Polski ład

Podatek zryczałtowany – zmiany w Polskim Ładzie

ryczałt 2022

Wybrałeś zryczałtowany podatek dochodowy? Sprawdź, co zmienia w ryczałcie Polski Ład.

Zmiany, jakie zostały wprowadzone od 2021 roku w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym nazywane były rewolucyjnymi. Ta forma opodatkowania przychodów stała się bardziej przystępna dla dużego grona przedsiębiorców. Jak się okazuje również Polski Ład przewiduje wprowadzenie kolejnych zmian, które mają zacząć obowiązywać od 2022 roku. W dzisiejszej publikacji opiszemy co zmienia w ryczałcie Polski Ład.

Zmiana definicji wolnego zawodu

Od 1 stycznia 2022 roku zmieni się definicja wolnego zawodu. Z definicji zostały wykreślone następujące wolne zawody:

 • lekarz,
 • lekarz dentysta,
 • lekarz weterynarii,
 • technik dentystyczny,
 • felczer,
 • położna,
 • pielęgniarka,
 • psycholog,
 • fizjoterapeuta,
 • architekt,
 • inżynier budownictwa,
 • rzeczoznawca budowlany,
 • nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Jak widać jest to dość obszerna lista profesji, które już nie będą się znajdować w definicji wolnego zawodu. Wymienione branże znalazły się w grupowaniu PKWiU, o którym piszemy poniżej.

Nowe stawki ryczałtu od 2022 roku

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym pojawią się nowe stawki ryczałtu:

 1. Stawka 14% obejmie profesje wykluczone z definicji wolnych zawodów. Jeszcze do końca 2021 roku stawki ryczałtu wynoszą 15% lub 17% w zależności od tego, czy działalność jest wykonywana w ramach wolnych zawodów, czy nie. Stawka 17% występuje wówczas, gdy usługi są wykonywane w ramach wolnych zawodów, a więc osobiście, bez zatrudniania innych osób. Natomiast stawka 15%, jeżeli usługi są wykonywane z pomocą osób zatrudnionych.

  Do nowej stawki 14% będą przyporządkowane następujące grupy PKWiU, obejmujące usługi:

  • w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86),
  • architektoniczne i inżynierskie, badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71),
  • w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1).

  Na wykazie nie wykazano nauczycieli w zakresie świadczenia usług udzielania korepetycji, a więc nie będą tego typu usługi podlegały pod stawkę 14%.

 2. Stawka 12% obejmie branżę IT, do końca 2021 roku stawka ryczałtu wynosi 15%. Nowa stawka będzie dotyczyła przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem:
  • pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,
  • pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),
  • pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),
  • oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line,
  • związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0),
  • związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),
  • objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego” (PKWiU 62.01.2),
  • związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02),
  • w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0),
  • związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Ulgi i odliczenia

Od 2022 roku pojawi się możliwość odliczenia pewnych kategorii kosztów, do których zaliczają się wydatki:

 • na remont/nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Zgodnie z definicją z ustawy o ochronie zabytków pod tym pojęciem mieszczą się nieruchomości lub rzeczy ruchome, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością, stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
 • na zakup terminala płatniczego,
 • na cele rehabilitacyjne.

Odliczenia w ramach wymienionych ulg będzie się dokonywało w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesione zostały wydatki.

Elektroniczna ewidencja przychodów

W Polskim Ładzie pojawia się również informacja o obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów i środków trwałych w systemach informatycznych.

Od 2023 roku takie ewidencje będą przesyłane w formule ustrukturyzowanej do urzędów skarbowych w terminach miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

Ulga na złe długi

Mowa jest tutaj o zatorach płatniczych, a więc nieterminowym regulowaniu zobowiązań przez nabywcę. W projekcie ustawy doprecyzowano, że obowiązek doliczenia do przychodów dotyczy tylko tych zobowiązań, które związane są z zakupem towarów (towary handlowe, surowce, materiały, itp.). Są to towary, co do których podatnik ma obowiązek posiadać i przechowywać dowody zakupu.

Według informacji na stronie Sejmu na 23 października 2021 roku projekt ustawy jest przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

7 komentarzy

 1. Michał

  Co znaczy `PKWiU ex` ?

 2. Magda

  to co znajduje się po ex oznacza że jest to wyłączone z danego przepisu, że coś obowiązuje np. na wszystko poza to co jest po ex

 3. Tomasz

  Czy stawka 12% obowiązuje dla PKWiU 62.01.11.0?

  Nie jestem pewien znaczenia słowa „ex” dla tej linii:
  „związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1),”

 4. Usługi

  a jaka stawka dla PKD 41.10.Z i 43.21.Z

 5. PP

  Wyjaśnijmy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia „ex” przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu – o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie „ex” dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

 6. Ares

  Czy łaskawy urząd skarbowy może stworzyć coś raz dla ludzi a nie dla robotów i zrobić stronę z wykazem wszystkich PKWiU i informacją czy podlegają pod ryczałt czy nie i na jakiej stawce ? Czy to jest takie trudne ?

 7. Darek

  Wg mnie to oznacza: PKWiU 62.01.1 ograniczone zasięgiem do „związanych z programowaniem”.

  Jednolity tekst ustawy o ryczałcie: http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,13,13,710,,20220101,ustawa-z-dnia-20111998-r-o-zryczaltowanym-podatku-dochodowym.html

  I bardzo pomocny szczegółowy opis PKWiU 2015: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/pdf/wyjasnieniaPKWiU2015_10maj_int.pdf
  Dział 62 zaczyna się na stronie 446

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość