Kiedy należy zaktualizować wpis do CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej służy zarówno do ewidencjonowania przedsiębiorców i osób fizycznych, jak i ułatwiania dostępu do informacji o nich. Za sprawą CEIDG można także założyć firmę przez Internet.

Zakładając firmę należy dokonać wpisu do CEIDG – dokonanie takiego wpisu jest bezpłatne i można to zrobić osobiście (w dowolnym urzędzie miasta/ gminy), listem poleconym lub przysłać wniosek drogą elektroniczną. W formularzu muszą znaleźć się takie informacje, jak na przykład nazwa firmy, NIP, adres zamieszkania przedsiębiorcy czy informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zdarza się więc, że z czasem niektóre dane ulegają dezaktualizacji. Wówczas konieczna jest aktualizacja wpisu do CEIDG.

 

Kiedy trzeba zaktualizować wpis do CEIDG?

Przedsiębiorca powinien zaktualizować wpis do CEIDG na przykład w sytuacji, gdy:

  1. przedsiębiorca zmienił numer rachunku bankowego,
  2. przedsiębiorca zmienił adres zamieszkania,
  3. przedsiębiorca zmienił formę opodatkowania działalności gospodarczej,
  4. zmienił się lub rozszerzył zakres działalności firmy (PKD),
  5. zmieniła się nazwa firmy,
  6. zmieniła się siedziba bądź pojawił się dodatkowy adres firmy,
  7. przedsiębiorca zawiesił działalność.

 

Aktualizacja wpisu do CEIDG

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG, czyli formularz CEIDG-1, wskazując w nim aktualne dane. Nowe dane zostaną jednocześnie automatycznie przekazane do innych instytucji: GUSu, Urzędu Skarbowego, ZUSu, KRUSu. Aktualizacja nie wymaga wypełniania formularza w całości. Należy jednak zamieścić w nim następujące dane: imię i nazwisko przedsiębiorcy, datę urodzenia, numer PESEL, NIP, REGON, nazwę firmy i oświadczenie dotyczące składania fałszywych zeznań. Poza wymienionymi należy jedynie wypełnić informacje, które się zmieniły.

Na formularzu przedsiębiorca powinien podać powód nastąpienia zmiany oraz datę zaistnienia zmiany. Warto pamiętać, że jeśli zmiana zaistniała przed dokonaniem aktualizacji, to w takiej sytuacji przedsiębiorca ma 7 dni na złożenie wniosku od chwili zmiany.

Złożenie wniosku jest bezpłatne.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK