Nowa grupa podatników zobowiązana do rejestracji VAT-UE

Od stycznia 2010 dwie nowe grupy firm obejmie obowiązek zarejestrowania się i jako podatnik VAT-UE i w konsekwencji posługiwania się prefiksem PL przed numerem NIP w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. Dowiedz się więcej na ten temat.

Nowelizacja dotyczy podatników dokonujących transakcji:

1. nabycia usług świadczonych przez podmioty nie mające siedziby w Polsce. Co do zasady takie usługi są opodatkowane w kraju usługobiorcy (poza wyjątkami wymienionymi w art. 28d, 28e, 28f, 28g, 28i i 28j) więc nabywca jest zobowiązany do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT;

2. sprzedaży usług na rzecz firm zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT na terenie UE.

Jeżeli firma jest już zarejestrowana jako podatnik VAT UE z tytułu dokonywanych dostaw lub nabyć towarów to nie musi składać nowego zgłoszenia.

Obowiązkowa rejestracja VAT-UE dotyczy zarówno podatników VAT czynnych jaki i firm nie będących podatnikiem VAT, ale zamierzających wykonywać w 2010 r w/w czynności. Rejestracji można dokonywać od 1 grudnia 2009 we właściwym US na formularzu VAT-R.

Podatnicy VAT czynni składają formularz VAT-R jako aktualizację danych i zaznaczają:

  • pole 4.2
  • pole 8.1
  • pole 59
  • pole 62

oraz wypełniają część B.1 i B.2

Podatnicy niemający obowiązku rejestracji jako podatnicy VAT czynni składają formularz VAT-R jako formularz rejestracyjny i zaznaczają:

  • pole 4.1
  • pole 61

oraz wypełniają część B.1 i B.2

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI