Biznes w domu. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych lub liniowo wiedzą, że im wyższe koszty poniosą w danym miesiącu, tym mniejszy zapłacą podatek dochodowy, dlatego starają się wpisywać w koszty prowadzenia działalności jak najwięcej wydatków. Powinni jednak pamiętać, że nie każdy wydatek można wpisać w koszty. Co może wpisać w koszty prowadzenia działalności gospodarczej osoba, która prowadzi biznes w domu?Kosztem uzyskania przychodów jest wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła. Przed wpisaniem wydatku w koszty prowadzenia działalności gospodarczej warto sprawdzić, czy rzeczywiście można go uznać za koszt uzyskania przychodu. Dokładną listę wydatków, które nie stanowią takiego kosztu określają art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Co można wpisać w koszty prowadzenia działalności?

Prowadząc własną działalność gospodarczą warto rozważyć wliczenie do kosztów takich wydatków, jak na przykład: Usługi:
 • księgowe
 • transportowe (zakup i użytkowanie samochodu służbowego)
 • kurierskie
 • remontowe
 • finansowe
Sprawdź: Dokumentowanie kosztów i przychodów z firmowego rachunku bankowego) Wydatki poniesione na:
 • marketing
 • kursy i szkolenia
 • zakup środków czystości,poniesione na zakup mebli biurowych i sprzętów typu komputer, drukarka, myszka, klawiatura, karty pamięci, baterie, ładowarki, oprogramowanie itd.
Ponadto:
 • opłaty urzędowe
 • czynsz (wynajem biura, mieszkania, coworking)
 • książki i czasopisma branżowe
 • opłaty za telefon lub Internet
 • strona internetowa (domena, serwery)
Warto jednak przede wszystkim pamiętać, że do kosztów prowadzenia firmy można wpisać jedynie te wydatki, które są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością.

Firma w domu, a koszty prowadzenia działalności

Zarejestrowanie firmy w mieszkaniu daje możliwość wliczenia w koszty części wydatków z nim związanych, takich jak czynsz dla spółdzielni czy ogrzewanie. W tym celu konieczne jest oszacowanie jaka część lokalu zostanie przeznaczona na cele działalności. Stosunek powierzchni użytkowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej do ogólnej powierzchni użytkowej tego mieszkania wyznaczy wartość wydatków, jaką przedsiębiorca wliczy do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli więc na cele prowadzenia firmy przeznaczy 25% powierzchni mieszkania, wówczas będzie mógł wliczyć do kosztów uzyskania przychodów 25% wydatków. Do kosztów prowadzenia firmy w domu można wliczyć przede wszystkim takie wydatki, jak koszty remontów, które przedsiębiorca poniósł w celu dostosowania części lokalu do prowadzenia działalności, zakup mebli biurowych i sprzętu biurowego, a także rachunki za czynsz i media.
Uwaga!
Należy jednak być ostrożnym przy wpisywaniu wydatków do kosztów prowadzenia działalności. W razie ewentualnej kontroli przedsiębiorca musi mieć możliwość udowodnienia, że dany wydatek służy wyłącznie prowadzeniu działalności. Niedopuszczalne jest więc kupienie komputera na firmę, a następnie wstawienie go do pokoju dziecka. Podobnie jest z innymi wydatkami: zdarzały się sytuacje, gdy fiskus kwestionował zakup lodówki na cele prowadzenia hotelu, ponieważ w lodówce znajdywały się produkty należące do właścicieli hotelu. Ciężko może być też udowodnić, że dokładnie 25% energii lub wody zużyto na potrzeby prowadzenia firmy. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest więc:
 1. Wliczanie do kosztów tych wydatków, które można wyraźnie wyodrębnić jako wydatki poniesione tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzenia biznesu (np. za sprawą billingów służbowych połączeń telefonicznych),
 2. Wyznaczenie konkretnego pomieszczenia w mieszkaniu, które będzie służyć do prowadzenia działalności gospodarczej. W takim pomieszczeniu należy przechowywać wyłącznie te sprzęty, które zostały zakupione na firmę. Dzięki temu fiskus nie zakwestionuje tego, czy rzeczywiście są one przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby prowadzenia biznesu.

Dokumentowanie kosztów a VAT

Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane odpowiednio fakturą lub rachunkiem. W przypadku opłat mieszkaniowych – fakturami wystawionymi na osobę prywatną, dowodami wewnętrznymi albo potwierdzeniami zapłaty. VAT można odliczyć jedynie w tej części, w jakiej powierzchnia przeznaczona na cele firmowe stanowi część całego mieszkania.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

kawaDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguksiazka

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI