Motocykl a odliczenie VAT

Artykuł ma na celu pomóc w odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytanie: Czy kupując motocykl na cele działalności gospodarczej można liczyć na pełne odliczenie VAT. W ustawie o podatku VAT są zapisane dwa ograniczenia dotyczące „samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t”.
Pierwsze, ogranicza prawo do odliczenia podatku z faktury zakupu tylko do 60% kwoty naliczonego podatku i nie więcej niż do 6 tys. zł. Drugie zabrania odliczania podatku zapłaconego przy zakupie paliw silnikowych do tych pojazdów.

Motocykl a odliczenie VAT

Przepisy ustawy oo podatku od towarów i usług nie zabraniają wprost odliczać podatku VAT od zakupionych motocykli i paliwa do nich. Mówią one jedynie o zakazie odliczania dotyczącym samochodów osobowych (co nie budzi wątpliwości) i innych pojazdów samochodowych, a ponieważ ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „innego pojazdu samochodowego” należy odwołać się do innych aktów prawnych. W potocznym rozumieniu trudno utożsamiać „motocykl” z „pojazdem samochodowym”, tak więc wydaje się, że ograniczenia nie powinny mieć zastosowania do motocykli.

Interpretacje US

Ale Urzędy Skarbowe wydając interpelacje w tej sprawie podzieliły się na dwie grupy. Różnice w interpretacji zależą od aktu prawnego do którego się odwołując przy ustalaniu definicji „pojazdu samochodowego”

Jeżeli odnoszą się do definicji z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, wg której jest to pojazd silnikowy z konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h to dochodzą do konkluzji, że motocykli dotyczy ograniczenie zapisane w ustawie o VAT. (Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów, 27 kwietnia 2006r., 1438/443/54-24/206/MK; Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, 12 stycznia 2006r., PP/443-204-1/05/06; Izba Skarbowa w Krakowie, 20 kwietnia 2005r., PP-3/i/4407/25/05).
Ale, możemy też odnieść się do klasyfikacji statystycznych, do których ustawa o VAT często się odwołuje, ponieważ w ustawie jest zapis, że „towary identyfikuje się na podstawie przepisów o statystyce publicznej”, czyli do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W dziale 34 zatytułowanym „Pojazdy mechaniczne przyczepy i naczepy”, wymienione są m. in. wszelkiego rodzaju samochody. Motocykle, zaś posiadają symbol PKWiU 35.4 1 czyli zaklasyfikowano je do odrębnego działu : „Sprzęt transportowy pozostały”, razem ze statkami, okrętami, lokomotywami, rowerami, motorowerami itp.

Dlatego część Urzędów Skarbowych uznaje, że podatnik ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT naliczonego przy zakupie motocykla, motoroweru oraz paliwa do nich (Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, 19 września 2005r., I US-II/443/89/05). Pogląd zaprezentowany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie jest podzielany przez większość ekspertów jednak my radzimy, aby przed podjęciem decyzji na jakich zasadach odliczać podatek VAT, wystąpić o interpretacji właściwego (własnego) urzędu skarbowego.

Zobacz również: Roczna korekta VAT.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK