Reprezentacja i reklama

Czym koszty reprezentacji różnią się od reklamy? Które z tych wydatków można rozliczyć jako koszty uzyskania przychodu? Dowiedz się więcej na temat reprezentacji oraz reklamy w kontekście prowadzenia działalności oraz rozliczeń.

Od roku 2007 wydatki na reklamę są w pełni kosztem uzyskania przychodu.

Wydatki na reklamę księgujemy w serwisie następująco:

  • koszt księgowany na podstawie faktury VAT: zakładka “Wydatki” ➡ “Dodaj wydatek” ➡ “Koszt prowadzenia firmy – faktura”,
  • koszt księgowany na podstawie innego dokumentu niż faktura VAT: zakładka “Wydatki” ➡ “Dodaj wydatek” ➡ “Koszt prowadzenia firmy – inny”.

Wydatki na reprezentację nie są uznawane za koszt

W praktyce często zachodzi trudność rozróżnienia reklamy i reprezentacji. Reklama polega na nakłanianiu do nabycia produktów podmiotu, np. poprzez akcje promocyjne, materiały reklamowe, flagi, ale także udział np. w targach, podczas których następuje bezpośredni kontakt z ewentualnym klientem i nakłanianie go do nabycia produktów. Reprezentacja zaś kształtuje wizerunek firmy w pośredni sposób.

Do typowych kosztów reprezentacji, nieuznawanych za koszt podatkowy, zaliczamy w szczególności wydatki na:

  • podejmowanie kontrahentów, np. koszt noclegu, bankietów, udziału w imprezach kulturalnych i rozrywkowych, prezenty nieoznakowane trwale logiem firmy;
  • ubiór reprezentacyjny pracowników, nieoznakowany trwale logiem firmy;
  • organizację jubileuszu firmy;
  • wystrój firmy i zagospodarowanie terenu wokół firmy, które odbiega od zwyczajowo przyjętego w danej branży lub okolicy.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK