Mieszkanie do odsprzedaży – jak kwalifikować wydatki?

Przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu mieszkania do odsprzedaży mogą mieć wątpliwości, jak kwalifikować taką transakcję oraz dalsze wydatki związane z nabytą nieruchomością. Czy powinni ująć je w prowadzonych ewidencjach jako środki trwałe, środki trwałe w budowie czy może jako towary handlowe?

Mieszkanie do odsprzedaży to towar handlowy

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, za towar handlowy uznaje się wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nabywa mieszkanie do odsprzedaży, czyli nie zamierza z niego korzystać we własnym zakresie, traktować je jak własny składnik majątku, nieruchomość ta staje się dla niego właśnie towarem handlowym. Co więcej, zakup taki nie spełnia warunków pozwalających na zakwalifikowanie go do środków trwałych.

Mieszkanie do odsprzedaży w KPiR

W związku z powyższym przedsiębiorca, który zajmuje się sprzedażą mieszkań, zakup nieruchomości powinien ująć jednorazowo w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zapisu takiego należy dokonać w dacie wystawienia dokumentu poświadczającego nabycie mieszkania (faktury lub aktu notarialnego).

Wydatki związane z zakupem mieszkania do odsprzedaży

Zakup mieszkania do odsprzedaży może wiązać się z dodatkowymi wydatkami, jak np. podatek od czynności cywilnoprawnych czy opłaty notarialne. Sposób ewidencji tego typu kosztów będzie zależał od tego, czy przedsiębiorca wycenia swoje towary w cenie nabycia czy też w cenie zakupu. W pierwszym wypadku wszelkie wydatki związane z zakupem mieszkania powinny zostać ujęte w kol. 10 KPiR. Jeżeli natomiast towary są wyceniane w cenie zakupu, wówczas dodatkowe koszty należy ująć jako koszty uboczne zakupu w kol. 11 KPiR.

Wydatki na remont i utrzymanie

Zakup mieszkania do odsprzedaży wiąże się często z ponoszeniem dodatkowych wydatków związanych z remontem, wyposażeniem, przystosowaniem nieruchomości, które docelowo wpłyną na cenę mieszkania. Co ważne, mogą one stanowić koszt podatkowy sprzedawcy – ważne jest jednak ich właściwe udokumentowanie oraz wykazanie związku z uzyskanym przychodem.

W związku z powyższym, w kolumnie 10 KPiR przeznaczonej do ewidencji towarów handlowych należy ująć dodatkowo:

  • wartość materiałów wykorzystanych w trakcie remontu lub ulepszenia,
  • wyposażenie mieszkania, np. sprzęt AGD czy meble.

Wątpliwości rodzi natomiast księgowanie wydatków na usługi remontowe wykonane w mieszkaniu do odsprzedaży – czy powinny one trafić do kolumny 13 KPiR, w której ujmuje się pozostałe wydatki, czy też we wspomnianej wyżej kol. 10 KPiR. Obecnie dominującym stanowiskiem (potwierdzanym przez Krajową Informację Skarbową) jest konieczność wykazania tego typu wydatków jako koszt towarów handlowych w kol. 10. W takim wypadku warto jednak skonsultować się z właściwym urzędem skarbowym lub wystąpić o interpretację indywidualną.

Mieszkanie jako środek trwały w firmie – wady i zalety – kliknij i dowiedz się więcej!
 

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK