Nowa lista twórców z prawem do 50% kosztów uzyskania przychodów

lista twórców z prawem do 50% KUP

W zależności od wykonywanego zawodu możesz, zamiast ze standardowych, skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu. Sprawdź jakie zmiany dla twórców wprowadzają nowe przepisy!

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadziła kolejne zmiany w zakresie treści art. 22 ust. 9b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), czyli listy dziedzin, do których mogą być stosowane 50% koszty uzyskania przychodów.

Lista zawodów uprawnionych do 50% KUP

Porównanie treści ust. 9b obowiązującego od stycznia 2018 r. oraz od 19.07.2018 r. zawiera poniższa tabela.

Od 01/01/2018 do 18/07/2018 r.
Od 19/07/2018 r.

50% koszty uzyskania przychodu mają zastosowanie do przychodów uzyskiwanych z tytułu:

działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; działalności twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, inżynierii budowlanej, urbanistyki, literatury, sztuk plastycznych, wzornictwa przemysłowego, muzyki, fotografiki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii; działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
działalności w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów; produkcji audialnej i audiowizualnej;
działalności publicystycznej; działalności publicystycznej;
działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
działalności konserwatorskiej;
prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia;
badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej. działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-dydaktycznej, naukowej oraz prowadzonej w uczelni działalności dydaktycznej.
 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiana treści art. 22 ust. 9b ustawy o PIT miała na celu uporządkowanie i dodanie nowych dziedzin, dla których możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Dodatkowo zmiana przepisów ma na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych wśród przedstawicieli zawodów twórczych. Służyć temu ma przeredagowanie treści przepisu oraz dodanie do wcześniejszej listy nowych dziedzin.

Najważniejsze zmiany wprowadzone na liście dziedzin uprawniających do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów przedstawia poniższa tabela.

Najważniejsze zmiany na liście zawodów twórczych z 50% KUP

– dodanie do listy przychodów z inżynierii budowlanej oraz twórców wzorów przemysłowych,
– w zakresie działalności literackiej z 50% KUP będą mogli skorzystać nie tylko autorzy „literatury piękna” na wszyscy twórcy „literatury”.
– dodanie do listy twórczości audialnej oraz rezygnacja ze wskazania typu twórczości audiowizualnej, dla której możliwe będzie zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów
– dodanie do listy – obok wcześniej w niej ujętych programów komputerowych, przychodów z tworzenia gier komputerowych,
– dodanie do listy twórczości z zakresu teatru i reżyserii a także przychodów z działalności muzealniczej w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej, wystawienniczej oraz konserwatorskiej,
– poszerzenie katalogu przychodów mogących korzystać z 50% KUP o przychody z praw zależnych do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia,
– w zakresie działalności naukowej dodanie do listy przychodów mogących korzystać z podwyższonych KUP, przychodów z działalności naukowej oraz prowadzonej na uczelni działalności dydaktycznej.
 

Zgodnie z art. 4 ustawy zmieniającej nowy katalog przychodów mogących korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów ma zastosowania dla dochodów (przychodów) uzyskanych od początku 2018 r.

Podatnik, który uzyskał dochody np. z tytułu tworzenia gier komputerowych i w pierwszej połowie roku otrzymywał wynagrodzenie z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodów, prawo do zastosowania podwyższonych kosztów dla tych przychodów zrealizuje w zeznaniu rocznym.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Brak komentarzy

  1. PS

    Czy 50% KUP można także zastosować do członków zespołów pracujących nad programami komputerowymi, których zadaniem jest wyznaczanie kierunku prac całego zespołu? Ich „utworem” nad którym pracują i który z każdym tygodniem/miesiącem się zmienia jest lista prac do wykonania, z ich szczegółowym opisem.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość