Metoda kasowa w podatku VAT – czy stosuje się ją do faktur zagranicznych?

metoa kasowa a faktura zagraniczna

Wybrałeś metodę kasową rozliczania podatku VAT? Sprawdź, czy masz obowiązek jej stosowania również do faktur zagranicznych.

Przedsiębiorca, czynny podatnik VAT może, pod pewnymi warunkami, wybrać metodę kasową rozliczania podatku VAT. W takim przypadku sposób rozliczania będzie przebiegał na nieco odmiennych zasadach, od tych przyjętych w rozliczeniach krajowych. W dzisiejszym artykule będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, czy przy wystawiania faktur zagranicznych należy również stosować metodę kasową.

Ogólne założenia przy metodzie kasowej

W normalnym układzie podatek VAT należny, jeżeli powstanie obowiązek podatkowy, należy naliczyć i odprowadzić do urzędu skarbowego. Wyjątkiem od tej zasady jest wybór metody kasowej rozliczania podatku VAT. Wówczas VAT jest płacony dopiero gdy otrzymamy zapłatę, jeżeli faktura jest wystawiona dla przedsiębiorcy.

Jeżeli towar lub usługę sprzedajemy osobie nieprowadzącej działalności – konsumentowi, musimy zapłacić VAT w momencie otrzymania zapłaty, nie później jednak niż po upływie 180 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast w przypadku faktur zakupowych/kosztowych wystawionych w kraju, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego powstaje dopiero w momencie dokonania zapłaty za fakturę. Czyli rozliczenie podatku VAT należnego jest konieczne kiedy otrzymamy zapłatę, a prawo do odliczenia VAT naliczonego mamy po dokonaniu płatności. Rozliczenie kasowe działa w dwie strony – po stronie sprzedaży i po stronie zakupu. Sprawdźmy, czy takie same zasady obowiązują również przy wystawianiu faktur zagranicznych. Więcej informacji na temat kasowego rozliczania w VAT można przeczytać w podlinkowanej publikacji.

Metoda kasowa a faktury zagraniczne

Metoda kasowa dotyczy jedynie rozliczania transakcji krajowych. Natomiast jeżeli chodzi o rozliczanie transakcji zagranicznych, to faktury są rozliczane na zasadach opisanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Do takich transakcji należy zaliczyć:

  1. Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT).
  2. Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów (WNT).
  3. Eksport towarów.
  4. Import towarów.
  5. Import usług.
  6. Eksport usług, które nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce.

W przypadku wyżej wymienionych transakcji zagranicznych przedsiębiorca nie będzie stosował metody kasowej, a będą miały do nich zastosowanie przepisy ogólne wskazane w ustawie o VAT. W przypadku rozliczania transakcji w podatku VAT decydujące znaczenie będzie miało prawidłowe rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Rozliczanie faktur zagranicznych przy metodzie kasowej w VAT

Poniżej zostaną opisane pokrótce zasady rozliczania faktur zagranicznych, również przez podatników, którzy wybrali metodę kasową.

Transakcje WDT i WNT

Obowiązek podatkowy zarówno przy WNT, jak i WDT powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Dodatkowo przy transakcji WDT należy pamiętać, że prawo do zastosowania 0% stawki podatku VAT i rozliczenia transakcji w JPK_V7 będzie przysługiwało pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza terytorium kraju.

Eksport towarów i import towarów

Przy eksporcie obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, z chwilą dokonania dostawy towarów lub otrzymania całości lub części zapłaty (zaliczka).

Natomiast przy imporcie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powstania długu celnego, z pewnymi wyjątkami.

Import i eksport usług

W przypadku importu usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi lub z chwilą częściowego wykonania, jeżeli dla tej części określona została zapłata. W przypadku szeroko rozumianego eksportu usług, jeżeli obowiązek podatkowy nie powstaje na terytorium Polski, nie ma również zastosowania metoda kasowa.

Przedsiębiorca, który wybrał metodę kasową rozliczania transakcji w podatku VAT powinien wiedzieć i pamiętać, że zasady z niej wynikające należy stosować jedynie w odniesieniu do wszystkich czynności, jakie są przeprowadzane na terytorium Polski. Transakcje zagraniczne przedsiębiorca rozlicza na takich samych zasadach, jakie obowiązują firmy, które nie wybrały rozliczania podatku VAT kasowo. Na fakturach zagranicznych nie zamieszcza się również adnotacji “metoda kasowa”, tak jak to się robi na fakturach krajowych.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość