Blog ifirma.pl

Kiedy faktura nie zawiera podatku VAT? (m.in. zw, np, 0%, marża)

|
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują kilka sytuacji, kiedy na wystawionej fakturze nie ma widocznej kwoty podatku VAT naliczonego przez sprzedawcę. Poniżej zostały wymienione i opisane poszczególne sytuacje.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują kilka sytuacji, kiedy na wystawionej fakturze nie ma widocznej kwoty podatku VAT naliczonego przez sprzedawcę. Poniżej zostały wymienione i opisane poszczególne sytuacje.

Faktury ZW

Faktury ze stawką ZW mogą dotyczyć sprzedaży zwolnionej, dokonanej przez podmiot zwolniony z VAT lub czynnego podatnika podatku VAT świadczącego usług zwolnione z VAT. W zależności od tego z jakiego zwolnienia korzysta dany podmiot, w momencie sprzedaży na fakturze wymagany jest inny zakres informacji. W przypadku np. zwolnienia podmiotowego z VAT na fakturze nie jest wymagana informacja o stawce VAT czy podstawie prawnej zwolnienia. Dla sprzedaży korzystającej ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 2-6 i 8-36 na fakturze należy dodatkowo podać podstawę prawną zwolnienia z VAT. Także w tym wypadku na dokumencie sprzedaży nie jest wymagana stawka VAT ani kwota VAT. Najmniejszy zakres danych wymagany jest gdy podatnik korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 (np. usługi finansowo – ubezpieczeniowe). Tu oprócz stawki podatku VAT i podstawy prawnej zwolnienia, nie są wymagane np. adresy stron, jednostka miary czy cena jednostkowa. Zakres danych wymaganych na fakturze w powyższych sytuacjach wynika z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur.

Faktury VAT marża

Faktury wystawiane w specjalnej procedurze VAT marża, mającej zastosowanie przy świadczeniu usług turystyki czy dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich, antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi kwota marży. Zgodnie z art. 106e ust. 2 i 3 faktury takie nie zawierają takich danych jak: cena jednostkowa netto, kwoty wszelkich opustów lub obniżek, wartości netto towarów lub usług, stawki podatki VAT, kwoty podatku VAT ogółem i z podziałem na stawki. Na fakturach tych wymagana jest uwaga o specjalnej procedurze, z której korzysta sprzedaż (np. procedura marży dla biur podróży czy procedura marży – towary używane).

Przypadki faktur dla dostaw

Faktury w przypadku dostaw, dla których zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca towaru lub usługobiorca. W takim przypadku na fakturze nie są umieszczane dane o stawce VAT, sumie sprzedaży netto z podziałem na stawki VAT, kwoty podatku VAT z podziałem na stawki VAT. Sytuację, w których w przypadku sprzedaży krajowej nabywca zobowiązany jest do rozliczenia VAT reguluje art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT. Dotyczy to np. transakcji w zakresie obrotu odpadami szklanymi, z papieru, tektury, gumy, tworzyw sztucznych, metali o ile spełnione są dodatkowe warunki w zakresie statusu nabywcy i sprzedawcy. Dla tego rodzaju sprzedaży zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18 na fakturze powinna być umieszczona adnotacja o „odwrotnym obciążeniu”.

Faktury dla sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu w kraju sprzedawcy.

Zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT w przypadkach o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. a, faktura może nie zawierać danych takich jak stawka podatku VAT, suma sprzedaży netto z podziałem na stawki VAT czy kwota podatku VAT z podziałem na stawki VAT. Art. 106a pkt 2 ustawy o VAT dotyczy usług świadczonych przez podmioty krajowe, dla których miejscem ich opodatkowania jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju a zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca lub usługobiorca. W takim wypadku na fakturze należy umieścić wyrazy „odwrotne obciążenie”. Dodatkowo często w polu stawki VAT pojawia się skrót „NP” – „nie podlega”.

Faktury dla sprzedaży opodatkowanej stawką 0%

Dotyczą towarów lub usług opodatkowanych stawką 0%, a także szczególnych rodzajów sprzedaży. Art. 83 ustawy o VAT określa listę towarów i usług, przy sprzedaży których można zastosować stawkę 0% oraz warunki jakie muszą być spełnione, by mieć do tego prawo. Dotyczy to zarówno sprzedaży krajowej jak i eksportu towarów. Stawka 0% stosowana jest również w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Kwestię tę reguluje art. 42 ustawy o VAT. W takim przypadku na fakturze pojawi się informacja o stawce czy kwocie podatku VAT, ale wartości te będą zerowe.

Faktury uproszczone

Wystawiane w przypadku kiedy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł lub 100 euro. W przypadku tej faktury nie są wymagane takie dane jak
 • imiona i nazwiska
 • lub nazwy oraz adresy dostawcy i nabywcy
 • miary i ilości dostarczonych towarów czy wykonanych usług
 • ceny jednostkowe netto
 • kwoty netto ogółem
 • stawki VAT
 • sumy wartości netto z podziałem na stawki – pod warunkiem, iż zawiera ona dane pozwalające na ustalenie wartości podatku VAT
Najczęściej ustalenie wartość podatku VAT następuje na podstawie stawki VAT znajdującej się na fakturze i kwoty brutto. Faktura taka nie może być wystawiona w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej z racji konieczności umieszczenia nr NIP na dokumencie, a także przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju lub na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dostawy towarów lub świadczenia usług podlegających opodatkowaniu na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest nabywca towarów lub usług. Powyższe uregulowania wynikają z art. 106e ust. 5 pkt 3 i ust. 6 ustawy o VAT.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie