Czy w spisie z natury należy ująć sprzedany towar?

spis z ntury a sprzedany towar

Masz obowiązek sporządzania spisu z natury? Sprawdź, czy w spisie należy ująć sprzedany towar.

Zakończenie roku podatkowego niesie ze sobą określone obowiązki w zależności od wybranej formy opodatkowania. Przedsiębiorcy, którzy wybrali rozliczanie na zasadach ogólnych i prowadzą podatkową książkę przychodów i rozchodów (PKPiR) mają obowiązek sporządzania spisu z natury. W dzisiejszej publikacji sprawdzimy, czy sprzedany towar należy ujmować w spisie.

Przepisy na temat spisu z natury

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą zapisy księgowe w PKPiR są zobowiązani do przestrzegania rozporządzenia, które w sposób szczegółowy odnosi się do wielu zagadnień, również do zasad sporządzania spisu z natury. Zgodnie z tymi przepisami spis z natury jest dokonywany m.in. na zakończenie każdego roku podatkowego i obejmuje:

  • towary handlowe,
  • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
  • półwyroby,
  • produkcję w toku,
  • wyroby gotowe,
  • braki i odpady.

W corocznym spisie z natury nie ujmuje się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Spis z natury wyceniamy według następujących zasad:

spis z natury infografika
 
Kategoria
Zasada wyceny
Materiały i towary handlowe Według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych
Półwyroby, wyroby gotowe i braki własnej produkcji Według kosztów wytworzenia
Niesprzedane wartości dewizowe Według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez NBP w dniu kończącym rok podatkowy
Braki i odpady Według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania
Produkcja niezakończona przy działalności usługowej i budowlanej Według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej
Produkcja zwierzęca Według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt

W rozporządzeniu w sprawie prowadzenia PKPiR zostało również szczegółowo doprecyzowane,jak należy rozumieć ceną zakupu, ceną nabycia i kosztem wytworzenia.

Czy w spisie z natury należy ujmować sprzedany towar?

Co do zasady w spisie z natury znajdują się towary, które widnieją w ewidencji magazynowej na koniec roku podatkowego. W związku z tym towar, który został już sprzedany nie znajdzie się na stanach magazynowych, tym samym nie zobaczymy go w spisie z natury. Jak jednak należy postąpić, jeżeli zakupione towary znajdują się na dzień 31 grudnia “w drodze”. Taka sytuacja może mieć miejsce szczególnie w przypadku dokonywania nabycia w ramach importu towarów, czy WNT. Bardzo często przedsiębiorca jest już w posiadaniu faktury zakupu, ale nie została jeszcze dokonana odprawa celna lub np. ze względów logistycznych towar nie dotarł do firmy. W takiej sytuacji nie ma podstaw, aby taki towar został ujęty w spisie z natury.

Zgodnie z rozporządzeniem zakup materiałów podstawowych oraz towarów handlowych jest wpisywany do PKPiR niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży.

Potwierdza to również organ podatkowy w wydanej interpretacji podatkowej nr ITPB1/415-1012/14/WM z dnia 07.01.2015 r.

Podsumowanie

Przepisy podatkowe nie precyzują, w którym momencie “towar w drodze” staje się własnością przedsiębiorcy i powinien zostać ujęty w spisie z natury lub nie. Na temat sprzedaży szczegółowo wypowiada się ustawa Kodeks cywilny i tam też należałoby tak naprawdę szukać odpowiedzi na pytanie, kiedy dochodzi do przeniesienia własności na kupującego w niektórych okolicznościach. Z uwagi na złożoność omawianej problematyki trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak należy postępować w takich sytuacjach. Jak zawsze można zwrócić się z zapytaniem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, która przyniesie odpowiedź.

Klauzula/ zastrzeżenie prawne na ifirma.pl

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

księgowość biuro rachunkowe online księgowość biuro rachunkowe online
Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa Księgowość Internetowa

O księgowości wiemy wszystko,
żebyś Ty nie musiał

Daj się zaskoczyć profesjonalnej wiedzy naszych księgowych i oddaj swoje rozliczenia w dobre ręce. A może wolisz samodzielną księgowość? Nasz program do księgowania online jest wyjątkowo prosty i intuicyjny w obsłudze, podobnie jak narzędzie do wystawiania faktur. Wybierz to, co najlepiej odpowiada Twoim potrzebom - ręczymy za każdą z usług ifirma.pl.

Romek

z ifirma.pl

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Załóż darmowe konto i testuj ifirmę bez zobowiązań

Nowoczesna

Rzetelna

Księgowość