Ordynacja podatkowa – planowane zmiany 2022

ordynacja podatkowa zmiany 2022

Sprawdź, jakie zmiany mają być wprowadzone w ustawie Ordynacja podatkowa.

Ustawa Ordynacja podatkowa reguluje wiele kwestii związanych z zasadami dokonywania rozliczeń podatkowych, ale nie tylko. Znajdziemy tam odpowiedzi na pytania, jakie prawa i obowiązki ma każdy podatnik, a więc nie tylko osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. W dzisiejszej publikacji napiszemy kilka słów na temat planowanych zmian w Ordynacji podatkowej.

Planowane zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa w 2022 roku

W rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową pojawiły się między innymi zmiany dotyczące ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z projektem i uzasadnieniem do niego nowe regulacje obejmują następujące obszary:

  1. Pojęcie “Portalu Podatkowego” zostanie zastąpione określeniem “e-Urząd Skarbowy”. W nowym systemie wiele spraw będzie mogło być załatwianych zdalnie, rozszerzony zostanie katalog usług. Każdy podatnik, a więc również osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły załatwiać sprawy w urzędzie skarbowym online, jeżeli wyrażą na to zgodę.
  2. W projekcie zaproponowane zmianę w art. 50, w tym przepisie mowa jest o możliwości przedłużania terminów podatkowych w drodze rozporządzenia. Pojęcie “grupy podatników” zastąpiono pojęciem “grupy obowiązanych”, które jest określeniem szerszym. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu przez obowiązanych należy rozumieć wszystkich adresatów przepisów podatkowych, na których przepisy nakładają określone obowiązki: podatnicy, płatnicy, inkasenci, osoby trzecie, następcy prawni, jak również inne podmioty obowiązane do przekazywania informacji. Zmiana pojawiła się w kontekście rozporządzenia zaliczkowego z 7 stycznia 2022 roku. Kwestionowano wówczas podstawę prawną obowiązywania przepisu. W związku z powyższym projektowana zmiana ma na celu doprecyzowanie zakresu podmiotów, które będą objęte przedłużaniem terminów.
  3. Wyłączono możliwość zaliczania wpłat podatku VAT od importu i akcyzy na poczet zaległości podatkowych. Brak takiego przepisu, w ocenie ustawodawcy, może wpłynąć negatywnie na skuteczną i sprawną obsługę podmiotów dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi.
  4. Nadpłaty dla podatników, którzy nie posiadają adresu zamieszkania na terytorium Polski, będą realizowane wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez podmiot uprawniony do otrzymania nadpłaty. Numery rachunków bankowych do zwrotów będą mogły być zamieszczane w zeznaniu rocznym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym ZAP-3.
  5. Zajęcie wierzytelności przez komornika sądowego z tytułu nadpłaty będzie możliwe ze wspólnie złożonego zeznania rocznego. Do tej pory takie zajęcia budziły wątpliwości, jeżeli zadłużenie obejmowało tylko jednego z małżonków a nadpłata była wspólna. Po zmianie przepisów w przypadku zajęcia wierzytelności jednego z małżonków zajęciem komorniczym objęta zostanie również wierzytelność wspólna małżonków.
  6. Zaświadczenia będą mogły być wydawane przez e-Urząd Skarbowy. Ma się również zmienić zakres wykazywanych danych. Zaświadczenie ZAS-W nie będzie obejmowało informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe.
  7. Zaświadczenie ZAS-DF i ZAS-DP nie będą zawierały informacji o wysokości obrotu dla celów VAT i akcyzy. Powyższa decyzja podyktowana jest małym zainteresowaniem tego typu informacjami, dodatkowo pojęcie “wysokość obrotu” nie zostało zdefiniowane w przepisach. Po zmianie przepisów zaświadczenia ZAS-DF i ZAS-DP będą zawierały informacje o wysokości dochodu z uzupełnieniem o kwotę uzyskanego przychodu oraz kwoty odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiana przepisów miałaby zacząć obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, poza pewnymi wyjątkami wskazanymi w projekcie ustawy.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online Księgowość Internetowa i biuro rachunkowe online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość