Częściowa refundacja z NFZ a kasa fiskalna w sklepie medycznym

Przedsiębiorcy sprzedający na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady mają obowiązek rejestrowania tego typu transakcji na kasie fiskalnej. Na podstawie raportów fiskalnych dokonywana jest ewidencja uzyskanych przychodów oraz podatku od towarów i usług. Obowiązek stosowania kasy rejestrującej dotyczy także sklepów medycznych, które uzyskują częściową refundację z NFZ. Jak należy rejestrować taką sprzedaż na kasie fiskalnej?

Kasa fiskalna w sklepie medycznym – dwa momenty powstania przychodu

W przypadku sklepów medycznych uzyskujących częściową refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia należy rozpoznać dwa momenty powstania przychodu ze sprzedaży produktów medycznych. W części opłaconej przez nabywców przychód powstaje w dacie wydania tych towarów. Natomiast w części objętej refundacją NFZ powstaje on dopiero z chwilą faktycznego otrzymania kwoty należnej refundacji (czyli jej wpływu na rachunek bankowy).

Ważne!
Przychodu w postaci refundacji z NFZ nie da się zakwalifikować do żadnego ze źródeł wymienionych w art. 14 ust. 1c, 1e oraz 1h ustawy o PIT. W związku z powyższym, w celu określenia momentu powstania takiego przychodu należy stosować zasadę określoną w art. 14 ust. 1i tej ustawy, który wskazuje, że w takim wypadku powstaje on w momencie otrzymania zapłaty.

Przychód ze sprzedaży takich towarów należy zewidencjonować w kol. 7 KPiR na podstawie raportu z kasy fiskalnej. Następnie, w momencie otrzymania zwrotu, jego wartość należy zewidencjonować w kol. 8 KPiR (pozostałe przychody).

Częściowa refundacja z NFZ a VAT

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytuły sprzedaż od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. W związku z powyższym, przedsiębiorca prowadzący sklep medyczny, do celów VAT w pierwszej kolejności powinien wykazać wartość sprzedaży z raportu z kasy fiskalnej (bez należnej, ale nieotrzymanej jeszcze refundacji). Następnie, w momencie otrzymania refundacji, sprzedawca powinien wykazać VAT należny od tej kwoty, wyliczając go metodą „w stu” (licząc, że otrzymana od NFZ kwota to wartość brutto).  
Ważne! Wystawiając paragon na towar objęty częściową refundacją, przedsiębiorca powinien nabić na kasę fiskalną obrót pomniejszony o kwotę refundacji – pomniejszenie sprzedaży o udzieloną nabywcom refundację nie jest bowiem możliwe, jeżeli fakt udzielenia jej nie jest uwidoczniony w dokumentach sprzedaży.
 
Wszystko, co powinieneś wiedzieć o kasie fiskalnej w jednym miejscu. Kliknij po pakiet praktycznych informacji!
  Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl
 
UWAGA Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI