Utrata prawa do preferencyjnych składek ZUS – co robić?

Przedsiębiorcy otwierający działalność gospodarczą mają możliwość opłacania mniejszych składek przez pierwsze 24 miesiące jej prowadzenia. Aby móc skorzystać z takiej możliwości trzeba spełnić kilka warunków.

Komu nie przysługuje tzw. mały ZUS?

Preferencyjne składki nie przysługują przede wszystkim tym, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej posiadali firmę, a także tym osobom, które w ramach własnej działalności będą świadczyć dla byłego pracodawcy taką samą pracę – usługi – jak w okresie zatrudnienia (o ile przed rozpoczęciem działalności były u niego zatrudnione w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym).

Utrata prawa do preferencyjnych składek ZUS – co zrobić?

W takiej sytuacji przedsiębiorca powinien:
  1. Nie później niż po upływie 7 dni od utraty prawa do małego ZUSu wyrejestrować się z preferencyjnych składek ZUS. Oraz złożyć druk ZUS ZWUA.
  2. Zarejestrować się do składek poprzez złożenie formularza ZUS ZUA/ZUS ZZA w ciągu 7 dni od chwili, w której zacznie go obowiązywać duży ZUS (ZUS ZUA, jeśli prowadzenie firmy jest jedynym zajęciem przedsiębiorcy; ZUS ZZA, jeśli przedsiębiorca poza prowadzeniem własnej działalności jest zatrudniony na etat w innej firmie i otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż minimalna krajowa),
  3. do 10. dnia następnego miesiąca złożyć deklarację ZUS DRA za pierwszy miesiąc opłacania pełnej składki ZUS lub do 15. dnia każdego następnego miesiąca w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników.
Warto pilnować terminów, ponieważ dalsze opłacanie mniejszych składek może spowodować, że ZUS nałoży na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości 100 proc. zaległych składek.

Zawieszenie działalności, a utrata prawa do małego ZUSu

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej dwudziestoczteromiesięczny okres w którym przysługuje prawo do mniejszych składek ZUS nie przedłuża się. Jeśli więc na przykład w dziesiątym miesiącu prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca zawiesi ją na dwa miesiące, wówczas po wznowieniu działalności prawo do małego ZUSu będzie mu przysługiwać jeszcze tylko przez dwanaście miesięcy. Jeśli przedsiębiorca utraci prawo do preferencyjnych składek ZUS w trakcie zawieszenia działalności, to powinien wyrejestrować się i zarejestrować do ZUS dopiero wtedy, gdy wznowi działalność. W 2014 roku ZUS preferencyjny wynosi łącznie 431,18 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 418,86 zł), natomiast duży ZUS 1042,46 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego 987,39 zł).
BezpiecznaKsiegowoscPan

Bezpieczna księgowość bez wychodzenia z domu

jesteś w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z dedykowaną księgową

*zapomnij o papierkowej robocie, wystaw faktury i zaksięguj koszty w aplikacji ifi

IFIRMA nowoczesna rzetelna księgowość #zostanwdomu

ZLECAM KSIĘGOWOŚĆ
Przetestuj nasz program do faktur
bez zobowiązań