUS? Dowiedz się więcej.

Jak wysłać wniosek o interpretację ZUS i gdzie?

Wniosek można wysłać w formie papierowej (za pomocą poczty lub osobiście złożyć w placówce ZUS) lub elektronicznej dzięki platformie PUE ZUS. Wzór wniosku można pobrać ze strony http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/inne, ale najlepiej jest korzystać z gotowego wzorca wniosku o interpretację udostępnionego przez ZUS (formularz ZUS-US-WSI-01), gdzie zostały ujęte wszystkie niezbędne elementy.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi firmę na terenie działania oddziału w:

    1. Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Koszalinie, Łodzi I, Olsztynie, Ostrowie Wielkopolskim, Pile, Płocku, Poznaniu I, Poznaniu II, Siedlcach, Słupsku, Szczecinie, Toruniu, Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Zielonej Górze

– wniosek należy złożyć/przesłać do Oddziału ZUS w Gdańsku,

    1. Bielsku – Białej, Biłgoraju, Chorzowie, Chrzanowie, Częstochowie, Jaśle, Kielcach, Krakowie, Legnicy, Lublinie, Łodzi II, Nowym Sączu, Opolu, Radomiu, Rybniku, Rzeszowie, Sosnowcu, Tarnowie, Tomaszowie Mazowieckim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zabrzu

– wniosek należy złożyć/przesłać do Oddziału ZUS w Lublinie.

Oczywiście wniosek można również złożyć w każdej placówce ZUS, która następnie przekaże dokument do właściwego oddziału.

Interpretacja ZUS – ile kosztuje?

Opłata za wydanie pisemnej interpretacji to koszt 40 zł licząc za jeden opisany stan faktyczny bądź zdarzenie przyszłe. Jeśli we wniosku przedstawiono kilka stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych to kwota do zapłaty stanowi wielokrotność kwoty podstawowej, czyli np. za 3 stany faktyczne opłata wyniesie 120 zł. Opłatę należy wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku na rachunek bankowy właściwego oddziału ZUS w Gdańsku lub w Lublinie (najlepiej jest załączyć do wniosku dowód wpłaty). W przelewie należy podać NIP wnioskodawcy i opis że opłata dotyczy wniosku o wydanie interpretację. Przy braku wpłaty w tym terminie ZUS wyśle wezwanie do zapłaty. ZUS zwróci opłatę jeśli odmówi wydania interpretacji, pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia lub przekazania wniosku do właściwego organu.

Więcej o wniosku przeczytaj artykuł „Wniosek o interpretację ZUS”.

 

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI