Odwrotne obciążenie w VAT dzisiaj i po zmianie przepisów cz.2

usługi budowlane

Problematyka odwrotnego obciążenia w VAT w przypadku usług budowlanych pojawiła się przy zmianie przepisów VAT w 2017 roku. Mechanizmem odwrotnego obciążenia w budownictwie objęte są niektóre kategorie usług. Oto najważniejsze informacje, które przybliżą zagadnienie odwróconego VAT w budownictwie. Sprawdź – co ma się zmienić?

Odwrotne obciążenie w VAT wiąże się z przeniesieniem obowiązku podatkowego w VAT z dostawcy na nabywcę. Z mechanizmem działania odwrotnego obciążenia w VAT dla usług budowlano-montażowych można zapoznać się w broszurach informacyjnych Ministerstwa Finansów z marca i lipca 2017 roku. W załączniku nr 14 do ustawy o VAT zawarty jest wykaz prac budowlano-montażowych, do których stosuje się odwrócony VAT.

Dostawa usług budowlanych z załącznika 14

Mechanizmem odwrotnego obciążenia w VAT objęte są niektóre kategorie usług budowlano-montażowych, dla przykładu:

 • Roboty ziemne,
 • Roboty tynkarskie,
 • Roboty malarskie,
 • Budowa, przebudowa, remont budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • Instalacje elektryczne, cieplne i gazowe.

Wszystkie usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 sklasyfikowane są pod odpowiednim kodem PKWiU. W przypadku wątpliwości co do właściwego przyporządkowania numeru PKWiU do usługi budowlanej można skorzystać z wyszukiwarki na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Gdy to okaże się niewystarczające można wystąpić o wydanie pisemnej informacji do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi właściwego dla całej Polski.

Warunki stosowania odwrotnego obciążenia w budownictwie

Zastosowanie odwrotnego obciążenia w VAT możliwe jest przy łącznym spełnieniu następujących warunków

 • Zarówno usługodawca jak i usługobiorca muszą być czynnymi podatnikami VAT, nie mogą korzystać ze zwolnień z podatku,
 • Usługodawca musi występować w charakterze podwykonawcy,
 • Usługi muszą być wymienione w załączniku nr 14 do ustawy.
▲ wróć na początek

Status podwykonawcy

Ustawa o VAT nie opisuje pojęcia „podwykonawcy”. W takiej sytuacji właściwym jest odniesienie do definicji słownikowych, na które powołuje się również Ministerstwo Finansów w broszurach na temat odwrotnego obciążenia w VAT.

Zgodnie z definicją:„podwykonawca – to firma lub osoba wykonująca pracę na zlecenie głównego wykonawcy”

INWESTOR  ➡  GENERALNY WYKONAWCA  ➡  PODWYKONAWCA

W dużym uproszczeniu wygląda to w sposób przedstawiony jak na powyższym schemacie. Podwykonawcą staje się każdy kolejny przedsiębiorca wykonujący zlecenie na rzecz głównego wykonawcy.

Obowiązki po stronie usługobiorcy

Zgodnie z generalną zasadą odwrotnego obciążenia usługobiorca jest zobowiązany do naliczenia VAT należnego i naliczonego. W przypadku świadczenia usług budowlanych fakturę wystawia nie później niż 30. dnia od dnia wykonania usługi (art. 106i ust. 3 pkt 1 ). Co istotne nawet jeśli usługodawca nie wystawi faktury w tym terminie należy rozpoznać obowiązek podatkowy i rozliczyć VAT.

Usługobiorca wykazuje podatek VAT należny w deklaracji VAT-7(19) w poz. 34 i 35, a podatek VAT naliczony w poz. 45 i 46 – w przypadku środków trwałych poz. 43 i 44.

Obowiązki po stronie usługodawcy

 • Usługodawca musi wystawić uproszczoną fakturę VAT na wykonana usługę budowlaną w terminie 30 dni od wykonania usługi,
 • Faktura uproszczona nie zawiera informacji o kwocie i stawce podatku, musi natomiast zawierać adnotację: „odwrotne obciążenie”,
 • W deklaracji VAT-7(19) taka transakcja wykazana jest w poz. 31 w kwocie netto,
 • W terminie do 25-tego następnego miesiąca usługodawca składa informację podsumowującą VAT-27 do naczelnika urzędu skarbowego właściwego miejscowo. W informacji znajdują się dane podmiotów i łączna kwota transakcji do danego nabywcy jaka miała miejsce danego miesiąca.
▲ wróć na początek

Co zamiast odwrotnego obciążenia w budownictwie – zmiana przepisów

Od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej toczyły się dyskusje co zamiast odwrotnego obciążenia w VAT? Wybór padł na obowiązkowy split payment przy określonej kwocie transakcji.

W projekcie zapisane jest, że dla kwoty transakcji powyżej 15.000 zł brutto będzie obowiązywał mechanizm podzielonej płatności (MPP).

Przy płatności za usługę budowlaną do 15.000 zł będą obowiązywały zasady ogólne, a MPP będzie dobrowolny.

W przypadku robót budowlanych po zmianie przepisów usługa wykonana zarówno przez podwykonawcę jak również wykonawcę ma być objęta split payment przy uwzględnieniu kryterium kwotowego.

Z uwagi na trwający proces legislacyjny należy pamiętać, aby ponownie po wejściu przepisów w życie zapoznać się z nowymi regulacjami.

Chcesz wiedzieć więcej na temat split payment – przeczytaj!

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość