Czy pracownikom przysługuje przerwa na papierosa?

Pracownikom przysługują przerwy w czasie pracy, na przykład tzw. przerwa śniadaniowa. Przepisy nie zabraniają, aby pracownicy wykorzystywali je na papierosa. Nie ma jednak regulacji, które gwarantowałyby osobom palącym dodatkowe, specjalne przerwy. To od pracodawcy zależy, czy zdecyduje się je wprowadzić czy nie.

Przerwy w Kodeksie Pracy

Przepisy mówią o różnych przerwach, które przysługują pracownikom w czasie pracy.

Zgodnie z Kodeksem Pracy:

Jest to tzw. przerwa śniadaniowa. Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w przypadku pracowników pracujących przy komputerze przez co najmniej 4 godziny:

Wspomniane 5-minutowe przerwy nie mogą być łączone. Jeśli któraś z przerw nie zostanie wykorzystana, to przepada.

Przepisy mówią też o innych dodatkowych przerwach dla różnych grup pracowników. Np. w przypadku osób niepełnosprawncyh, zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Ponieważ sposób wykorzystania przerw w pracy zależy od pracownika, to pracownik może wykorzystać je wedle swojego uznania i, jeśli chce, przeznaczyć je na palenie papierosów (w miejscach do tego wyznaczonych).

Dodatkowa przerwa na papierosa

Poza standardowymi przerwami, Kodeks Pracy pozwala pracodawcy na wprowadzenie dla pracowników dodatkowej przerwy, niewliczanej do czasu pracy – tzw. „przerwy lunchowej”:

W porozumieniu z pracodawcą pracownik może też wykorzystywać wyjścia na papierosa jako wyjścia na załatwienie spraw prywatnych, ale powinno to być odnotowane w ewidencji czasu pracy.

Palenie papierosów poza przerwą w pracy

Poza przysługującymi przerwami, w czasie ustalonych godzin pracy pracownik ma obowiązek znajdować się na stanowisku pracy i pozostawać w dyspozycji pracodawcy.

W przypadku gdy pracownik zostanie przyłapany na paleniu papierosów poza ustalonymi przerwami, pracodawca może zastosować karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną; np. nakazać pracownikowi odpracowanie ponadplanowych przerw.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI