Blog ifirma.pl

Kontrahent nie płaci – odzyskiwanie długów, windykacja należności

|
|
5 minut czytania
Opóźnienia w płatnościach, zbyt niskie kwoty przelewów i brak zapłaty za fakturę to problemy, które pojawiają się w wielu branżach. Odzyskanie należności od nieuczciwego kontrahenta bywa trudne, ale nie niemożliwe. Sprawdź, jak ściągnąć dług od dłużnika i jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę.
Biuro rachunkowe - ifirma.pl

Opóźnienia w płatnościach, zbyt niskie kwoty przelewów i brak zapłaty za fakturę to problemy, które pojawiają się w wielu branżach. Odzyskanie należności od nieuczciwego kontrahenta bywa trudne, ale nie niemożliwe. Sprawdź, jak ściągnąć dług od dłużnika i jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę. Jak odzyskać pieniądze za niezapłacone faktury? Co zrobić z dłużnikiem, gdy dłużnik nie chce oddać pieniędzy? Sprawdź.

Odzyskiwanie długów – wezwanie do zapłaty faktury

Opóźnienia w płatnościach i niezapłacone faktury mogą doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. Na nieotrzymywanie zapłaty w terminie skarży się 71% przedsiębiorstw. Wystarczy 30 dni opóźnienia w płatnościach, aby blisko 60% firm z sektora MSP czuła się zagrożona utratą płynności finansowej, wynika z badania przeprowadzonego przez Keralla Research na zlecenie Rzetelnej Firmy. Z płatnościami spóźniają się zarówno stali, jak i nowi kontrahenci.

Pierwszym, co można zrobić w przypadku niezapłaconej faktury, to monit/wezwanie do zapłaty. Na początku można wezwać do zapłaty drogą telefoniczną lub mailem. Jeśli jednak nie przyniesie to rezultatu, kontrahentowi należy wysłać ostateczne wezwanie do zapłaty faktury listem poleconym.

W piśmie należy zawrzeć dokładne informacje na temat powstałej należności, takie jak:

 • dane wierzyciela i dłużnika,
 • wysokość roszczenia (wartość transakcji, kwota do zapłaty),
 • podstawa prawna (numer i data wystawienia faktury lub innego dokumentu potwierdzającego należność),
 • sposób zapłaty i termin do kiedy chcemy odzyskać pieniądze za fakturę,
 • ostrzeżenie o konsekwencjach (np. informację, że w przypadku braku zapłaty będą naliczane odsetki od niezapłaconej faktury, albo że sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania windykacyjnego lub sądowego),
 • datę i miejsce sporządzenia dokumentu oraz podpis sporządzającego.

Do wezwania można dołączyć kopię nieopłaconej faktury oraz dowody potwierdzające, że kontrahent jest nam winien pieniądze (np. protokół zdawczo-odbiorczy).

Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym lub z potwierdzeniem odbioru, aby mieć dowód jego doręczenia. Innym – choć rzadziej stosowanym – rozwiązaniem jest wysyłka wezwania e-mailem z opcją powiadomienia o przeczytaniu wiadomości przez adresata.

Bardzo często samo wysłanie wezwania wystarcza, aby zmobilizować kontrahenta do spłaty zobowiązania. Jeśli jednak pismo nie przyniesie rezultatu, kolejnym krokiem może być skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej lub skierowanie sprawy do sądu.

Odzyskanie długu – windykacja należności

Jeśli samodzielne odzyskiwanie należności nie przynosi rezultatów można skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej.

W pierwszej kolejności firma windykacyjna spróbuje rozwiązać sprawę polubownie, wysyłając do kontrahenta list windykacyjny z wezwaniem do zwrotu pieniędzy. Jeśli mimo to dłużnik nadal nie chce oddać pieniędzy, następnym co może firma windykacyjna jest wstąpienie na drogę postępowania sądowego.

Jak odzyskać dług – pozew do sądu o zapłatę

Gdy próby polubownego rozwiązania sprawy zawiodą, pozostaje skierowanie pozwu do sądu.

Pozew do sądu o zapłatę można złożyć na formularzu P, który znajdziemy w budynkach sądów i do pobrania na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce “Formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym”.

W pozwie należy podać dane obu stron postępowania (wierzyciela i dłużnika – powoda i pozwanego), określić wartość sporu i odsetki, zamieścić uzasadnienie (wszystkie fakty, z których wynika, że żądanie pozwu jest zasadne – np. podpisaną umowę) i wnioski dowodowe. Należy także przedstawić informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia. W pozwie można także zamieścić inne, dodatkowe żądania (np. nakazania określonego zachowania się) i żądanie zwrotu kosztów procesu, w tym opłaty sądowej od pozwu. Do pozwu należy dołączyć wszystkie potrzebne dokumenty, m.in. te potwierdzające istnienie zadłużenia (np. potwierdzenia nadania wezwania do zapłaty), jeśli wspomniano o nich w uzasadnieniu.

Pozew z załącznikami należy przygotować w trzech egzemplarzach: dla sądu, dłużnika i dla siebie. Gotowe dokumenty można złożyć w biurze podawczym lub wysłać listem poleconym.

Inną możliwością aby odzyskać dług od dłużnika jest złożenie pozwu w e-sądzie, dostępnym pod adresem e-sad.gov.pl. E-sąd zajmuje się rozpatrywaniem najprostszych spraw cywilnych, których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego – a więc gdy dług kontrahenta nie budzi wątpliwości i jest jasno udokumentowany niezbędnymi fakturami i umowami. Elektroniczne postępowanie kończy się wydaniem nakazu zapłaty, które jest wysyłane do pozwanego drogą listowną.

Jeśli płatność nie zostanie uregulowana, a pozwany nie wniesie sprzeciwu, sąd nadaje klauzulę wykonalności i sprawę można skierować do komornika.

Warto trzymać rękę na pulsie

Jak głosi znana paremia, lepiej zapobiegać niż leczyć. Od samego początku warto trzymać rękę na pulsie: podpisywać umowy, pobierać zaliczki, skrupulatnie dokumentować sprzedaż (np. poprosić o potwierdzenie przez klienta otrzymania maila z wykonanymi dla niego materiałami) i w miarę możliwości sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy oraz przypominać kontrahentom o zbliżających się terminach zapłaty.

Aby jeszcze bardziej zmotywować kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań warto dołączać do wystawianych faktur pieczęć prewencyjną. Pieczęć prewencyjna to rodzaj dopisku na fakturze, który informuje, że brak zapłaty w terminie spowoduje zlecenie dochodzenia należności firmie windykacyjnej. Korzystanie z pieczęci prewencyjnej nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z firmą windykacyjną i jest usługą bezpłatną w ifirma.pl.

W razie niezapłaconej faktury nie warto zwlekać z odzyskiwaniem długu, aby nie dopuścić do przedawnienia.

UWAGA

Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disquss. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. Dane w systemie Disquss zapisują się na podstawie Twojej umowy zawartej z firmą Disquss. O szczegółach przetwarzania danych przez Disquss dowiesz się ze strony.

Autor ifirma.pl

Zespół IFIRMA

Kreatywny zespół specjalistów tworzony przez osoby wyróżniające się doświadczeniem oraz wiedzą z różnych obszarów.

Świadomi potrzeb naszych czytelników, skupiamy się na tworzeniu zrozumiałych treści, które będą w stanie przybliżyć im często zawiłe zagadnienia z zakresu rachunkowości, marketingu, ekonomii, księgowości czy zarządzania. Ostateczny dobór bieżącej tematyki uzależniany jest od preferencji docelowych odbiorców, zmian zachodzących w biznesowym środowisku, a także samych doświadczeń i umiejętności specjalistów odpowiadających za proces tworzenia tekstów.

W efekcie zespół ekspertów Ifirma bierze czynny udział w rozwoju różnego rodzaju biznesów, pomagając zarówno ich założycielom, jak i pracownikom efektywniej organizować pracę przy wykorzystaniu jak najbardziej dopasowanych do potrzeb rozwiązań.

Rozumiejąc istotę profesjonalnego podejścia do poruszanych zagadnień, każdy tekst tworzony jest w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo podejmowana tematyka ujmowana jest w logiczny i przejrzysty sposób, zwiększając tak istotną jasność przekazu, co pozytywnie wpływa na podkreślenie najbardziej użytecznych treści. W efekcie podejmowane przez nasz zespół praktyki w szerszej perspektywie można rozpatrywać jako dążenie do zwiększenia świadomości i wyczucia biznesowego osób aktywnie działających na rynku.

Z biurem rachunkowym IFIRMA masz i czas, i firmę

Już za 149 zł

miesięcznie

 • Pomagamy w przeniesieniu dokumentów i formalnościach
 • Przydzielamy dedykowaną księgową
 • Wygodnie dostarczasz dokumenty,
a księgowa rozlicza miesiąc i wysyła deklaracje
Zleć księgowość
Myślisz o zmianie księgowego?

Zostaw swój numer telefonu, a my znajdziemy księgowego dla Ciebie.

  Komentarze czytelników
  1. 16 listopada 2020 o 11:35
   Łukasz

   Dzień dobry,

   jak dodać pieczątkę prewencyjną na fakturze?

  2. 24 marca 2021 o 09:53
   Ifirma

   W serwisie ifirma.pl w celu dodania pieczęcie należy skorzystać z szablonu faktur dwa loga, temat został opisany w Pomocy serwisu tutaj.

  Dodaj komentarz

  Zachęcamy do komentowania naszych artykułów. Wyraź swoje zdanie i włącz się w dyskusje z innymi czytelnikami. Na indywidualne pytania (z zakresu podatków i księgowości) użytkowników ifirma.pl odpowiadamy przez e-mail, czat lub telefon – skontaktuj się z nami.

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Administratorem Twoich danych osobowych jest IFIRMA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dodając komentarz na blogu, przekazujesz nam swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz treść komentarza. W systemie odnotowywany jest także adres IP, z wykorzystaniem którego dodałeś komentarz. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, wynikającej z dodania komentarza. Dane są przetwarzane w celu opublikowania komentarza na blogu, jak również w celu obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane w bazie systemu WordPress są w niej przechowywane przez okres funkcjonowania bloga. O szczegółach przetwarzania danych przez IFIRMA S.A dowiesz się ze strony polityki prywatności serwisu ifirma.pl.

  Biuro rachunkowe - ifirma.pl
  Twój znajomy zakłada firmę Blog banner

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce