Biuro Rachunkowe

od 89 zł miesięcznie

 • Obsługa JPK – bez dopłat.
 • Pełna odpowiedzialność za dokumentację.
 • Wygodne dostarczanie dokumentów.

ZLEĆ SWOJĄ KSIĘGOWOŚĆ

Porównaj ceny

Nowa stawka ryczałtu

Nowa stawka ryczałtu w wysokości 2% przychodów wynika z art. 12 ustawy o ryczałcie. Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2016 i została wprowadzona ustawą z 9 kwietnia 2015 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 699; ost. zm. Dz. U. 2015 r., poz. 1595).

Stawka ta jest stosowana dla przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d ustawy o ryczałcie. Przepis ten z kolei wskazuje na art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mówiący o innych źródłach przychodów. Od 1 stycznia w artykule tym zostały dodane m.in. punkty od 1c do 1f. Zgodnie z art. 20 ust. 1c za przychody z innych źródeł, do których można zastosować opodatkowanie ryczałtem:

„(…) uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów (…)”.

Prawo do opodatkowania powyższych przychodów stawką ryczałtu 2% zależne jest od spełnienia poniższych warunków:

  – sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
  – przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
  – sprzedaż następuje wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone lub na targowiskach (miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub ich częściach);
  – podatnik prowadzi ewidencje sprzedaży, o której mowa niżej;
  – podatnik nie uzyskuje dochodów z działalności gospodarczej.

Od początku stycznia 2016 r. podatnicy spełniający powyższe warunki mogą zdecydować o opodatkowaniu przychodów ryczałem wg stawki 2% obok dotychczasowego opodatkowania właściwego dla przychodów z innych źródeł (rozliczenie w zeznaniu rocznym).

Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o ryczałcie brak spełnienia wymienionych wyżej warunków w trakcie roku podatkowego powoduje utratę prawa do opodatkowania powyższych przychodów w formie ryczałtu. Począwszy od dnia utraty prawa do ryczałtu podatnik ma obowiązek zaprowadzić właściwą ewidencję (podatkową księgę przychodów i rozchodów) i opłacać podatek na zasadach ogólnych. Podatnik otwierający podatkową księgę przychodów i rozchodów ma obowiązek poinformować US o otwarciu KPiR w terminie 20 dni. Konieczność prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nie zawsze oznacza konieczność założenia działalności gospodarczej. Jest to zależne od tego czy prowadzona sprzedaż spełnia warunki uznania jej za działalność gospodarczą.

Podatnicy uzyskujący przychody, o których mowa wyżej mają obowiązek prowadzenia za każdy rok odrębnie ewidencji sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych. Zawierać ona powinna co najmniej: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu, jego kwotę oraz sumę przychodów narastająco od początku roku. Dzienne przychody należy ewidencjonować w dniu sprzedaży, a samą ewidencję podatnik powinien posiadać w miejscu sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

W przypadku braku prowadzenia ewidencji sprzedaży lub prowadzenia jej w sposób niezgodny z warunkami uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym, organ podatkowy ustali wartość niezaewidencjonowanego przychodu (w tym także w formie szacowania) oraz określi od niej kwotę ryczałtu wg stawki równej pięciokrotności stawki 2% czyli stawki 10%.

Podatnicy, którzy zdecydują się na opodatkowanie przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów i ewidencji wyposażenia, o których mowa w art. 15 ustawy o ryczałcie.

Poczytaj o zmianach w opodatkowaniu ryczałtem 2% w artykule – Stawka ryczałtu 2% – zmiany od 2017 r.


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

W ifirma.pl
pełna obsługaJPK

Nowy rok, nowe obowiązki dla przedsiębiorców.

Poznaj zmiany podatkowe w 2018 r.:

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

przeczytaj nasz poradnik


 • Niby to tylko 2% podatku, ale jednak – już trzeba tego pilnować i bawić się w księgowość. Serio, gdyby nie takie strony, to bym kompletnie się zagubił w świecie papierków i urzędów w swojej działalności.

 • Czyli, jeśli ktoś sprzeda słoik ogórków lub miodu, to też musi uwzględnić ten dochód podczas płacenia podatków? Nie jest to produkcja przemysłowa, a ciężko wzbogacić się na przetworach własnej roboty.

  • Nasza cena to 8,33 czyli niewiele więcej, za to zakres funkcji zdecydowanie większy. Poza wszystkimi typami faktur dodatkowo CRM, Raporty, Magazyn i wiele więcej.

  • Najważniejszym i w zasadzie najtrudniejszym elementem przy ustaleniu czy i w jaki sposób należy opodatkować dany przychód jest określenie źródła przychodu.
   Inaczej będzie w przypadku przetworów, inaczej w przypadku miodu.
   Pod ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlegają przychody z działalności rolniczej. Jej definicję określa art. 2 ust. 2 ustawy o PIT. W skrócie można powiedzieć,iż działalność rolnicza polega na na wytwarzaniu produktów roślinnych lub w zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym. Sprzedaż miodu o ile nie zostały przekroczone normy powodujące, iż uznawana jest ona za działy specjalne produkcji rolnej, jest działalnością rolniczą i nie podlega opodatkowaniu.
   Zgodnie z ustawą o PIT sprzedaż przetworów nie została wymieniona jako osobne źródło przychodów – tak więc jest traktowana jako przychód z innych źródeł. Przychody takie rozliczane są w zeznaniu rocznym lub o ile spełnione są dodatkowe warunki możliwe jest skorzystanie z 2% stawki ryczałtu.
   Należy jednak zwrócić dodatkowo uwagę na art. 21 ustawy o PIT określający zwolnienia z podatku dochodowego. Zgodnie z ust. 1 pkt. 71 wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa. Jeśli przychód ze sprzedaż wspominanych słoików ogórków może być uznany za przychód, którym mówi powyższy przepis przychód taki jest zwolniony z PIT.
   Jeśli jednak wielkość sprzedaży czy też sposób jej prowadzenia, wskazywałby na spełnienie warunków uznania jej za działalność gospodarczą konieczne byłby dopełnienie formalności w zakresie rejestracji działalności. Sposób opodatkowania należałby ustalić w sposób właściwy dla działalność gospodarczej.

 • Łukasz Pabiańczyk

  Pytanie odnośnie Deklaracji generowanych z waszego programu online z którego korzystam w opcji z księgowościa, w zeszłym roku musiałem przepisywać całą Deklarację podatkową bo w waszym druku nie było wałsnie tego podatku a w Urzędzie już mieli nowe druki, mam nadzieje, że teraz już jest to naprawione?


Sprawdź ofertę,
którą mamy dla Ciebie

Biuro Rachunkowe

89zł/mc

ZAREJESTRUJ SIĘ