PIT 2018 – nowy limit zwolnienia wygranych w grach i konkursach

Początek 2018 roku przyniósł sporo zmian limitów zwolnień z PIT przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednym z obszarów, które dotknęły zmiany jest zwolnienie z podatku wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług.

Podwyższenie limitu zwolnienia wygranych w grach i konkursach

Obecnie zwolnienie z opodatkowania wygranych w ww. konkursach i grach, zgodnie ze znowelizowanym art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, obowiązuje do kwoty 2 000 zł. Jest to spora zmiana, ponieważ do końca 2017 roku limit ten wynosił 760 zł.

Ważne!

Zmianie natomiast nie uległ limit zwolnienia w przypadku wygranych w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grach telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych – wciąż nie płaci się od nich podatku, jeśli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2 280 zł.

Przekroczenie limitu z ustawy – jakie obowiązki?

Jeżeli dojdzie do przekroczenia ww. limitów, stroną, która jest zobowiązana pobrać i wpłacić do US tzw. zryczałtowany podatek dochodowy, jest co do zasady organizator gry, konkursu etc. Powinien on wówczas wpłacić 10% wygranej na konto urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana nagroda. Ma on także obowiązek przesłania do końca stycznia następnego roku deklaracji PIT-8AR. Co więcej, do końca lutego kolejnego roku organizator konkursu, gry etc., który wpłaci do US podatek od wygranej, powinien przekazać podatnikowi-zwycięzcy PIT-8C (który należy traktować tylko informacyjnie – nie trzeba go ujmować w zeznaniu rocznym).

Ważne!

Jeżeli nagroda wynika z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, nie pobiera się wówczas zryczałtowanego podatku, ale uwzględnia się ją w ramach danego źródła przychodów podatnika, który ją otrzymał. Wówczas to on sam rozlicza swoją wygraną pod względem podatku dochodowego. Podobnie o 10-procentowym zryczałtowanym podatku nie ma mowy w przypadku, gdy otrzymaną nagrodę należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim jest działalność wykonywana osobiście, sportowa, czy twórcza.

Zaliczka na PIT w złej wysokości? Sprawdź, jak z tego wybrnąć!


Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl


UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi