Korekta VAT po sprzedaży samochodu osobowego ze stawką ZW.

Korekta VAT przy samochodach - zmiany

Planujesz sprzedaż samochodu, który jest elementem majątku firmy? Dowiedz się kiedy możliwe jest jest zastosowanie stawki VAT ZW? Jak powinna wyglądać korekta VAT po sprzedaży samochodu osobowego ze stawką ZW?

Planujesz sprzedaż samochodu, który jest elementem majątku firmy? Dowiedz się kiedy możliwe jest jest zastosowanie stawki VAT ZW? Jak powinna wyglądać korekta VAT po sprzedaży samochodu osobowego ze stawką ZW?

Zakup samochodu firmowego, a prawo do odliczenia VAT

Przy zakupie samochodu ciężarowego na firmę na fakturę VAT przysługuje nam pełne odliczenie podatku naliczonego. Natomiast nabywając samochód osobowy na fakturę VAT, na firmę, ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia. W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego podlegającą odliczeniu stanowi 60% kwoty podatku określonej na fakturze, jednak nie więcej niż 6000 zł.

Sprzedaż samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych a podatek VAT

Sprzedaż samochodu osobowego wprowadzonego do majątku firmy nie podlega opodatkowaniu (stosujemy stawkę VAT ZW) jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:
  • okres używania samochodu wynosi co najmniej 6 miesięcy
  • przy nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT
Stawką VAT ZW może być objęta również sprzedaż samochodów osobowych, w stosunku do których przysługiwało nam częściowe odliczenie podatku VAT (60% VAT, nie więcej niż 6000 zł), jeżeli okres używania samochodu wyniósł co najmniej 6 miesięcy. Zwolnienie nie ma zastosowania przy sprzedaży samochodów ciężarowych, gdy przy ich nabyciu przysługiwało nam pełne odliczenie podatku VAT. Wówczas musimy naliczyć podatek VAT według stawki podstawowej.

Korekta podatku naliczonego przy sprzedaży samochodu ze stawką ZW

Obowiązek korekty podatku naliczonego przy sprzedaży samochodu ze stawką zwolnioną (zw) związany jest ze zmianą przeznaczenia środka trwałego. Prawo do odliczenia VAT (częściowego) przy zakupie samochodu osobowego przysługuje pod warunkiem, że środek trwały wykorzystujemy na potrzeby prowadzonej działalności opodatkowanej. Sprzedając pojazd po upływie 6 miesięcy użytkowania mamy prawo zastosować stawkę VAT ZW, co tym samym powoduje obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego w związku z jego nabyciem.

Zmiana przeznaczenia środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 15 000 zł

Sprzedaż samochodu ze stawką VAT zwolniony zmienia przeznaczenie środka trwałego i wiąże się z korektą podatku naliczonego. W momencie zakupu samochód związany był ze sprzedażą opodatkowaną, natomiast jego sprzedaż ze stawką ZW powoduje, że zmienia się jego przeznaczenie i służy czynnościom zwolnionym z VAT. Zmiana przeznaczenia środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 15000zł do wykonywania czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT (sprzedaż ze stawką ZW), powoduje obowiązek dokonania korekty w deklaracji VAT składanej za okres, w którym nastąpiła ta zmiana. Nie dokonujemy korekty, jeżeli od końca okresu rozliczeniowego, w którym środek trwały został wprowadzony do użytkowania, upłynęło 12 miesięcy.
Przykład 1
Podatnik zakupił samochód osobowy w styczniu 2009, odliczył 60% VAT (nie więcej niż 6000zł). W listopadzie 2009 sprzedał samochód stosując stawką VAT ZW. Zatem musi dokonać korekty podatku naliczonego w deklaracji VAT-7 za listopad. W polu „korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych”, wykazuje kwotę podatku VAT (ze znakiem minus), którą odliczył w miesiącu zakupu pojazdu.
Przykład 2
Podatnik zakupił samochód osobowy w styczniu 2009, odliczył 60% VAT (nie więcej niż 6000zł). W  lutym 2010 sprzedał samochód stosując stawką VAT ZW, zatem nie dokonuje korekty podatku naliczonego.

Zmiana przeznaczenia środka trwałego o wartości powyżej 15 000 zł

W przypadku zmiany przeznaczenia środka trwałego o wartości powyżej 15 000 zł korekty podatku naliczonego należy dokonać w ciągu 5 lat, licząc od roku oddania go do użytkowania. Roczna korekta po zmianie przeznaczenia dotyczy 1/5 kwoty podatku naliczonego. W przypadku sprzedaży środka trwałego, korekta powinna być dokonana jednorazowo w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty. Korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła sprzedaż. Jeżeli zmiana przeznaczenia środka trwałego nastąpi po upływie 5 lat licząc od roku, w którym został oddany do użytkowania,. Podatnik nie musi korygować podatku naliczonego.
Przykład 3
Podatnik zakupił samochód osobowy w 2007 roku, odliczył 60% VAT ( nie więcej niż 6000 zł. W 2010 roku sprzedał samochód stosując stawką VAT ZW, korekta przedstawia się następująco: 2007 – 1/5 2008 – 1/5 2009 – 1/5 Razem podatnik odliczył 3/5 podatku, ponieważ w 2010 roku następuje sprzedaż samochodu musi zwrócić pozostałą część czyli 2/5 podatku naliczonego.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość