Powrót

Kasa fiskalna. Obowiązek rejestrowania sprzedaży w 2014 r.

kasa online

Rozporządzenie regulujące obowiązek stosowania kas fiskalnych w 2010 r zawiera zasady ogólne, oraz listę wyjątków zarówno rozszerzających jak i zawężających zakres ich stosowania. O obowiązku decyduje przede wszystkim wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników indywidualnych.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych mają obowiązek prowadzić jej ewidencję przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Istnieją od tego obowiązku liczne zwolnienia określone w rozporządzeniu MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Kasa fiskalna – wysokość limitów zwalniających z obowiązku ewidencjonowania

Ustawodawca zwolnił z obowiązku posiadania kasy podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż w 2012 roku, z tymże limit po przekroczeniu którego należy założyć kasę fiskalną wynosi dla nich 20 000 zł. Zwalnia się od obowiązku posiadania kasy również podatników, którzy rozpoczęli sprzedaż w latach ubiegłych, ale do tej pory nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania na kasie. Dla tych podmiotów limit wynosi 20 000 zł. Do limitu wliczana jest sprzedaż netto – gdy firma jest płatnikiem podatku VAT, w przeciwnym wypadku brane są pod uwagę kwoty brutto.

Lista artykułów, których sprzedaż zawsze musi być rejestrowana na kasie

Wyżej wymienione limity nie obowiązują, jeżeli podatnik w ramach prowadzonej działalności wykonuje czynności wymienione w paragrafie 4 wspomnianego wcześniej rozporządzenia. Podatnicy mający zamiar sprzedawać towary lub świadczyć usługi przytoczone w tym paragrafie mają obowiązek założyć kasę fiskalną jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności. Nie mają do nich zastosowania żadne zwolnienia.

Lista usług zwolnionych z ewidencjonowania na kasie fiskalnej

W załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wymieniona jest grupa czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej bez względu na wartość obrotu. Są to m.in. usługi: kurierskie, finansowe, ubezpieczeniowe, a także w zakresie edukacji. Proporcja wyznaczająca obowiązek rejestrowania na kasie u przedsiębiorców prowadzących sprzedaż zwolnioną z obowiązku rejestracji i podlegającą obowiązkowi. W sytuacji gdy podatnik w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności klika rodzajów usług lub sprzedaje różne towary (w tym wykonuje także czynności zwolnione wymienione w załączniku do rozporządzenia), w celu sprawdzenia czy musi on założyć kasę powinien wyliczyć proporcję sprzedaży wymienionej w załączniku do rozporządzenia do sprzedaży ogółem na rzecz tych osób. Jeżeli udział sprzedaży zwolnionej przekroczy 80 %, wtedy podatnik może skorzystać w danym roku w całym zakresie swojej działalności ze zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej.
Przykład
Zwolnienie to zostanie omówione na przykładzie. Załóżmy, że podmiot w ramach działalności gospodarczej świadczy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności usługi sprzątania, usługi edukacyjne oraz sprzedaje sprzęt AGD. Przychód jaki osiągnął z tego tytułu wyniósł w poprzednim roku łącznie 60 000 zł, z czego 20 000 zł dotyczy usług sprzątania, 36 000 zł przypada na usługi edukacyjne, a pozostałe 4 000 zł związane jest z handlem. Usługi edukacyjne korzystają ze zwolnienia, natomiast sprzedaż urządzeń AGD oraz usługi sprzątania nie są zwolnione z obowiązku posiadania kasy. Podmiot musi zatem wyliczyć proporcję: 36 000 / 60 000 = 0,6 x 100% = 60 %. Uzyskany wynik oznacza, że na podmiocie ciąży obowiązek założenia kasy fiskalnej, na której będzie musiał ujmować sprzedaż sprzętu AGD oraz usług sprzątania (czyli obowiązek ten dotyczy tylko czynności nie wymienionych w załączniku).

Lista czynności szczególnych zwolnionych z ewidencjonowania

W przypadku następujących czynności ujętych w załączniku: pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wył. PKWiU 55.90.13.0 dot. wyłącznie usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych), wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, usługi związane z obsługą rynku nieruchomości – ustawodawca uzależnił zwolnienie od obowiązku dokumentowania sprzedaży przez podatnika fakturą lub równoważnym rachunkiem. W przypadku jej braku, podatnik będzie zobligowany do założenia kasy rejestrującej. Ustawodawca przewidział również w omawianym załączniku zwolnienie dla podmiotów, które sporadycznie świadczą usługi na rzecz osób nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych – bez określenia ich rodzaju. Tutaj podano dwa warunki: każde świadczenie musi być udokumentowane fakturą, a liczba wszystkich transakcji w danym roku nie może przekroczyć 50 (przy czym nie może być więcej niż 20 odbiorców). Nie ma w tym przypadku ograniczenia kwotowego.

Sprzedaż wysyłkowa

Warto poruszyć także jeszcze jedną z czynności wymienionych w załączniku – sprzedaż wysyłkową. Zwolnienie z obowiązku rejestrowania tej sprzedaży na kasie dotyczy sytuacji gdy zapłata otrzymywana jest za pośrednictwem banku lub poczty – chodzi tu o możliwość zidentyfikowania klienta. Dodatkowo podatnik musi prowadzić szczegółową ewidencję dowodów zapłaty. Jeśli podatnik otrzyma raz zapłatę gotówką, wtedy obowiązuje go limit, do którego dolicza się całą wcześniejszą sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności. W sytuacji gdy podmiot posiada już kasę fiskalną (założoną z innego tytułu) i jednocześnie prowadzi sprzedaż wysyłkową, nie musi on jej nabijać na kasę kiedy spełnione są wymienione wyżej warunki. Natomiast gdy chociaż jeden raz ujmie sprzedaż wysyłkową na kasie, to od tego momentu będzie musiał już całą sprzedaż ewidencjonować przy jej użyciu.
Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

119 komentarzy

 1. Agnieszka Figurska

  wspaniałe opracowanie dot.kas fiskalnych, krótko, czytelnie i na temat, polecam każdemu !!!!!! wystarczy zajrzeć do tego artykułu a można od razu znaleźć to czego konkretnie szukamy, jesteście najlepsi!!!

 2. Paweł Ludwiniak

  Witam jestem płatnikem Vat czy jeżeli założyłem działalność gospodarczą zwiazana z warsztatem samochodowym , czyli naprawą i konserwacją pojazdów samochodowych , oraz sprzedażą detaliczną części do samochodów przezemnie naprawianych to czy obejmuje mnie obowiązek posiadania kasy fiskalnej???

 3. paweł Ludwiniak

  Poprawka do komentarza powyżej , prowadzę naprawę i konserwację samoch, i w Pkd mam wpis o sprzedaży detalicznej częsci i akcesoriów do poj. samochodowych lecz jest to punkt pkd dodatkowy i poki co nie wykonuje tejże sprzedaży detalicznej.

 4. paweł Ludwiniak

  Poprawka do komentarza powyżej , prowadzę naprawę i konserwację samoch, i w Pkd mam wpis o sprzedaży detalicznej częsci i akcesoriów do poj. samochodowych lecz jest to punkt pkd dodatkowy i poki co nie wykonuje tejże sprzedaży detalicznej.

 5. Joanna Zalewska

  zgodnie z paragrafem 4 pkt. 4 rozporządzenia przed dokowaniem pierwszej sprzedaży z asortymentu „Części i akcesoria samochodowe” musi Pan zainstalować kasę. Do tego czasu obowiązują Pana zasady ogólne dotyczące zwolnienia przysługującego nowootwartym firmom.

 6. Paweł Ludwiniak

  Dziekuje za odpowiedź , z tego co się orientowałem to małe warsztaty samochodowe nie muszą posiadać tej kasy ponieważ częsci które są montowane do samochodów które naprawiam mogą być sprzedawane jako usługa , tylko nasuwa się pytanie jeżli biore częsci sam. przykładowo na fakture i później je montuje w aucie np: pana kowalskiego to w jakiś sposób należy te części z faktóry umieścic w faktórze pana kowalskiego , a przecież jeżeli je będe wpisywał to strace prawo do zwolnienia z kasy. I teraz nie wiem w jaki sposób to robić?? Czy dokonywać zakupu na paragon?? Czy w jakiś inny sposób??
  Proszę o odpowiedź

 7. Joanna Zalewska

  Zużycie zakupionych części w celu wykonania usługi naprawy lub konserwacji pojazdu nie jest traktowane jako sprzedaż towaru i tym samym nie wymusza zainstalowania kasy fiskalnej przez przekroczeniem limitu obrotów. Wystawiając fakturę klientowi wystawia ją Pan na usługę. Do faktury można podpiąć specyfikację zawierającą listę wykorzystanych części.

 8. Bożena Żabnicka

  super opracowanie krótko i na temat-gratuluję.Najlepsze w internecie.

 9. Krzysztof Płochocki

  A powiedzcie mi proszę jakie grupy towarowe powinienem stosować na kasie fiskalnej. Prowadzę sklep w nim mam 17200 produktów. Założyłem na kasie grupę AGD ( a w niej jest około 5600 produktów). Podobno niektóre urzędy kwestionują rejestrację sprzedaży na kasie za pomocą grup towarowych – tłumacząć się że towar nie jest jednoznacznie zidentyfikowany (to prawda – u mnie lodówka i lokówka to ta sama grupa). Co w przypadku gdy towarów jest naprawdę dużo (zwiększyłem w ostatnim czasie asortyment) – czy jest jakiś wzornik grup towarowych do kas fiskalnych?

 10. Hanna Liczner

  Prawdą jest, że US kwestionują zbyt ogólne nazwy dla towarów. Nie można w sklepie spożywczym dać wszystkiego jako „art. spożywczy”, musi być podział na pieczywo, przetwory czy napoje. Nie ma wzornika grup towarowych. Najprościej jest poprosić sprzedawcę kasy (serwisanta) o pomoc, mają doświadczenie i instalowali kasy w wielu różnych sklepach.

 11. Teresa Naguszewska

  dlugo poszukiwałam zasad stosowania kas w warsztatach samochodowych..tu najbardziej zrozumiale i prosto.
  Gratuluję.

 12. Tomasz Wróbel

  zamierzam założyć działalność gospodarczą, m.in. sklep internetowy. Czy muszę posiadać kasę, a jeśli nie (nie będąc na razie vatowcem) czy mogę wystawić fakturę albo jakiś inny dowód sprzedaży?

 13. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Sprzedaż wysyłkowa (z wyjątkiem dostawy towarów wymienionych w paragrafie 4 rozporządzenia, podanym wyżej w artykule) jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej, jeśli zapłata następuje w całości za pośrednictwem poczty lub na konto bankowe i podatnik prowadzi szczegółową ewidencję dowodów zapłaty na podstawie której można ustalić dane osoby na rzecz której dokonano wysyłki. Klientowi może Pan sporządzić dowód sprzedaży. Powinien on zawierać miejsce i datą wystawienia, kolejny numer, Pana dane, nazwę towaru, ilość oraz cenę.

 14. Kazimierz Majdan

  Mam pytanie, jeśli chodzi o kwotę 20 tys. zł po przekroczeniu której muszę prowadzić ewidencję Vat.
  Czy chodzi o przekroczenie kwoty w roku czy wogóle ???

 15. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Limit w wysokości 20 000 zł dotyczy jedynie obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Przekraczając go przedsiębiorca nie musi rejestrować się jako płatnik podatku VAT. Kwota 20 000 zł dotyczy tylko pierwszego roku w którym przedsiębiorca rozpoczął sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. W kolejnym roku limit ten wynosi już 40 000 zł.
  Kwota po przekroczeniu której przedsiębiorca ma obowiązek dokonać rejestracji jako płatnik podatku VAT wynosi w roku 2009 – 50 000 zł. W pierwszym roku działalności limit ten jest obliczany proporcjonalnie, począwszy od dnia pierwszej sprzedaży.

 16. Kasia Nowacka

  Rozpoczęłam działalność pod koniec 2009 r. Do końca roku nie przekroczę 20.000 zł ze sprzedaży. Czy dobrze rozumiem, że od stycznia 2010 r.(rozpocznie się kolejny rok kalendarzowy prowadzenia działalności) obowiązywać mnie będzie limit 40.000 i póki go nie przekroczę, to nie muszę zakładać kasy fiskalnej. Czy jeśli go przekroczę w 2010 i założę kasę, to czy w 2011 nadal limit 40.000 zł będzie naliczał się od początku? Czy po prostu jak raz założę kasę, to muszę ją już stale prowadzić, bez względu na to, jak wysokie będą obroty?

 17. Katarzyna Budzińska-Gałan

  W pierwszym roku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności limit zwalniający z założenia kasy fiskalnej wynosi 20 000 zł. W kolejnym roku (pod warunkiem, że przedsiębiorca wcześniej nie podlegał obowiązkowi ewidencjonowania przy jej użyciu) wynosi on 40 000 zł. Gdy podatnik założy już kasę fiskalną musi on całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności ewidencjonować przy jej użyciu (dotyczy to także kolejnych lat).

 18. Monika Godlewska

  Witam. Co prawda artykuł pochodzi z kwietnia a mamy już styczeń następnego roku, ale właśnie w związku z zamknięciem roku mam pewien problem na który, szukam informacji i proszę o pomoc. Mianowicie w roku 2010 przechodzę na pełną księgowość. Moja działalność opiera się w 99% na sprzedaży wysyłkowej. Biuro prowadzące księgę żądało do wystawianych paragonów fiskalnych faktur dla nabywców. Obecnie księgi będą prowadzone w firmie. Zastanawiam się nad możliwością skorzystania ze zwolnienia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej oczywiście zachowując wszystkie wymagane tym zwolnieniem dane. Dodam, że wpłaty realizowane były na konto, pobierane przez kuriera oraz zdarzały się wpłaty gotówkowe. Czy w tej sytuacji mogę zrezygnować z prowadzenia kasy?

 19. Magdalena Walczak

  Witam, jesli prowadze dzial. handlowa w sklepie stacjonarnym, oraz przez internet (gdzie zaplata nastepuje na konto bankowe) oprocz tego doradztwo w zakresie prowadzenie dzial. i moj obrot w sumie wynosi 52 000. Wystawilam osobom fizycznym rachunki za doradztwo na kwote 9000 a sprzedaz przez internet to okolo 15000. W takim ukladzie czy podlegam obowiazkowi posiadania kasy fiskalnej?
  Dziekuje za odp.

 20. Sebastian Tomczyk

  Czy w przypadku sprzedaży wysyłkowej gdy zapłata otrzymywana jest za pośrednictwem banku lub poczty (i można zrezygnować z kasy fiskalnej) wymagane jest posiadanie firmowego rachunku bankowego, czy wystarczy zwykły ROR? Mam na myśli wpłaty od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 21. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Gdy otrzymała Pani chociaż raz zapłatę „do ręki”, to obowiązuje Panią limit, do którego dolicza się całą wcześniejszą sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności za dany rok. Limit ten wynosi odpowiednio w pierwszym roku 20 000 zł, w kolejnym jest to już 40 000 zł.

 22. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego dla transakcji, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro. W przypadku transakcji o niewielkich wartościach, konto firmowe nie jest wymagane. Warto jednak je założyć mając na uwadze kontrolę z urzędu skarbowego. Proszę także pamiętać o podatku Belki.

 23. Dorota Lipińska

  Czy limit w roku 2009 – 20000 zł wolny od zainstalowania
  kasy dotyczy całego roku czy może to być miesiąca. Od grudnia 2009 prowadzę działalność i przykładowo za grudzień mam przychód ( bo jestem na ryczałcie) około 9 tysięcy zlotych w styczniu wchodzę na kasę czy nie.

 24. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Do limitu brana jest pod uwagę cała sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. Jeżeli usługi doradztwa wykonywane były również na rzecz takich osób, to przychody otrzymane z tego tytułu mają wpływ na ustalenie limitu.

  I tak, gdy podatnik w ramach działalności wykonuje usługi zwolnione z obowiązku rejestrowania na kasie (usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania podlegają właśnie takiemu zwolnieniu) oraz te podlegające obowiązkowi (w tym przypadku będzie to pozostała sprzedaż, zarówno ta ze sklepu jaki i wysyłkowa), w celu sprawdzenia czy musi on założyć kasę powinien wyliczyć proporcję: sprzedaż zwolniona do sprzedaży ogółem na rzecz osób nieprowadzących działalności. Jeżeli udział sprzedaży zwolnionej w poprzednim roku przekroczył 70 %, wtedy podatnik może skorzystać w kolejnym roku w całym zakresie swojej działalności ze zwolnienia do założenia kasy fiskalnej.

  Jeżeli chodzi o pierwszy rok w którym wystąpiła sprzedaż zwolniona z obowiązku posiadania kasy, w celu oszacowania wskaźnika posługujemy się szacunkowymi danymi.

  Proszę także pamiętać, że przedsiębiorcy świadczący w ramach działalności usługi w zakresie doradztwa mają obowiązek zarejestrować się jako płatnicy podatku VAT jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności (nie ma tutaj zastosowanie zwolnienie podmiotowe i limit).

 25. Katarzyna Budzińska-Gałan

  W pierwszym roku, w którym rozpoczęto sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności, limit po przekroczeniu którego należy założyć kasę fiskalną wynosi 20 000 zł (nie jest on obliczany proporcjonalnie do okresu od którego nastąpiła sprzedaż). Jeżeli podatniki nie przekroczył tej kwoty (i nie powstał obowiązek założenia kasy z innego tytułu), to w kolejnym roku nie zakłada on kasy. Obowiązuje go już wyższy limit – 40 000 zł.

 26. Tomasz Patrzałek

  Zaraz po założeniu spółki cywilnej w roku 2006 księgowa kazała nam kupić kasę fiskalną i ewidencjonować całą sprzedaż. 99 % tej sprzedaży to sprzedaż łącz internetowych klientom indywidualnym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Co miesiąc otrzymuję tysiące przelewów na konto bankowe, wybijam tysiące paragonów i do nich tysiące faktur. Pytanie : czy mam obowiązek rejestrować tą sprzedaż na kasie fiskalnej – wg. księgowej jak już zacząłem z kasą to tak do śmierci ?

 27. Mirosław Nawrocki

  Witam
  Fragment paragrafu 4 :

  7)dostawy nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, płyt DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży,

  Płyty CD – a jeśli ja nie sprzedaję nic na nośnikach tylko np. klient kupuje mój produkt (napisany przeze mnie lub usługa wykonana przeze mnie) na allegro czy na stronie WWW, który wysyłam mu mailem ? Można to do tego podporządkować ?

  dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam

 28. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Niestety, jeśli raz ujął Pan tą sprzedaż na kasie, to musi Pan to już kontynuować.

 29. Tomasz Patrzałek

  99% proc faktur to faktury za usługi z PKD 64.2 do ktorych klepie paragony od lat – obecnie uslugi z 64.2 zwolnione sa z ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. Czy nie mozna zrezygnowac z kasy ? Czy jest jakis sposob obejscia tego tematu ?

 30. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Mirosława Nawrockiego: obowiązek założenia kasy jeszcze przed pierwszą sprzedażą dotyczy tylko dostawy danych lub oprogramowania komputerowego na płytach, taśmach, dyskietkach oraz kartach pamięci. Gdy będzie Pan sprzedawał stworzone przez siebie aplikacje/programy tylko w formie elektronicznej, to powyższy przepis Pana nie dotyczy.

 31. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Tomasza Patrzałka: to czy może Pan teraz zrezygnować z kasy fiskalnej, zależy od tego z jakiego tytułu ją Pan założył i jakie usługi Pan obecnie świadczy.
  I tak, jeżeli na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności świadczy Pan jedynie usługi telekomunikacyjne (a kasę założył Pan dobrowolnie), to teraz może Pan z niej zrezygnować.
  Natomiast gdy świadczy Pan jeszcze inne usługi na rzecz osób prywatnych (i nie są one wymienione w paragrafie 4), to w celu ustalenia czy należy ujmować je na kasie, powinien Pan wyliczyć proporcję sprzedaży zwolnionej do sprzedaży ogółem na rzecz tych osób (przykład podany jest artykule). Kiedy usługi zwolnione przekraczają 70 % całej sprzedaży z tego tytułu, to nie ma Pan obowiązku nabijania ich na kasę (bez względu na otrzymany wynik sprzedaż zwolniona nie podlega obowiązku rejestracji na kasie). Jeżeli nie obliczał Pan proporcji i ujmował Pan na kasie wszystkie usługi na rzecz osób prywatnych, to powinien Pan ją jak najszybciej wyliczyć. Dzięki temu będzie Pan mógł sprawdzić czy przysługuje Panu zwolnienie.

 32. Mirosław Nawrocki

  Szanowna Pani Katarzyno Budzińska-Gałan – bardzo Pani dziękuję. Wreszcie mi to ktoś jednoznacznie stwierdził – dziękuję bardzo i pozdrawiam

 33. Anna Kołodziej

  Mam pytanie.Prowadzę działalność związaną ze sprzedażą wysyłkową.Jestem zwolniona z kasy fiskalnej.Czy jest możliwy odbiór osobisty towaru.? Przypuśćmy ,że zakupu chce dokonać koleżanka.Zapłaciłaby mi za towar przelewem na moje konto ,a zakup odebrałaby osobiście .Czy muszę wysłać do niej paczkę ,nawet jeśli mieszka „za miedzą”żebym miała potwierdzenie nadania przesyłki? Jak to jest?

 34. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Anny Kołodziej: warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest dostawa towarów pocztą lub przesyłkami kurierskimi.

 35. Sebastian Tomczak

  Witam, prowadzę działlność pierwszy rok. W niedługim czasie mój przychód przekroczy 20.000 i będę musiał mieć kasę fiskalną. Sprzedaję przez internet, więc przychód to towar + koszt wysyłki.
  Do limitu vat liczy się cały przychód.
  A czy do limitu kasy też mam liczyć cały przychód, czy tylko kwoty za sam towat (bez kosztów wysyłki) ?

 36. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Sebastiana Tomczaka: do limitu nievatowiec wlicza całą kwotę otrzymaną od klienta. Przy sprzedaży wysyłkowej, dopóki zapłatę otrzymuje Pan za pośrednictwem poczty lub banku, nie musi Pan zakładać kasy rejestrującej. Gdy dokonana Pan choć jednej sprzedaży i otrzyma zapłatę “do ręki”, wtedy obowiązuje Pana limit, do którego dolicza się całą wcześniejsza sprzedaż osobom fizycznym nieprowadzącym działalności.

 37. Tomasz Górka

  prowadzę działalność od listopada 2008r – do tej pory nie przekoczyłem obrotu 20tys rocznie więc nie mam kasy – czy jest prawdą że kwota jaką przekroczę żeby wejść na kasę to 40 tys???

 38. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Tomasza Górki: kwota 20 000 zł dotyczy tylko pierwszego roku w którym przedsiębiorca rozpoczął sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności. W kolejnym roku limit ten wzrasta. W 2010 roku wynosi on 40 000 zł. Jeżeli sprzedaje/świadczy Pan usługi wyłącznie innym firmom na podstawie faktur VAT lub rachunków (u nievatowca), to kasa fiskalna nie ma tutaj zastosowania.

 39. Bartłomiej Bińkowski

  Witam. Jestem na ryczałcie ewidencjonowanym, zajmuję się handlem wysyłkowym oraz stacjonarnym (targi) galanterii skórzanej. Chce sprzedawać akcesoria samochodowe tylko przez internet przy zapłacie tylko przez pocztę i bank, czy mogę skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej? Czy całą kwotę przychodu łącznie z kosztami przesyłki mogę opodatkować 3%? Pozdrawiam

 40. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Bartłomieja Bińkowskiego: zwolnienia z obowiązku założenia kasy rejestrującej nie dotyczą podmiotów dokonujących sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Podatnik jest zobowiązany założyć kasę jeszcze przed pierwszą taką sprzedażą.
  Gdy koszty przesyłki będą wliczone w cenę towaru i wykazane razem z nim w jednej pozycji, to całość należy opodatkować stawką VAT właściwą dla danego towaru. Jeżeli koszty te doliczane są do ceny i wykazane będą w oddzielnej pozycji, kwotę tą traktuje się jako odrębną usługę i należy ją opodatkować stawką 22%.

 41. Dorota Rusewicz

  Witam, w grudniu 2009r rozpoczęłam działalność ale pierwsza sprzedaz na rzecz osoby fizycznej była w marcu 2010r. Jaki limit mnie obowiązuje na zainstalowanie kasy fiskalnej 20 tys czy 40 tys i co jesli do tej pory tej kasy niezainstalowałam pomimo przekroczenia limitu? Jak z tego wybrnąć?

 42. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Doroty Rusewicz: jeżeli pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej miała miejsce dopiero w 2010 roku, to na ten rok obowiązuje Panią limit 20 000 zł. Jeżeli nie założyła Pani kasy w terminie, to proszę zrobić to jak najszybciej. Za niedopełnienie obowiązku naczelnik US może wymierzyć karę za okres od powstania obowiązku do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W celu jej uniknięcia proponuję złożyć „czynny żal”. Przykład takiego pisma znajdzie Pani w artykule:
  http://blog.ifirma.pl/2010/03/czynny-zal-sposobem-na-unikniecie-kary/

 43. Tomasz Burda

  W paragrafie 4 wymieniona jest lista artykułów, których sprzedaż zawsze musi być rejestrowana na kasie – ale jednoznacznie nie określono czy dotyczy to tylko limitów.
  Czy muszę posiadać kasę fiskalną jeżeli sprzedaję również artykuły wymienione w tym paragrafie tylko firmom lub osobom prowadzącą DG?

 44. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Tomasza Burdy: przy sprzedaży artykułów wymienionych w paragrafie 4 nie mają zastosowania limity. Oznacza to, że podatnicy mający zamiar sprzedawać towary lub świadczyć usługi przytoczone w tym paragrafie mają obowiązek założyć kasę fiskalną jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności. Jeżeli dokonuje Pan sprzedaży tych artykułów tylko na rzecz firm, to kasa fiskalna nie ma tutaj zastosowania.

 45. Dorota Kamińska

  Mam pytanie dotyczące kasy fiskalnej.Zajmuję się sprzedażą odzieży na targowiskach i straganach,a w przyszłości chciałabym zająć się sprzedażą odzieży i i innych artykułów,np.w okresie świątecznym lampek choinkowych,przez internet(np.allegro).Jestem na ryczałcie 3%,i czy w związku z tym powinnam mieć kasę fiskalną,czy po prostu wystarczy ewidencjonowanie przychodu za pomocą paragonów.

 46. Krzysztof Parecki

  Witam
  Sporo się naczytałem nt kasy i mam tylko jedno pytanie.
  Od 04.2010 prowadzę sprzedaż biżuterii srebrnej tylko drogą wysyłkową, wpłaty są ewidencjonowane na koncie – doczytałem, że dopoki jest to tylko drogą wysyłkową to limitowi 20 000 / 40 000 nie podlega się ale wyczytałen również, że „dostawy wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy,”
  Czy sprzedając tylko droga wysyłkową srebrną biżuterie nie podlegam zwolnieniu od ewidencjonowania kasą ?
  Dziękuję za udzielenie odpowiedzi.

 47. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Doroty Kamińskiej: w tej sytuacji obowiązują Panią limity, w pierwszym roku sprzedaży 20 000 zł, w kolejnym 40 000 zł. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że będzie Pani w przyszłości dokonywała sprzedaży przez internet.

 48. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Krzysztofa Pareckiego: lista wyrobów, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, znajduje się w załączniku do rozporządzenia MF w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (podane są tam ich symbole PKWiU). W przypadku ich sprzedaży nie ma zastosowania żadne zwolnienie dotyczące kasy fiskalnej. Należy ją założyć jeszcze przed wykonaniem pierwszej sprzedaży.

 49. Krzysztof Parecki

  Pani Katarzyno, przyznam, że jest to zagmatwane dla mnie bo ciężko mi wyciągnąć wspólny mianownik z tego co czytam.
  1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy tych, którzy prowadzą wyłącznie sprzedaż wysyłkową na rzecz osób fizycznych nawet jeżeli przekroczą obrót 40 000 zł ale muszą prowadzić szczegółową ewidencję.
  2. Zapis w paragrafie 4 pkt.6 mówi, że zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania nie dotyczy przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub
  z udziałem tych metali, która nie może korzystać ze
  zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113
  ust. 1 i 9 ustawy;
  Mam wrażenie, że to można różnie interpretować tzn.
  czy sprzedaż wysyłkową można traktować jako dostawę? Dostawę wykonuje człowiek który np. sklepom jubilerskim dowozi towar – to jest dla mnie dostawa.
  Inna interpretacja, która przychodzi mi do głowy to, interpretacja drugiej części zapisu „…która nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy;” czyli nie może z tego zwolnienia korzystać dostawca, u którego przekroczono obrót 10 000€ ?
  Proszę o pomoc.

 50. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Krzysztofa Pareckiego: oznacza to, że jeśli zamierzamy sprzedawać wyroby z metali szlachetnych lub z ich udziałem (dotyczy to m.in. srebra), to mamy obowiązek założyć kasę fiskalną jeszcze przed pierwszą sprzedażą. Zwolnienie dotyczące sprzedaży wysyłkowej nie ma w tutaj zastosowania.

 51. Agata Kozak

  Dzień dobry,

  Czy PKD z grup 62., 63., 73., również 58.19.Z i 74.10.Z wymaga zainstalowania kasy fiskalnej przed osiągnięciem kwoty z sprzedaży usług 20,000 PLN w pierwszym roku prowadzenia działalności gosp. ? Dodam, że wszystkie płatności za usługę (np. reklamę firmy w internecie za pośrednictwem branżowego portalu internetowego) odbywać się będą wyłącznie Przelewem na konto firmowe.

  PS.Czekam z niecierpliwością aż wprowadzą Państwo możliwość zarejestrowania firmy nie będącej płatnikiem VAT w Polsce, ale będącej płatnikiem VAT UE.

  Serdecznie pozdrawiam i dziękuje za pomoc,
  Agata

 52. darek wójcik

  WItam,
  Czy prowadząc studio mebli kuchennych pod zamówienie, gdzie cała sprzedaż udokumentowana jest umową i fakturą, muszę posiadać kasę fiskalną?

 53. Mateusz L

  WItam, sam juz nie wiem, czy zakladajac dzialalnosc zajmujaca sie internetowa sprzedaza uzywanych:
  – odtwarzaczy mp3/mp4
  – laptopow
  – telefonow komorkowych
  musze posiadac kase fiskalna, jesli nie przekrocze 20 000 zl obotu na rzecz osob fizycznych? Jaki dokument wystawic innej firmie, ktora zrobi u mnie zakupy jesli jestem zwolniony z VAT?

 54. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Agaty Kozak: rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących nie odwołuje się do numerów PKD, a jedynie do klasyfikacji PKWiU z 2008 roku. Lista czynności, których sprzedaż zawsze musi być rejestrowana na kasie podana jest w paragrafie 4 wspomnianego wcześniej rozporządzenia (paragraf podany jest w artykule wyżej).

 55. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Darka: obowiązują Pana limity, po przekroczeniu których należy założyć kasę fiskalną.

 56. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Mateusza: jeżeli akcesoria te będzie Pan sprzedawał osobom prywatnym, to musi Pan założyć kasę jeszcze przed pierwszą sprzedażą. Jeżeli chodzi o dokument sprzedaży wystawiany innej firmie, to w tej sytuacji powinien to być rachunek.

 57. Mateusz L

  Ok, dziekuje, jeszcze jedno pytanie, gdybym zrezygnowal ze sprzedazy telefonow, to tez od razu musze miec kase? Co z wymienionych przedmiotow moge sprzedawac bez kasy? Jak sprawa wyglada z odzieza, grami komputerowymi, czy np konsolami typu playstation?

 58. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Podatnicy mający zamiar sprzedawać towary lub świadczyć usługi przytoczone w paragrafie 4 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących mają obowiązek założyć kasę jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności (paragraf podany jest w artykule wyżej).

 59. Piotr Michałkowski

  Zamierzam sprzedawać wysyłkowsko ściśle to co jest objęte obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej czyli sprzęt RTV oraz programy komputerowe i to na FV gdzie odbiorcami są firmy a nie KOWALSKI. Rozumię że nie muszę posiadać kasy fiskalnej i tu żadne limity mnie nie obowiązują bo płacone przelewem ale przychodzi dzień że Kowalski uparł się i kupił u mnie za pośrednictwem sprzedaży internetowej „łinołsa” de facto jest to tylko zamówienie którego nie muszę realizować ale jednak decyduje się że mu go sprzedaję więc w tej sytuacji przed wystawienim KOWALSKIEMU FV bo takie ma wymaganie muszę pędzić do sklepu kupić kase fiskalną i zarejestrować sprzedaż i dopiero wystawić FV do paragonu? Dobrze to zrozumiałem?

 60. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Dokładnie tak. Kasa fiskalna nie ma zastosowania przy sprzedaży na rzecz firm. Natomiast jeżeli zdecyduje się Pan sprzedawać artykuły wymienione w paragrafie 4 – ale już na rzecz osób prywatnych, należy koniecznie założyć kasę fiskalną jeszcze przed pierwszą sprzedażą. Sprzedaż taką należy nabić na kasę. Do paragonu można wystawić także fakturę.

 61. Katarzyna Włodarska

  Witam,
  prowadzę działalność w zakresie świadczenia usług filmowych – nagrywanie reklam, programów, klipów itp. Dzialność rozpoczęłam w ciągu roku, wystawiam faktury. Osoby fizyczne nie korzystają z moich usług. Czy obowiązuje mnie limit 20 tys.zł sprzedaży czy jestem zwolniona dzięki wystawianym przeze mnie fakturom vat? Będe bardzo wdzięczna za odpowiedz.
  Pozdrawiam.

 62. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Kasa fiskalna nie ma zastosowania przy sprzedaży na rzecz firm. Dotyczy ona jedynie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników.

 63. Grzegorz Nowacki

  Czy limit 20 000 zł dotyczący kasy fiskalnej odnosi się do obrotu rocznego, czy do obrotu całościowego (od początku prowadzenia działalności)? Jaki limit obowiązuję w 2012 roku (i kolejnych latach) dla działalności założonej w 2011 roku – czy nadal 20 000, czy zwiększa się do 40 000zł?

 64. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Limit 20 000 zł dotyczy pierwszego roku w którym przedsiębiorca rozpoczął sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. W kolejnym roku limit wynosi już 40 000 zł. Sprzedaż brana do limitu zliczana jest oddzielnie w każdym roku.

 65. Adam S.

  Witam
  Czy sprzedając używany i pochodzący z reklamacji sprzęt RTV na Allegro potrzebuję kasę fiskalną? Jestem na etapie zakładania działalności gospodarczej i nie bardzo wiem czy trzeba ją zakupić. Będę również vatowcem.

 66. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Przy dostawie sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego należy założyć kasę fiskalną jeszcze przed pierwszą sprzedażą.

 67. Anna Brożyńska

  Mam takie pytanie Jezli mam punkt wymiany butli gazowych to musze miec kase fiskalna rejestrujaca

 68. agnieszka kądziołka

  zakladam z koleżanką sklep z zabawkami..wybrałysmy opcję bez-watowcy. Ale jak mamy uporać się z kasa fiskalną? wiem,że jej nie potrzebujemy ale nie wyobrazam sobie wypisywania wszystkim klientom rachunków..jak rozwiązać ten problem?czy mozemy miec jakies urządzenie do drukowania paragonów?

 69. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Anny Brożyńskiej: kasę należy założyć jeszcze przed pierwszą sprzedażą.

 70. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Agnieszki Kądziołka: jeżeli będzie to sprzedaż wysyłkowa, to rozporządzenie przewiduje tutaj zwolnienia z kasy fiskalnej (temat opisany jest w powyższym artykule). Jako dokument potwierdzający sprzedaż może posłużyć rachunek lub dowód sprzedaży.

 71. Krzysztof P.

  dzien dobry, mam pytanie, firma,która zajmuje się budową wodociągów posiada kasę fiskalną, jednak nie jest ona często używana gdyż cała sprzedaż jest z zamówień publicznych dla gmin i wystawiane sa faktury Vat. teraz firma wykonała usługę podłączenia kanalizacji dla osoby prowadzącej sklep spożywczo przemysłowy. Wystawiona została faktura na ten sklep, ale czy trzeba nabić tą sprzedaż na kasę fiskalną. Proszę o odpowiedź

 72. Dariusz Kowal

  Witam

  mam takie pytanie jeśli będę sprzedał tylko telefony komórkowe przez np allegro ( sprzedaż wysyłkowa ) wpłaty na konto bankowe muszę posiadać kase fiskalną ? od razu ?

  drugie pytanie to jak bede kupowal np telefony używane na allegro od osób fizycznych a póżniej sprzedawał dalej na allegro musze posiadać dowod zakupu od tych osob czy wystarczy zakup przez allegro ?

  Trzecie pytanie to czy za sprzedaż telefonów na allegro będę placił 3 % ( taak 3 % ? czy wiecej ? ) od całej kwoty z przesylka ?

  Pozdrawiam i czekam na odp z góry dziękuje 🙂

 73. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Jeżeli nabywcą usługi jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, to sprzedaży tej nie trzeba nabijać na kasę fiskalną.

 74. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Dariusza Kowala: przy sprzedaży telefonów komórkowych kasę fiskalną należy założyć jeszcze przed pierwszą sprzedażą. Nie można tutaj skorzystać z żadnego zwolnienia.
  Aby mógł Pan sprzedać dany towar, musi Pan mieć dokument potwierdzający jego zakup. Bez względu na formę zakupu – w przypadku zakupu przez allegro także – musi Pan otrzymać fakturę VAT, rachunek bądź umowę kupna-sprzedaży.
  Nie udzielamy informacji na temat stawek podatku w ryczałcie.

 75. Łukasz Szmagliński

  Witam.
  działalnośc gospodarczą założyłem w maju 2010r., w 2010 nie przekroczyłem limitu 20000 zł, więc nie wprowadziłem kasy fiskalnej, w 2011 sprzedaż dla osób fizycznych wynosi 35000 zł, jaki limit przysługuje na 2012 r.?
  5000 (czyli tyle ile mi zabrakło w 2010), czy następne 40000?

 76. Katarzyna Budzińska-Gałan

  W 2012 roku obowiązuje Pana limit 40 000 zł.

 77. Renata Biedziak

  Witam,
  działalność założyłam w 2011 roku. Prowadzę sprzedaż małego AGD w systemie wysyłkowym oraz na bazarku dla osób fizycznych. Obroty ogółem w 2011 roku nie przekroczyły 20 tys. Cała sprzedaż wysyłkowa była dokładnie opisywana i płatności za nią wpływały na konto bankowe. Czy w 2012 obowiązuje mnie limit 40 tys.w odniesieniu do całej sprzedaży (wraz ze sprzedażą wysyłkową), czy tylko w stosunku do sprzedaży na bazarku?

 78. Renata Biedziak

  Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli limit obowiązuje do mojej całej sprzedaży, to czy muszę dokładnie opisywać transakcje wysyłkowe i dokonywać ich powiązań z wpływami na rachunek bankowy?

 79. Katarzyna Budzińska-Gałan

  W związku z tym, że przedmiotem sprzedaży są w obu przypadkach te same artykuły, do limitu na kasę fiskalną wlicza Pani całą sprzedaż (czyli zarówno tą wysyłkową jak i z bazaru). Nie musi Pani prowadzić szczegółowej ewidencji sprzedaży, ponieważ nie ma Pani prawa korzystać ze zwolnienia przeznaczonego dla sprzedaży wysyłkowej.

 80. Dorota Kliś

  Witam.
  Wykonuje usługi archiwizowania danych z różnych nośników analogowych, które zapisywane są na płyty CD lub DVD, lecz ilość zapisanych nośników CD/DVD nie ma wpływu na cenę.
  Czy powinnam w związku z tym posiadać kasę fiskalną?

 81. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Witam, w paragrafie 4 rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących podana jest lista czynności przed wykonaniem których przedsiębiorca ma obowiązek założyć kasę (paragraf podany jest w artykule wyżej).

 82. Dorota Kliś

  Witam.
  Czytałam to tylko nie wiem czy to mnie dotyczy czy nie.
  Bo je nie sprzedaje płyt tylko usługę.

 83. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Jeżeli w ramach działalności świadczy Pani usługi, a nie sprzedaje Pani płyt CD, DVD z nagranymi danymi, to nie musi Pani od razu zakładać kasy fiskalnej.

 84. Kuba F.

  Witam,
  zastanawiam się nad założeniem działalności, aby było prosto może na początek ryczałt, wszystko przez internet i wpłaty na konto. Zakupy rzeczy używanych, kolekcjonerskich typu filatelistyka w PL i Niemczech, potem sprzedaż przez internet. Moje pytania:
  1) z poprzednich wpisów już wiem, że kasy bym nie musiał mieć, ale ryczałt bym płacił chyba od wpłat na koncie (tzn. np. 100 10 wysyłka = 110 zł x 0,03 = 3,3 zl podatku). Taka prosta działalność wymaga jakiej dokumentacji? Ja bym to zrobił tak: dostaje wpłatę na konto, drukuję to, wypisuję rachunek w dwóch egzemplarzach, jeden zostaje, wysyłam paczkę i na końcu spinam wydruk przelewu, rachunek i dowód wysyłki i do segregatora i od tego podatek, byłoby ok?
  2) dotknąłem sprawy podatku, minął miesiąc i wypełniam pit-28? Tyle i tyle sprzedałem i od tego 3% (pierwsza działalność) 244 zł składki zdrowotnej do zusu (bo jestem zatrudniony na pełen etat)?
  3) czytałem o konieczności dokumentowania zakupów, czy ja jako ryczałtowiec, też musiałbym mieć dowody zakupu, w tym przypadku byłoby to kłopotliwe męczyć Niemca o jakiś papier, tym bardziej że mam możliwość kupować ciekawe rzeczy np. przez Ebay, czy wydrukowanie rachunku, czy maila od Ebaya o potwierdzeniu zakupu (i ewentualnym podpięciu przelewu przeliczonego przez bank) w zl wystarczy? Czy u ryczałtowca rozliczającego się ze sprzedaży w ogule trzeba mieć dowody zakupu?

 85. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Pana pytanie nie dotyczy powyższego artykułu. Jeżeli chodzi o ryczałt, to podstawowe informacje znajdzie Pan w innym naszym artykule:
  http://blog.ifirma.pl/2009/09/ryczalt-ewidencjonowany/

 86. jes80

  Witam.
  Mam pytanie odnośnie kasy fiskalnej i § 4 z rozporządzenia MF.
  § 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i 3, nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:
  5) przy dostawie:
  a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),
  Chciałem sprzedawać przez internet odtwarzacze mp3 jedne są z radiem a drugie nie, czy te z radiem podchodzą pod sprzęt radiowy o którym mowa w podpunkcie a.
  Czy w związku z tym muszę mieć kasę fiskalną.
  Proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam.

 87. Mateusz G. Gatrem

  Witam.

  Czy świadcząc usługi internetowe takie jak budowa stron internetowych oraz wytwarzanie przez siebie oprogramowania oraz jego sprzedaż w internecie muszę posiadać kasę fiskalną? Czy muszę płacić podatek vat? Czy tylko dochodowy?

 88. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do „jes80”: odtwarzacze MP3 z radiem traktowane są jako odbiorniki radiowe. W związku z czym przed sprzedażą tego typu sprzętu musi Pan najpierw założyć kasę fiskalną.

 89. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Mateusza: jeżeli będzie Pan sprzedawał swoje oprogramowanie przez internet (nie będzie ono wysyłane na płycie czy innym nośniku danych), wtedy nie musi Pan zakładać kasy fiskalnej od razu. Obowiązują Pana limity. Może Pan także skorzystać ze zwolnienia z kasy pod warunkiem, iż zapłatę za wykonane usługi będzie Pan otrzymywał na konto bankowe.
  Kasa fiskalna i podatek VAT, to dwie różne kwestie. Przy tego typu działalności nie musi Pan być vatowcem. Nie ma to związku z kasą fiskalną.

 90. Mateusz G. Gatrem

  Jakie obowiązują mnie w takim razie limity jeżeli nie muszę posiadać kasy fiskalnej?

 91. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Limity podane są w powyższym artykule. Zwolnienie o którym Panu napisałam również.

 92. Agnieszka

  Witam,
  zgadzam się w 100% z osobami poniżej – artykuł, jak i odpowiedzi na zadawane pytanie – kapitalny!

  Nurtuje mnie sprawa dotycząca zwolnienia z ewidencji sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej w sprzedaży wysyłkowej (odzież – allegro).
  Mianowicie – czy ma ono zastosowanie, jeśli rok podatkowy trwa i oprócz przelewów bankowych miały miejsce płatności 'do ręki’, lecz limit na kasę (40tys.zł) nie jest jeszcze przekroczony i przykładowo od m-ca maja wszystkie płatności będę dokonywane poprzez wpłatę na konto.

  Dodatkowo zastanawia mnie jak wygląda sprawa z płaceniem podatku VAT przy posiadaniu kasy fiskalnej. Jeśli jest się przedsiębiorcą zwolnionym z podatku VAT (nie przekroczona kwota w wys. 150tys.zł), zaś przekroczona 40tys.zł, to czy od każdej sprzedaży należy odprowadzać VAT i płacić go do US, skoro nie ma od czego go odliczyć?

  Z pozdrowieniami,
  Agnieszka

 93. Mateusz G. Gatrem

  Skoro nie muszę posiadać kasy fiskalnej to czy muszę wystawiać jakieś uproszczone rachunki mimo że sprzedaż odbywa się przez internet?

 94. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Agnieszki: kasę fiskalną będzie Pani musiała założyć po przekroczeniu 40 000 zł. Nie ma tutaj znaczenia, że nie będzie Pani już przyjmowała zapłaty „do ręki”. Do limitu wlicza Pani całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności za 2012 rok bez względu na formę płatności. Na założenie kasy ma Pani dwa miesiące.
  Założenie kasy nie ma związku z podatkiem VAT. Może Pani nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Na kasę będzie Pani nabijać kwoty przy stawce VAT zwolniony. Nie będzie Pani odprowadzała do US podatku VAT.

 95. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Mateusza: jeżeli kupującymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, to rachunek wystawia Pan tylko na ich żądanie. Nie ma Pan obowiązku wystawiać im żadnego dokumentu sprzedaży.

 96. Mateusz G. Gatrem

  Czy do sprzedaży zabawek (w tym także elektrycznych) potrzebna jest kasa fiskalna? Zaznaczam że wysyłka tylko przez internet.

 97. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (w tym zabawek), za które zapłata następuje za pośrednictwem poczty lub banku korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Warunkiem koniecznym do skorzystania ze zwolnienia jest prowadzenie szczegółowej ewidencji dowodów zapłaty na podstawie której można ustalić również dane (w tym adresowe) osoby na rzecz której dokonano wysyłki towarów.

 98. Krzysztof

  Proszę o informacje, czy sprzedaż/wyprzedaż swojej prywatnej, dużej kolekcji płyt CD/DVD (płyty używane, nie zakupione z zamiarem odsprzedaży) np. na giełdzie/bazarze, też będzie obłożona obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej i rejestracji każdej transakcji ???

 99. pedro

  Witam … o ile to mozliwe proszę o komentarz …
  Z góry dziękuję (!!!)

  US vat wykonał kontrolę wg której utrzymuje, że powinienem mieć kasę fiskalną.
  Mój przychód to prowizja za usługi ze sprzedaży usług turystycznych – faktury
  wystawiane na organizatorów wyjazdów turystycznych – nie sprzedaję we własnym
  imieniu imprez turystycznych. Pośredniczę w sprzedaży oraz dokonywaniu
  płatności – przekazuję kwoty do organizatora imprezy turystycznej (uwaga :
  płatności gotówką, przelewem via moje firmowe konto bądż bezpośrednio na
  konto organizatota).

  Przepis mówi o obowiązku posiadania kasy – wynika z art 111 Ustawy z dnia
  11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług:
  Art. 111. 1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych
  nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są
  obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy
  zastosowaniu kas rejestrujących.

  Urzędnicy natomiast powołują się na przepisy rozporządzenia (par. 7 ust 7
  rozporządzenia):
  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.11.2008 r. w sprawie kryteriów
  i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz
  warunków ich stosowania:
  § 7. 1. Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2, są obowiązani spełniać następujące
  warunki przy prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas:
  7. Podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas, u których podstawą
  opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane
  usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów
  o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia
  osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość
  sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

  … co więcej inspektorzy powołują się na proces, który US wygrał właśnie
  korzystając z w/w rozporządzenia

 100. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Krzysztofa: kasa fiskalna ma zastosowanie u podatników. Podatnikami – wg art. 15 ust. 1 ustawy o podatku VAT – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

 101. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do klienta o loginie „pedro”: niestety przepisy nie dają w tym zakresie jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od stanowiska jakie przyjmie dany US. Ponadto patrząc na wydawane w tym zakresie interpretacje, do limitu na kasę wliczana jest kwota sprzedaży za daną usługę/wyjazd, bez względu na to, że sprzedaż jest wykonywana w czyimś imieniu. W tym momencie nie ma Pan innej możliwości, musi Pan zastosować się do wytycznych swojego US.

 102. Julia

  Witam.Czy Ośrodek Szkolenia kierowców powinien posiadać kasę fiskalną

 103. Oskar Debek

  Wiem że artykuł jest z przed 2 lat, ale może ktoś tutaj mi pomoże. Chcę sprzedawać przez internet (tylko przez internet) drobną elektronikę typu miernik, ładowarka i tutaj wiem że kasę fiskalną mogę kupić później ale nie mogę nigdzie zaklasyfikować akumulatorka do dziecięcej zabawki. niby ma 6V lub 12V czyli motoryzacja, ale jednak jest to element zabawki. Czy ktoś może mi napisać czy to muszę wbijać na kasę fiskalną czy wystarczy zwykły rachunek sprzedażowy wydrukowany z komputera.

 104. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do p. Oskara: kasę fiskalną należy założyć jeszcze przed pierwszą sprzedażą m.in. części i akcesoriów do pojazdów. Jeżeli akumulator ten stanowi część zabawki i nie może być zastosowany do pojazdów, to nie musi Pan do sprzedaży tej zakładać kasy.

 105. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź to p. Julii: usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy sklasyfikowane pod numerem PKWiU 85.53.11.0 są obecnie zwolnione z kasy fiskalnej.

 106. tom2

  pomocy
  prowadzę sprzedaż stacjonarną (chemia gospodarcza)oraz na tę samą firmę prowadzę sprzedaż na allegro nie jestem vatowcem,prowadze ewidencje sprzedazy przez internet szczegółową (na allegro sprzedaje podobnie jak w sklepie asortyment)moje pytanie brzmi czy lub od kiedy muszę mic kase fiskalną

 107. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Odpowiedź do klienta o loginie „tom2”: w związku z tym, że sprzedaje Pan ten sam asortyment w sklepie stacjonarnym i przez internet, do limitu na kasę zlicza Pan całą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą. Nie może Pan skorzystać ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej.

 108. Nitin

  Hej. Naprawdę cieszę się, że tu trafiłem. Stało się to przypadkowo w tikacre przekopywania neta w poszukiwaniu czegoś o nieruchomościach. Jestem zaskoczona, że ktoś porusza interesującą mnie tematykę i to na dodatek robi to w zajmujący sposf3b. Mam nadzieję, że dostęp do takich treści nie będzie limitowany po niedawnym podpisaniu umowy ACTA przez Polskę P.S. Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić to można by jeszcze trochę popracować nad prezencją bloga.

 109. Piotr Kowalski

  Witam serdecznie.

  Mam kilka pytań odnośnie założenia działalności gospodarczej, wyborze rodzaju podatku i jego rozliczania, ewidencjonowania.

  Chcę założyć sklep internetowy detaliczny a produktami jakimi będę handlował to akcesoria erotyczne, bielizna erotyczna oraz afrodyzjaki, czyli typowy sexshop mówiąc krótko.
  Sprzedaż odbywać się będzie jedynie wysyłkowo bo raczej nie chciałbym otwierać takiego rodzaju sklepu u siebie w mieście bo mnie by zjedli starsi ludzie.
  Pierwsza i chyba najważniejsza dla mnie rzecz która mnie interesuje to czy zajmując się tego typu sprzedażą czy będą mi potrzebne jakieś specjalne pozwolenia i czy nie przekraczając limitu 20 000 w przypadku sprzedaży takiego asortymentu będę zwolniony z posiadania kasy fiskalnej.

  Druga rzecz nie mniej istotna, to jaki rodzaj opodatkowania by mi Państwo proponowali ? Czy może wybrać zwolnienie podmiotowe i czy przy takim wyborze będę mógł odliczać VAT naliczony od nabycia towaru?

  Jeszcze jedno pytanko.
  Na dzień dzisiejszy jestem zatrudniony na czas nieokreślony i chciałbym na początku prowadzić działalność ale jednocześnie nadal pracować by mieć jednak jakieś zabezpieczenie w razie niewypału z moim pomysłem.
  Wtedy obowiązywał by mnie ZUS około 250zł i pytanie brzmi.
  Czy w razie gdybym zrezygnował powiedzmy po pół roku czasu z pracy bo dajmy że na tyle dobrze mi idzie że lepiej bym wyszedł poświęcając 8 godzin które pracuję dla kogoś na swój biznes czy wtedy automatycznie płacę ZUS ok. 1000zł czy mógłbym korzystać ze zniżki na ZUS jako że to moja pierwsza działalność ? Czy też tracę taką zniżkę przez to że przez pół roku płaciłem 250 zł ZUSu jednocześnie pracując ?

  Wiem że sporo postawiłem pytań ale nigdzie nie znalazłem w internecie odpowiedzi na te pytania, zapewne przez to że jednak rodzaj działalności czyli handel sexshop to nadal niszowy w Polsce rodzaj handlu.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam
  Piotrek

 110. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Pana pytania nie dotyczą tylko i wyłącznie kasy fiskalnej, a w tym miejscu tylko takie zagadnienia są poruszane. Proszę więc aby wysłał Pan swoje pytania do nas na adres bok@ifirma.pl. Dopiero wtedy otrzyma Pan odpowiedź.

 111. Magdalena K.

  Jak wygląda sytuacja z kasą fiskalną, jeśli chodzi o psychologów, lekarzy? Czy tu obowiązują jakieś limity dochodowe, czy może jest to zakres usług zwolnionych z ewidencjonowania za pomocą kas? Uprzejmie proszę o odpowiedź.

 112. Katarzyna Budzińska-Gałan

  Jeżeli chodzi o lekarzy, to obowiązują ich limity – odpowiednio 20 000 zł i 40 000 zł. Proszę pamiętać, że do ustalenia limitu brane są pod uwagę tylko przychody otrzymane od osób prywatnych za usługi wykonywane przez przedsiębiorcę w swoim gabinecie. Nie są wliczane do limitu przychody z usług wykonywanych w przychodniach/klinikach (gdy przedsiębiorca zawarł kontrakt/umowę z daną placówką i rozliczenia następują między podmiotami na podstawie faktur/rachunków).

 113. Adam

  Osobiście jestem za… Przynajmniej zniknie podwójna księgowość…

 114. Krzysztof

  Witam, chciałbym się dowiedziec, czy do sprzedazy LAMPEK CHIONKOWYCH (oswietlenia choinkowego)potrzebna jest kasa fiskalna?

 115. Katarzyna Kisiel

  Oświetlenie choinkowe nie zostało wymienione w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jako wymagające posiadania kasy fiskalnej od pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych. Podstawowym zwolnieniem z jakiego korzysta podatnik jest limit. W roku 2013 wynosi on 20 tys zł. Podmioty rozpoczynające sprzedaż na rzecz osób fizycznych w 2013 r. korzystają z mniejszego limitu. Sposób wyliczenie limitu został omówiony tutaj: http://blog.ifirma.pl/2013/01/zmiana-limitu-na-kase-fiskalna-od-2013-wazne-dla-prowadzacych-sprzedaz-w-2012/

 116. Krzysztof

  Dzieki za odpowiedz, z tym, ze musze sformułowac moje pytanie w sprawie lampek choinkowych jeszcze raz otóż: ja posiadam juz dzialalnosc gosp. i nie przekroczyłem limitu totez nie posiadam kasy fiskalnej, a lampki choinkowe maja byc poszerzeniem mojego asortymentu na czas przedswiateczny.Dlatego tez niewiem ,czy moge sprzedawac lampki bez posiadania kasy.Podobno do sprzedazy lampek trzeba ja miec.Z góry dzieki za podpowiedź.

 117. Katarzyna Kisiel

  Z Pana wypowiedzi wnioskuje, że prowadzi Pan sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych i zwolnienie z jakiego Pan korzysta to limit. W takim wypadku sprzedaż lampek będzie kolejnym elementem sumowanym do limitu.
  Inaczej byłoby, jeśli prowadziłby Pan np. sprzedaż wysyłkową bez wpłat gotówkowych (zwolnienie opisane w punkcie 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej). Jeśli sprzedaż lampek nie spełniałaby warunków zwolnienia, wtedy całą sprzedaż sumowałby Pan do limitu – jego przekroczenie spowodowałby utratę zwolnienia z kasy.

 118. Pola

  czy sprzedaż samochodu firmowego pracownikowi wlicza się do limitu zwolnienia z kasy fiskalnej czy w ogóle nie powinna być liczona do limitu?

 119. Katarzyna

  Sprzedaż taka jest wliczana do limitu kasy fiskalnej. Jeśli podatnik ma sprzedaż inną – np. w sklepie stacjonarnym to sumuje oba rodzaje sprzedaży i ustala kwotę wykorzystanego limitu. Może się okazać, że sprzedaż samochodu pracownikowi spowoduje przekroczenie limitu i obowiązek ewidencjonowania na kasie sprzedaży nie korzystającej ze zwolnienia. Sprzedaż na rzecz pracowników korzysta ze zwolnienia na podstawie punktu 33 załącznika do rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrujących.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe Biuro Rachunkowe

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość