Czy podpis elektroniczny przydaje się w prowadzeniu firmy?

Podpis elektroniczny to dane w postaci elektronicznej dołączane do informacji wysyłanych drogą elektroniczną (Internet, CD-Rom, dyskietka), służące do identyfikacji osoby przesyłającej. Jest to – inaczej mówiąc – deklaracja tożsamości autora. E-podpis zawsze jest przypisany do konkretnej osoby i może mieć taką samą moc, jak podpis odręczny.

 

Zalety podpisu elektronicznego

Coraz więcej spraw można dziś załatwić z pomocą Internetu, także tych urzędowych – wysłać do urzędu deklarację podatkową, złożyć deklarację celną i wniosek do KRS, zarejestrować działalność gospodarczą albo po prostu korespondować z urzędami. Podpis elektroniczny, podobnie jak e-administracja, ma ułatwić wymianę informacji, pozwalając przedsiębiorcy zaoszczędzić czas i nie stać w kolejkach pod okienkiem (przedsiębiorca posiadający e-podpis może wysłać dokument do urzędu nawet w środku nocy). E-podpis nie służy jednak wyłącznie kontaktom z urzędami. Można go stosować także przy wystawianiu e-faktur, podpisywaniu dokumentacji medycznej, wysyłaniu pracownikom poleceń służbowych oraz przy podpisywaniu umów z kontrahentami.

 

Podpis elektroniczny a przepisy

Definicja podpisu elektronicznego znajduje się w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm), która jest oparta na przepisach europejskich. Zgodnie z nią każdy obywatel i podmiot w Polsce może używać e-podpisu w kontaktach z różnymi firmami, instytucjami i urzędami.

 

Dwa rodzaje podpisu elektronicznego

W Polsce istnieją dwa typy podpisu elektronicznego: podpis bezpieczny z kwalifikowanym certyfikatem oraz podpis zwykły.

Bezpieczny podpis elektroniczny to zaszyfrowana forma podpisu elektronicznego poświadczona ważnym certyfikatem kwalifikowanym, który wydaje wpisany do rejestru Ministra Gospodarki podmiot świadczący usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego. Otrzymanie certyfikatu wiąże się z opłatami – zarówno przy rejestracji e-podpisu jak i przy przedłużaniu ważności certyfikatu (co rok lub co dwa lata). Bezpieczny podpis ma taką samą moc prawną jak podpis odręczny.

Natomiast zwykły podpis elektroniczny nie wymaga ponoszenia kosztów związanych z uzyskaniem certyfikatu, ale i nie ma takiej mocy prawnej jak bezpieczny e-podpis, co znacznie ogranicza zakres jego zastosowań. Można go wykorzystywać tak jak zwykły odręczny podpis jedynie w stosunkach między kontrahentami, którzy zgodzili się na jego stosowanie.

 

Podpis elektroniczny a e-deklaracje w ifirma.pl

Klienci ifirma.pl nie potrzebują podpisu elektronicznego, jeśli chcą wysłać e-deklarację do Urzędu Skarbowego. Wystarczy, że upoważną trzy osoby reprezentujące serwis ifirma.pl do podpisania deklaracji własnym podpisem i przekazania jej w ich imieniu do Urzędu Skarbowego.

 

Koszty związane z podpisem elektronicznym

Przedsiębiorca decydujący się na bezpieczny podpis elektroniczny musi się liczyć z tym, że poza samym certyfikatem będzie potrzebował także odpowiedniego oprogramowania i karty kryptograficznej wraz z dostosowanym do niej czytnikiem, co może kosztować łącznie od 200 zł do 300 zł. Sam certyfikat należy też systematycznie odnawiać, co może wiązać się z wydatkiem w wysokości ok. 100 zł rocznie.

 

Czy podpis elektroniczny można wpisać w koszty firmy?

Tak, zakup e-podpisu na potrzeby prowadzenia firmy można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK