Błędny przelew do urzędu – co zrobić w przypadku pomyłki?

Przelew podatkowy do niewłaściwego urzędu skarbowego, wpłata na nieprawidłowy numer konta, zbyt niska lub zbyt wysoka kwota przelewu podatkowego – pomyłka może się zdarzyć każdemu. Błędny przelew, sprawdź co zrobić w takiej sytuacji!

Przelew podatkowy do niewłaściwego urzędu

Jeśli przedsiębiorca dokonał wpłaty do niewłaściwego urzędu skarbowego, w celu naprawy błędu powinien napisać pisma do obu urzędów z informacją o zaistniałej sytuacji i poprosić urząd, do którego omyłkowo przelał środki, o przelanie pieniędzy na konto właściwego urzędu. Może też ponownie zapłacić podatek, tym razem do właściwego urzędu, i ubiegać się o zwrot omyłkowo wpłaconych środków w drugim urzędzie.

Błędny przelew do urzędu – niewłaściwy numer konta

W takiej sytuacji przedsiębiorca również ma dwa rozwiązania: może napisać pismo do urzędu skarbowego z prośbą o przeksięgowanie zapłaty na właściwy numer rachunku Bądź też ponownie zapłacić podatek, tym razem na poprawny numer konta, i ubiegać się o zwrot omyłkowo wpłaconych środków lub zaksięgowanie ich na poczet przyszłych zobowiązań.

Jeśli nie wiemy na jakie konto wpłacić podatek, na stronach urzędów skarbowych dostępne są numery kont do wpłaty. Informacje można znaleźć także w naszej aplikacji.

Zapłata podatku – za mała kwota przelewu

Jeśli przedsiębiorca wpłaci zbyt niską kwotę podatku do urzędu skarbowego, to powinien jak najszybciej dopłacić różnicę. Błędny przelew należy opisać tak jak poprzedni, bez dopisywania dodatkowych informacji. Nie trzeba wysyłać do urzędu pisma z wyjaśnieniami.

Zasadą jest, że od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę. W celu wyliczenia odsetek można skorzystać z kalkulatorów odsetkowych dostępnych na stronach internetowych. Jeśli odestki przekraczjaą 8,70 zł, wówczas należy powiększyć o nie zapłatę zaległości (Sprawdź: Odsetki od zaległości podatkowych).

Przelew do urzędu skarbowego – nadpłata podatku

W tej sytuacji wszystko zależy od tego, czy dokonaliśmy nadpłaty w podatku dochodowym czy nadpłaty podatku VAT.

W przypadku podatku VAT, przedsiębiorca może napisać pismo do urzędu skarbowego i ubiegać się o zwrot nadpłaty. Bądź też o zaksięgowanie jej na poczet przyszłego podatku VAT lub na poczet zobowiązań z tytułu innych podatków.

W przypadku podatku dochodowego, rozwiązaniem sytuacji jest pomniejszenie następnej zaliczki o nadpłaconą poprzednio kwotę. Przedsiębiorca może ubiegać się o zwrot nadpłaty tylko wtedy, jeśli nie ma podatku do zapłaty i wykaże stratę. Zwrot otrzyma jednak dopiero po złożeniu rocznego zeznania podatkowego.

Błędny przelew do urzędu – czas

Pomyłka w przelewie do urzędu skarbowego może się zdarzyć każdemu. Niektóre z nich mogą jednak doprowadzić do powstania zaległości podatkowych i naliczenia odsetek. Dlatego przy dokonywaniu przelewów warto dokładnie sprawdzać, czy wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe. Jeśli wysłaliśmy błędny przelew – jak najszybciej podjąć działania naprawcze.

 


Podobne artykuły:

Skutki wpłaty podatku po terminie lub na niewłaściwe konto urzędu skarbowego

Błędny przelew do kontrahenta – jak odzyskać pieniądze

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI