Kradzież niezamortyzowanego pojazdu – zasada rozliczenia straty

Stratę powstałą w wyniku kradzieży auta firmowego, które nie było w pełni zamortyzowane można zaliczyć jednorazowo do kosztów podatkowych, jeśli pojazd został objęty dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym tj. Autocasco.

 

Ponad to, istotną przesłanką zakwalifikowania powstałej straty jednorazowo do kosztów podatkowych jest wykazanie przez właściciela pojazdu, że:

 1. kradzież nie wystąpiła z jego winy,
 2. właściciel pojazdu nie przyczynił się do kradzieży np. nie zabezpieczając należycie pojazdu, zostawiając kluczyki w stacyjce, zostawiając samochód z otwartymi drzwiami itp.
 3. kradzież była wynikiem zdarzeń, których nie dało się uniknąć.

 

Zgłoszenie kradzieży

Kradzież należy niezwłocznie zgłosić co najmniej ubezpieczycielowi i policji. Każdy z tych podmiotów rozpatrzy sprawę i odpowiednio to udokumentuje wystawiając np.: protokoły oględzin, postanowienie o umorzeniu postępowania, protokół szkód. Dobrą praktyką będzie również, to kiedy podatnik sam sporządzi protokół kradzieży środka trwałego i wystawi protokół likwidacyjny, będący podstawą ujęcia straty w podatkowej książce przychodów i rozchodów, w kolumnie 13 „Pozostałe wydatki”.

 

Jak ustalić stratę?

Pojazd musi być ujęty w ewidencji środków trwałych. Wysokość straty, czyli wartość niezamortyzowanej części samochodu firmowego należy ustalić na podstawie ewidencji środków trwałych. Aby wyliczyć wielkość straty trzeba pomniejszyć wartość początkową samochodu o kwotę naliczonych odpisów amortyzacyjnych.

 

Przykład

 1. data zakupu auta firmowego = 10.01.2017 r.
 2. wartość początkowa samochodu = 60 000 zł
 3. stawka amortyzacyjna przyjęta przez podatnika = 20%
 4. miesięczny naliczony odpis amortyzacyjny = 12 000 zł /12 miesięcy = 1000,00 zł
 5. rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych = luty 2017 r.
 6. data kradzieży auta firmowego = 20.04.2017 r. (ostatni odpis amortyzacyjny kwiecień 2017 r.)
 7. naliczone odpisy amortyzacyjne = 3 miesiące * 1000,00 zł = 3000,00 zł
 8. strata, którą można ująć w kosztach podatkowych w maju 2017 r. = 60 000 zł – 3000,00 zł = 57 000 zł.

 

Autor: Mariusz Łoś – ifirma.pl

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi