Kiedy faktura nie zawiera podatku VAT? (m.in. zw, np, 0%, marża)

faktura nie zawiera podatku VAT

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują kilka sytuacji, kiedy na wystawionej fakturze nie ma widocznej kwoty podatku VAT naliczonego przez sprzedawcę. Poniżej zostały wymienione i opisane poszczególne sytuacje.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują kilka sytuacji, kiedy na wystawionej fakturze nie ma widocznej kwoty podatku VAT naliczonego przez sprzedawcę. Poniżej zostały wymienione i opisane poszczególne sytuacje.

Faktury ZW

Faktury ze stawką ZW mogą dotyczyć sprzedaży zwolnionej, dokonanej przez podmiot zwolniony z VAT lub czynnego podatnika podatku VAT świadczącego usług zwolnione z VAT. W zależności od tego z jakiego zwolnienia korzysta dany podmiot, w momencie sprzedaży na fakturze wymagany jest inny zakres informacji. W przypadku np. zwolnienia podmiotowego z VAT na fakturze nie jest wymagana informacja o stawce VAT czy podstawie prawnej zwolnienia. Dla sprzedaży korzystającej ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2-6 i 8-36 na fakturze należy dodatkowo podać podstawę prawną zwolnienia z VAT. Także w tym wypadku na dokumencie sprzedaży nie jest wymagana stawka VAT ani kwota VAT. Najmniejszy zakres danych wymagany jest gdy podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 (np. usługi finansowo – ubezpieczeniowe). Tu oprócz stawki podatku VAT i podstawy prawnej zwolnienia, nie są wymagane np. adresy stron, jednostka miary czy cena jednostkowa. Zakres danych wymaganych na fakturze w powyższych sytuacjach wynika z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Faktury VAT marża

Faktury wystawiane w specjalnej procedurze VAT marża, mającej zastosowanie przy świadczeniu usług turystyki czy dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży. Zgodnie z art. 106e ust. 2 i 3 faktury takie nie zawierają takich danych jak: cena jednostkowa netto, kwoty wszelkich opustów lub obniżek, wartości netto towarów lub usług, stawki podatki VAT, kwoty podatku VAT ogółem i z podziałem na stawki. Na fakturach tych wymagana jest uwaga o specjalnej procedurze, z której korzysta sprzedaż (np. procedura marży dla biur podróży czy procedura marży – towary używane).

Przypadki faktur dla dostaw

Faktury w przypadku dostaw, dla których zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca towaru lub usługobiorca. W takim przypadku na fakturze nie są umieszczane dane o stawce VAT, sumie sprzedaży netto z podziałem na stawki VAT, kwoty podatku VAT z podziałem na stawki VAT. Sytuację, w których w przypadku sprzedaży krajowej nabywca zobowiązany jest do rozliczenia VAT reguluje art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT. Dotyczy to np. transakcji w zakresie obrotu odpadami szklanymi, z papieru, tektury, gumy, tworzyw sztucznych, metali o ile spełnione są dodatkowe warunki w zakresie statusu nabywcy i sprzedawcy. Dla tego rodzaju sprzedaży zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 na fakturze powinna być umieszczona adnotacja o „odwrotnym obciążeniu”.

Faktury dla sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu w kraju sprzedawcy.

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT w przypadkach o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. a, faktura może nie zawierać danych takich jak stawka podatku VAT, suma sprzedaży netto z podziałem na stawki VAT czy kwota podatku VAT z podziałem na stawki VAT. Art. 106a pkt 2 ustawy o VAT dotyczy usług świadczonych przez podmioty krajowe, dla których miejscem ich opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju a zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca lub usługobiorca. W takim wypadku na fakturze należy umieścić wyrazy „odwrotne obciążenie”. Dodatkowo często w polu stawki VAT pojawia się skrót „NP” – „nie podlega”.

Faktury dla sprzedaży opodatkowanej stawką 0%

Dotyczą towarów lub usług opodatkowanych stawką 0%, a także szczególnych rodzajów sprzedaży. Art. 83 ustawy o VAT określa listę towarów i usług, przy sprzedaży których można zastosować stawkę 0% oraz warunki jakie muszą być spełnione, by mieć do tego prawo. Dotyczy to zarówno sprzedaży krajowej jak i eksportu towarów. Stawka 0% stosowana jest również w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Kwestię tę reguluje art. 42 ustawy o VAT. W takim przypadku na fakturze pojawi się informacja o stawce czy kwocie podatku VAT, ale wartości te będą zerowe.

Faktury uproszczone

Wystawiane w przypadku kiedy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro. W przypadku tej faktury nie są wymagane takie dane jak
  • imiona i nazwiska
  • lub nazwy oraz adresy dostawcy i nabywcy
  • miary i ilości dostarczonych towarów czy wykonanych usług
  • ceny jednostkowe netto
  • kwoty netto ogółem
  • stawki VAT
  • sumy wartości netto z podziałem na stawki – pod warunkiem, iż zawiera ona dane pozwalające na ustalenie wartości podatku VAT
Najczęściej ustalenie wartość podatku VAT następuje na podstawie stawki VAT znajdującej się na fakturze i kwoty brutto. Faktura taka nie może być wystawiona w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej z racji konieczności umieszczenia nr NIP na dokumencie, a także przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju lub na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest nabywca towarów lub usług. Powyższe uregulowania wynikają z art. 106e ust. 5 pkt 3 i ust. 6 ustawy o VAT.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość