Blog ifirma.pl

Opłaty za korzystanie ze środowiska

|
|
3 minut czytania
Zastanawiasz kiedy należy dokonywać opłat za korzystanie ze środowiska? W bieżącym artykule opiszemy ten temat.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą oddziałującą na środowisko są zobligowani by dokonywać opłaty za korzystanie ze środowiska. Z uwagi na bardzo duże zanieczyszczenia środowiska naturalnego podjęte zostały działania, które mają poprawić trudną sytuację z tym związaną. W dzisiejszej publikacji opiszemy, o jakich opłatach środowiskowych jest mowa.

Kto płaci za korzystanie ze środowiska?

Ze środowiska, w mniejszym lub większym stopniu korzystają wszyscy, bez względu na to czy prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie. Nie wszyscy jednak są zobowiązani do płacenia opłaty środowiskowej. Istnieją pewne kategorie działalności gospodarczej, które podlegają opłacie środowiskowej, a należą do nich:

 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, przykładowo z:
  • z kotłowni,
  • z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, wędzenie,
  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych,
  • z przeładunku paliw silnikowych (np. stacje paliw),
  • z chowu lub hodowli drobiu.
 2. Emisja gazów cieplarnianych.
 3. Składowanie odpadów.

Ponadto opłaty środowiskowe obejmują również opłaty recyklingowe za torby foliowe i opłaty produktowe za produkty i opakowania.

Ustalanie opłat środowiskowych

Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska ustalana jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie ustaw:

 • prawo ochrony środowiska,
 • o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • o bateriach i akumulatorach,
 • o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Na mocy ustaw wydawane są przepisy wykonawcze – rozporządzenia, w których publikowana jest wysokość stawek i zasady ich ustalania.

Sprawozdawczość w zakresie opłat środowiskowych

Obowiązkiem sprawozdawczym objęte są wszystkie podmioty, które w świetle obowiązujących przepisów korzystają ze środowiska.

Wzory wykazów, jakie mają być sporządzane, w celu prawidłowego naliczenia opłat środowiskowych zamieszczane są w rozporządzeniach. Są to bardzo szczegółowe informacje ilościowe, które po pomnożeniu przez obowiązujące stawki pokazują wysokość opłaty środowiskowej.

Na stronach internetowych niektórych urzędów marszałkowskich udostępniane są narzędzia informatyczne pomocne przy sporządzaniu sprawozdania. Wykazy mogą być prowadzone w dowolnej formie: papierowej lub elektronicznej.

Terminy przekazania sprawozdań:
 • 31 marca następnego roku – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emisja gazów cieplarnianych i składowanie odpadów,
 • 15 marca następnego roku – opłata recyklingowa za torby foliowe i opłata produktowa za produkty.

Terminy zapłaty opłat środowiskowych

Opłaty środowiskowe należy regulować na rachunki bankowe urzędów marszałkowskich właściwych ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Termin na zapłatę opłaty środowiskowej upływa:

 • 31 marca następnego roku – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emisja gazów cieplarnianych i składowanie odpadów,
 • 15 dnia miesiąca po kwartale, w którym została pobrana – opłata recyklingowa za torby foliowe,
 • 31 marca następnego roku – opłata produktowa za produkty,
 • 15 marca następnego roku – opłata produktowa za opakowania.

Kiedy nie trzeba płacić opłaty środowiskowej?

Zgodnie z przepisami zwolnione z opłaty środowiskowej z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, emisji gazów cieplarnianych i składowania odpadów są podmioty, u których:

 • wyliczona roczna opłata nie przekracza kwoty 800 zł dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. składowanie odpadów). Bez względu na wysokość wyliczonej opłaty istnieje obowiązek złożenia rocznego sprawozdania za korzystanie ze środowiska,
 • wyliczona roczna opłata nie przekracza 100 zł dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska, nie trzeba również składać wykazów i informacji.

Zwolnienie z opłat środowiskowych dla opłaty produktowej będzie miało miejsce w sytuacji:

 • jeżeli wyliczona opłata nie przekracza 100 zł – dotyczy opłaty produktowej za produkty,
 • jeżeli łączna masa opakowań nie przekracza 1 mg – dotyczy opłaty produktowej za opakowania.

Niewywiązanie się z obowiązku sprawozdawczego może być powodem kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Na podstawie ustaleń marszałek województwa wyliczy należną opłatę środowiskową. To samo może dotyczyć sytuacji, gdy złożone sprawozdanie budzi zastrzeżenia.

Autor ifirma.pl

Małgorzata Jagusiak

Księgowa, specjalista do spraw rozliczeń podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pracy w organach podatkowych. Przez kilka lat prowadziła własne biuro rachunkowe. Praca w sektorze prywatnym pozwoliła na zmianę perspektywy postrzegania obowiązujących przepisów podatkowych. Zdobyte doświadczenia pozwalają na łączenie wiedzy teoretycznej z wieloletnią praktyką w zawodzie.

Chętnie dzieli się posiadaną wiedzą z innymi, stara się ją przekazywać w dostępnej dla każdego formie. Z pasja poświęca się pisaniu artykułów o tematyce podatkowej. Częste zmiany przepisów wymagają otwartej głowy, kreatywności i dużej elastyczności, co jest dodatkowym atutem tej pracy, nie ma miejsca na nudę. Większość jej publikacji dotyczy rozliczeń z zakresu podatku dochodowego i podatku VAT, ale nie unika wyzwań z obszarów o innej tematyce.

Dodatkowo jest wykładowcą i szkoleniowcem z zakresu zagadnień o tematyce podatkowej. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, śledzi na bieżąco zmieniające się przepisy podatkowe, żeby przekazywać zawsze aktualne i sprawdzone informacje.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Najważniejsze pytania

  1. Kto ponosi opłaty za korzystanie ze środowiska?

   Do płacenia opłaty środowiskowej są zobowiązane osoby prowadzące takie kategorie działalności gospodarczej, które skutkują wprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza, m.in. z kotłowni, z procesów technologicznych, spalania paliw w silnikach spalinowych, przeładunku paliw silnikowych (np. stacje paliw), chowu lub hodowli drobiu, emisja gazów cieplarnianych, składowanie odpadów. Opłaty środowiskowe obejmują też opłaty recyklingowe za torby foliowe i opłaty produktowe za produkty i opakowania.
  2. Jak wyliczyć opłatę za korzystanie ze środowiska?

   Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska ustalana jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie ustaw, na mocy których wydawane są przepisy wykonawcze - rozporządzenia, w których publikowana jest wysokość stawek i zasady ich ustalania.
  3. Gdzie złożyć sprawozdanie o korzystaniu ze środowiska?

   Na stronach internetowych niektórych urzędów marszałkowskich udostępniane są narzędzia informatyczne pomocne przy sporządzaniu sprawozdania. Wykazy mogą być prowadzone w dowolnej formie: papierowej lub elektronicznej.
  4. Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska - do kiedy należy je złożyć?

   Sprawozdania należy przekazać do 31 marca następnego roku - wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emisja gazów cieplarnianych i składowanie odpadów i do 15 marca następnego roku - opłata recyklingowa za torby foliowe i opłata produktowa za produkty.
  5. Opłata za korzystanie ze środowiska - do kiedy?

   Opłaty środowiskowe należy regulować na rachunki bankowe urzędów marszałkowskich właściwych ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Termin na zapłatę opłaty środowiskowej upływa: 31 marca następnego roku za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emisja gazów cieplarnianych i składowanie odpadów, oraz opłata produktowa za produkty; do 15 dnia miesiąca po kwartale, w którym została pobrana opłata recyklingowa za torby foliowe, i do 15 marca następnego roku opłata produktowa za opakowania.
  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie