Obowiązek rejestracji jako podatnik VAT-UE

Obowiązek rejestracji do VAT-UE  u podatników VAT czynnych (vatowców). Podatnicy VAT czynni zobowiązani są do zgłoszenia rejestracyjnego do VAT-UE przed dokonaniem pierwszej czynności:

1. Wewnątrzwspólnotowej dostawy (WDT)

WDT podlega opodatkowaniu stawką 0 % jeśli sprzedawca i nabywca mają numer VAT-UE oraz podatnik posiada w swojej dokumentacji dowody, iż towar będący przedmiotem transakcji został wywieziony z terytorium kraju i dostarczony do nabywcy na terytorium państwa unijnego innego niż terytorium kraju (art 42. ustawy o VAT).

2. Wewnątrzwspólnotowego nabycia (WNT)

Jeżeli zarejestrowany podatnik VAT-UE kupuje towar od podmiotu zarejestrowanego w swoim kraju jako podatnik VAT-UE, to sprzedawca ma obowiązek sprzedać towar przy zastosowaniu stawki VAT 0%. Podatnik VAT-UE zobowiązany jest do naliczenia podatku VAT w Polsce i odprowadzenia go do polskiego US. W tym celu podatnik wystawia fakturę wewnętrzną, w której nalicza stawkę VAT odpowiednią dla tego towaru w Polsce. Faktura wewnętrzna jest księgowania w Ewidencji sprzedaży VAT – gdzie jest rejestrowany podatek należny, oraz w ewidencji zakupów VAT – jeżeli mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Transakcja jest neutralna pod względem podatku VAT.

3. Nabycia usług

Dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania (art. 28b ustawy o VAT). Sprzedawcą może być podmiot z UE, jak i spoza Unii. Co do zasady takie usługi są opodatkowane w kraju usługobiorcy (poza wyjątkami wymienionymi w art. 28d, 28e, 28f, 28g, 28i i 28j). Zakupiona usługa zostaje wówczas sprzedana bez naliczenia podatku VAT w kraju sprzedawcy. Obowiązek odprowadzenia podatku od tej transakcji spoczywa na nabywcy w Polsce. W tym celu nabywca wystawia fakturę wewnętrzną, w której nalicza stawkę VAT odpowiednią dla danej usługi w Polsce. Faktura wewnętrzna jest księgowania w ewidencji sprzedaży VAT oraz w ewidencji zakupów VAT – jeżeli mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Transakcja jest neutralna pod względem podatku VAT.

4. Świadczenia usług dla podatników VAT-UE lub osób prawnych niebędących podatnikami

ale zidentyfikowanych na potrzeby VAT-UE, dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub zamieszkania, inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanej stawką 0% (art. 100 ust. 1 pkt 4). Jest to sprzedaż usług na rzecz podatników z UE, dla których miejsce świadczenia zostało określone w kraju nabywcy. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy usług podatnik wystawia fakturę ze stawką „np”- nie podlega.

VAT-R

Podatnicy VAT czynni rejestrują się do do VAT-UE składając aktualizację deklaracji VAT-R, zaznaczają na formularzu w części C.3 pole 58 (VAT-R wersja 13). Od momentu rejestracji na potrzeby transakcji wymienionych wyżej vatowcy unijny podają przed NIPem prefiks PL. Vatowcy zarejestrowani do VAT-UE dokonujący transakcji: wewnątrzwspólnotowej  dostawy towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub sprzedający usługi podatnikom zarejestrowanym w UE są zobowiązania do składania deklaracji podsumowującej VAT-UE. Informację podsumowującą VAT-UE wysyła się do urzędu elektronicznie w trybie miesięcznym.

Obowiązek rejestracji do VAT-UE u podatników korzystających ze zwolnienia  (nievatowców)

Nievatowcy zobowiązani są do zgłoszenia rejestracyjnego do VAT-UE w następujących przypadkach:

1. Przed dniem dokonania pierwszego importu usług

dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania (art. 28b ustawy o VAT). Sprzedawcą może być podmiot z UE, jak i spoza Unii. Po dokonaniu importu usług podatnik nalicza podatek VAT należny od importu tych usług na fakturze wewnętrznej i wykazuje go na deklaracji VAT- 9M (podatek VAT jest kosztem);

2. Przed dniem świadczenia pierwszej usługi

dla podatników VAT-UE lub osób prawnych niebędących podatnikami, ale zidentyfikowanych na potrzeby VAT-UE, dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub zamieszkania, inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanej stawką 0% (art. 100 ust. 1 pkt 4). Jest to sprzedaż usług na rzecz podatników z UE, dla których miejsce świadczenia zostało określone w kraju nabywcy;

3. Nabycia towarów

gdy wartość nabytych towarów z UE przekroczy kwotę 50. 000 zł rocznie. Do momentu przekroczenia podanego limitu nievatowiec jest zwolniony z obowiązku naliczania podatku VAT. Osiągnięcie kwoty granicznej powoduje u podatnika zwolnionego z VAT obowiązek opodatkowania transakcji i wykazania podatku należnego  na deklaracji VAT-8. Podatek VAT jest księgowany jako koszt podnoszący wartość nabytego towaru. Podatnik może dobrowolnie zarejestrować się jako podatnik VAT-UE przed  przekroczeniem limitu.

VAT-R

Podatnicy VAT bierni zgłaszają się do VAT-UE na formularzu rejestracyjnym VAT-R zaznaczając na formularzu w części C.3 pole 59 i/ lub 60 (VAT-R wer. 13). Rejestracja jako vatowiec UE nie oznacza, że podatnik traci prawo do dotychczasowego zwolnienia z podatku VAT. Od momentu rejestracji na potrzeby transakcji wymienionych wyżej vatowcy unijny podają przed NIP-em prefiks PL. Nievatowcy zarejestrowani do VAT-UE dokonujący transakcji: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub sprzedający usługi podatnikom zarejestrowanym w UE są zobowiązania do składania deklaracji podsumowującej. Informację podsumowującą VAT-UE wysyła się do urzędu elektronicznie w trybie miesięcznym. Monika Kobylak

Program do faktur

0.00 zł

ZA DARMO DO 10 FAKTUR/MC

Powyżej: 100 zł/rok (Faktura+)

 • Wszystkie rodzaje faktur
 • Szablony dokumentów
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie techniczne
 • Zawsze aktualny
 • JPK Faktura (w pakiecie Faktura+)

WYSTAW PIERWSZĄ FAKTURĘ
pełna lista funkcji

Księgowość internetowa

37.50 zł

KSIĘGUJ SAMODZIELNIE, AUTOMATYCZNIE

45 zł/mc lub 37.50 zł/mc przy płatności za 6 miesięcy

 • 30 dni za darmo i bez zobowiązań!

 • Księgowanie – KPiR i Ryczałt
 • Fakturowanie
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

WYPRÓBUJ ZA DARMO
pełna lista funkcji

Biuro rachunkowe

99.00 zł

PRZYDZIELIMY CI KSIĘGOWĄ

Wybierz pakiet MINI lub MIDI

 • Pełna obsługa księgowa – KPIR i Ryczałt
 • Dedykowana księgowa
 • CRM
 • Magazyn
 • Wsparcie księgowe
 • JPK

ZLEĆ KSIĘGOWOŚĆ
pełny cennik i zakres usługi

Podane kwoty są kwotami netto za jeden miesiąc. Od 19 lat cena księgowości internetowej nie uległa zmianie. Wszystkie nasze usługi spełniają wymagania RODO.

Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań