Jak zatrudnić pracownika

Zatrudnienie pracownika wiąże się z pewnymi formalnościami, których należy dopilnować. Przedsiębiorca musi spełnić odpowiednie wymogi i podjąć kilka istotnych decyzji.  

Znalezienie pracownika

Pierwszym krokiem do zatrudnienia nowego pracownika jest próba znalezienia odpowiedniego kandydata, czyli zamieszczenie ogłoszenia o pracę. Warto w nim dokładnie określić swoje wymagania i opisać stanowisko, na jakie poszukuje się pracownika, aby uniknąć w przyszłości nieporozumień i nie tracić zarówno swojego czasu, jak i czasu kandydatów. Problem ten można rozwiązać również za sprawą ankiety osobowej wysyłanej kandydatom lub wstępnej rozmowy telefonicznej. W tym miejscu warto przytoczyć, że pracodawca może żądać od kandydata udzielenia takich informacji, jak jego imię i nazwisko, imiona jego rodziców, jego data urodzenia, miejsce zamieszkania i adres korespondencyjny, informacje o wykształceniu kandydata czy jego doświadczeniu zawodowym.  

Zatrudnienie pracownika

Chcąc zatrudnić w firmie nowego pracownika przedsiębiorca musi podjąć decyzję, jakiego rodzaju umową chce się wiązać z pracownikiem – umową na czas określony, nieokreślony, umową zlecenie czy umową o dzieło. Od tego uzależniona jest wysokość składek, jakie należy opłacać, a także konieczność dopełnienia obowiązków wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Państwowej Inspekcji Pracy. W przypadku umowy o pracę pracodawca powinien skierować pracownika na badania, zadbać o szkolenie bhp i stanowiskowe, a także w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedstawić pracownikowi na piśmie informację o warunkach zatrudnienia (np. czas pracy, wymiar urlopu, częstotliwość i wysokość wypłat, regulamin pracy, okres wypowiedzenia umowy o pracę…). Pracodawca powinien również prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika i dokumentację pracowniczą związaną z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem stosunku pracy oraz przebiegiem zatrudnienia, a także ustaniem zatrudnienia. W terminie 7 dni powinien także zgłosić pracownika do ZUS-u do ubezpieczenia chorobowego, emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego. Następnie informacja zostaje przekazana do Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To nie koniec formalności związanych z ZUS-em. Pracodawca powinien także:
  • do 15. dnia miesiąca opłacać i rozliczać składki za pracowników (ZUS DRA),
  • do 20. dnia miesiąca pobrać i wpłacić zaliczki na podatek dochodowy za każdego pracownika,
  • co roku przesłać do Urzędu Skarbowego deklarację PIT-4R lub PIT-8AR, a także deklarację roczną PIT-11.
Sprawdź, z czym wiąże się zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie.
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań