Błędna faktura a brak prawa do odliczenia VAT

Zgodnie z ogólną zasadą, podatnicy VAT czynni mają prawo do odliczenia VAT naliczonego na podstawie otrzymanej faktury. Zanim jednak przystąpimy do odliczenia, warto się upewnić, czy faktura jest poprawna – błędnie wystawiony dokument może ograniczyć prawo do rozliczenia VAT naliczonego.

 

Błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Aby upewnić się czy faktura uprawnia do odliczenia podatku, nie trzeba sprawdzać krok po kroku każdego jej elementu. Sytuacje, które uniemożliwiają odliczenie VAT, zostały wymienione wprost w Ustawie o VAT – w art. 88 ust. 3a.

Zatem, VAT z faktury nie odliczymy, jeśli:

  • Faktura została wystawiona przez nieistniejący podmiot
  • Transakcja, której faktura dotyczy, nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku
  • Czynności wykazane na fakturze nie zostały rzeczywiście dokonane
  • Kwoty podane na fakturze są niezgodne z rzeczywistością
  • Czynności wykazane na fakturze są sprzeczne z prawem (lub mają na celu jego obejście), są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo oświadczenie woli dotyczące tych czynności jest nieważne – według art. 58 i 83 Kodeksu Cywilnego
  • Faktura wystawiana jest przez odbiorcę (samofakturowanie), ale nie została zaakceptowana przez sprzedającego
  • Faktura zawiera kwotę podatku przy takich czynnościach, dla których nie wykazuje się podatku na fakturze (np. procedura odwrotnego obciążenia, procedura marży).

 

Powyższe zasady dotyczą zarówno zwykłych faktur, jak i faktur korygujących, duplikatów oraz dokumentów celnych.

Uwaga! Warto zwrócić uwagę, że w kwestii błędnie przyjętej stawki VAT prawo do odliczenia nie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy przedmiot transakcji nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniony. Jeśli natomiast otrzymamy fakturę dotyczącą czynności opodatkowanych, ale z niewłaściwie przyjętą stawką (np. 23% zamiast 8%) nadal przysługuje nam prawo do odliczenia. Po otrzymaniu faktury korygującej konieczne będzie skorygowanie odliczonego podatku.

 

Błędy techniczne – VAT można odliczyć

Wymienione powyżej błędy na fakturach to niejedyne niezgodności, z którymi możemy się spotkać. Jednakże w przypadkach innych, niż wskazano powyżej, organy skarbowe stoją generalnie na stanowisku, że odliczenie VAT nadal przysługuje.

Zatem jeśli spotkamy się z niepoprawną datą, brakiem NIP czy złym adresem, zasadniczo nadal możemy odliczyć VAT z takiej faktury. Ważne jest, aby jak najszybciej poprawić błędne dane – za pomocą noty lub faktury korygującej.

Faktura wystawiona na inny podmiot? Sprawdź, jak skorygować i odliczyć VAT!
 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

 

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

Darmowy e-book z poradami księgowymi