Powrót

Osoba niepełnosprawna a możliwość zwolnienia i refundacji składek w ramach prowadzonej działalności

zwolnienie z zus niepełnosprawny

Zastanawiasz się, czy osoba niepełnosprawna może korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS? Przeczytaj artykuł na ten temat.

Zapisz się do naszego newslettera i raz w tygodniu otrzymuj nową wiedzę z zakresu księgowości, biznesu i technologii. Tylko wartościowe informacje.

Osoby niepełnosprawne mogą na takich samych zasadach, jak pozostałe osoby, zakładać i prowadzić działalność gospodarczą. Mają jednak pewne dodatkowe przywileje. Jednym z nich jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z zapłaty składek ZUS i to zagadnienie będzie przedmiotem naszych rozważań w publikacji.

Jakie mamy stopnie niepełnosprawności?

Podstawą do uznania osoby za niepełnosprawną jest wyłącznie orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na tej podstawie określane są stopnie posiadanej niepełnosprawności:

 1. Lekki – częściowa niezdolność do pracy – III grupa inwalidzka.
 2. Umiarkowany – częściowa lub całkowita niezdolność do pracy – II grupa inwalidzka.
 3. Znaczny – całkowita niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji – I grupa inwalidzka.

Jaki ZUS opłaca osoba niepełnosprawna?

Przedsiębiorca, który posiada stopień niepełnosprawności podlega pod rozliczanie składek ZUS na zasadach ogólnych stosowanych również w stosunku do innych właścicieli firm, może więc podlegać pod:

 1. Ulgę na start przez pierwsze 6 pełnych miesięcy.
 2. ZUS preferencyjny przez 24 miesiące.
 3. Mały ZUS plus, który jest wyliczany na podstawie osiągniętego dochodu, pod warunkiem, że przychód w danym roku podatkowym nie przekroczył 120.000 zł.
 4. Duży ZUS.

Bez względu na sposób opłacania składek społecznych, każdy przedsiębiorca, również niepełnosprawny, ma obowiązek opłacania składek zdrowotnych. Jednak w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności składka zdrowotna nie zawsze musi być opłacana, o czym napiszemy później.

Kiedy osoba niepełnosprawna może ubiegać się o refundację w 100% składek społecznych?

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o refundację składki emerytalnej i rentowej, co szczegółowo jest uregulowane w obowiązujących przepisach.

Wysokość refundacji uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. O refundację z opłacania składki emerytalnej i rentowej w pełnej wysokości mogą się ubiegać jedynie osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.

Przedsiębiorca otrzymujący rentę z tytułu niezdolności do pracy, która może wiązać się ze stopniem niepełnosprawności nie zostaje zwolniony z zapłaty składek społecznych.

Kiedy osoba niepełnosprawna jest zwolniona z opłacania składki zdrowotnej?

Osoba niepełnosprawna może również, przy spełnieniu określonych warunków, korzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej. Również w tym przypadku będzie miało znaczenie orzeczony stopień niepełnosprawności.

Zwolnione z obowiązku opłacania składki zdrowotnej są osoby o:

 1. Umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem, że:
  • przychody z tytułu działalności nie przekraczają miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury. Minimalna emerytura w 2021 roku wynosi 1250,88 zł brutto, a więc 50% to 625,44 zł lub
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.
 2. Warunki opisane powyżej nie muszą być spełnione łącznie.

 3. Osoby niepełnosprawne, które nie mają ustalonego stopnia niepełnosprawności, ale posiadają wydane przez lekarza ZUS orzeczenie o niezdolności do pracy.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej nie obejmuje osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

W jaki sposób wyliczyć przychód jeżeli osoba niepełnosprawna prowadzi kilka rodzajów działalności?

W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostało opisane, jakie rodzaje działalności są brane pod uwagę do sumowania przychodów z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formie:

 • spółki cywilnej,
 • jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki jawnej,
 • spółki komandytowej,
 • spółki partnerskiej,
 • działalności twórczej lub artystycznej jako twórca lub artysta,
 • wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym,
 • wolnego zawodu, z którego przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • inna pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Suma przychodów ze wszystkich wyżej wymienionych rodzajów działalności gospodarczej nie może przekraczać 50% minimalnej emerytury, a więc w 2021 roku jest to kwota 625,44 zł.

Podsumowanie

Osoby niepełnosprawne otrzymają refundację składek społecznych w 100% i są zwolnione z opłacenia składki zdrowotnej w 100%, jeżeli spełnią warunki opisane poniżej:

Refundacja składki emerytalnej i rentowej w 100% Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
Zwolnienie ze składki zdrowotnej w 100%
 1. Osoba niepełnosprawna z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem że:
  • przychody ze wszystkich rodzajów działalności gospodarczej nie przekraczają miesięcznie 50% najniższej emerytury lub
  • podatek dochodowy jest opłacany w formie karty podatkowej.
 2. Osoba bez ustalonego stopnia niepełnosprawności, ale z wydanym przez lekarza ZUS orzeczeniem o niezdolności do pracy.

Najważniejsze pytania

 1. 🔸Orzeczenie o niepełnosprawności a składka zdrowotna - kiedy można skorzystać ze zwolnienia?

  Osoba niepełnosprawna może również, przy spełnieniu określonych warunków, korzystać ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej. Również w tym przypadku będzie miało znaczenie orzeczony stopień niepełnosprawności.

 2. 🔸Umiarkowany stopień niepełnosprawności a składki ZUS jak to wygląda w praktyce?

  Wysokość refundacji uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności. O refundację z opłacania składki emerytalnej i rentowej w pełnej wysokości mogą się ubiegać jedynie osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

Twój znajomy zakłada firmę Blog banner
Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online Darmowy program do faktur online

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Ikona - wygodnie

Nowoczesna

Ikona - rzetelnie

Rzetelna

Ikona - księgowość

Księgowość