Marża w usługach turystycznych

marża w usługach turystycznych

Świadczenie usług turystycznych obliguje do zastosowania szczególnej procedury rozliczania podatku VAT, którą reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. Omawiane przepisy stosuje się w przypadku podatników oferujących usługi turystyki, działających na rzecz klienta we własnym imieniu i na własny rachunek, gdy przy dostawie tych usług przedsiębiorca sam nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Świadczenie usług turystycznych obliguje do zastosowania szczególnej procedury rozliczania podatku VAT, którą reguluje ustawa o podatku od towarów i usług. Omawiane przepisy stosuje się w przypadku podatników oferujących usługi turystyki, działających na rzecz klienta we własnym imieniu i na własny rachunek, gdy przy dostawie tych usług przedsiębiorca sam nabywa towary i usługi od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty.

Marża w usługach turystycznych

Świadcząc usługi turystyczne podatnik może wykorzystywać zarówno towary i usługi nabywane od podmiotów trzecich, jak również „usługi własne”. Usługi świadczone samodzielnie powinny być wyłączone z opodatkowania według szczególnej procedury „VAT marża”, odrębnie ewidencjonowane i opodatkowane zgodnie z zasadami ogólnymi. W takiej sytuacji można również zastosować ogólne zasady odliczania podatku VAT. Biuro podróży obliczając podatek VAT, który jest zobowiązane zapłacić z tytułu wykonanej usługi turystycznej, uwzględnia jedynie „marżę” określoną według zasad wskazanych w art.119 ustawy o VAT. Jednocześnie podatnik ten nie ma jednak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT, naliczonego przy zakupie towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty. Przy obliczaniu marży koszty te powinny być uwzględniane w kwotach brutto płaconych dostawcom tych towarów i usług. Należy jednak wskazać, że biuro podróży ma prawo do odliczenia VAT związanego z kosztami innymi niż nabywane dla bezpośredniej korzyści turysty (np. wynajem powierzchni biurowej, opłaty telefoniczne, środki trwałe i inne). Wystawiając fakturę sprzedaży biuro turystyczne nie wykazuje na niej kwot podatku VAT 1 kwietnia 2013 r. wprowadzono zmiany do ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie definicji marży w usługach turystycznych. W art. 119 ust. 2 ustawodawca doprecyzował określenie marży poprzez zastąpienie wyrażenia „cena nabycia” zwrotem „faktyczne koszty poniesione przez podatnika”. W myśl nowej definicji – marżą w usługach turystycznych jest różnica między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi a faktycznymi kosztami poniesionymi przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty; przez usługi dla bezpośredniej korzyści turysty rozumie się usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, a w szczególności transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie.

Jak obliczamy marżę w usługach turystycznych?

Mechanizm obliczania marży dla celów stosowania procedury szczególnej nie uwzględnia więc wszystkich kosztów ponoszonych przez biuro podróży, przede wszystkim kosztów ogólnych tj. wynajem biura, koszty usług telekomunikacyjnych, koszty reklamy itp. (innymi słowy, odpowiednia część tych kosztów nie pomniejsza kwoty marży, od której liczony jest należny podatek VAT). Kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego stanowi podstawę opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki. Kwotę marży ustaloną zgodnie z powyższymi zasadami należy traktować jako kwotę brutto, w której zawiera się kwota należnego podatku. Kluczowym czynnikiem wpływającym na kwotę podatku VAT, którą biuro podróży jest zobowiązane zapłacić z tytułu wykonanej usługi turystycznej, jest właśnie marża.

Import usług?

Zmiana definicji marży przyniesie korzyści podmiotom, nabywającym od zagranicznych podatników usługi, dla których miejscem świadczenia jest miejsce siedziby usługobiorcy. W takiej sytuacji biuro podróży, jako nabywca usług, może być zobowiązane do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu usług. Niepodlegający odliczeniu VAT z tytułu importu usług, jakkolwiek nie stanowi elementu ceny płaconej przez biuro podróży z tytułu towarów i usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty, powinien być jednak wyłączony z kwoty marży służącej do wyliczenia kwoty podatku należnego. W świetle nowego brzmienia przepisów ustawy należny podatek VAT z tytułu importu usług, który nie podlega odliczeniu, może być uwzględniony w kalkulacji marży jako składnik kosztowy, z tytułu nabycia dla bezpośredniej korzyści turysty. Skutkiem zmiany definicji marży będzie obniżenie podstawy opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki. Wątpliwości co do możliwości ujęcia w kalkulacji marży podatku naliczonego z tytułu importu usług towarzyszyły wielu podmiotom z branży turystycznej. Jakkolwiek ta kwestia nie dotyczy z reguły najistotniejszej części kosztów ponoszonych przez biura, takich jak koszty usług zakwaterowania turystów czy wyżywienia, zmianę tę należy ocenić pozytywnie.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość