Zatrudnienie pracownika na okres próbny

Nie zawsze przedsiębiorca zatrudniający nowego pracownika chce się z nim od razu wiązać długoterminową umową. Idealnym sposobem na sprawdzenie, czy nowy pracownik posiada odpowiednie kompetencje i umiejętności jest zatrudnienie go na umowę na czas próbny.

 

Jak sporządzić umowę na okres próbny?

Umowa na okres próbny powinna być zawarta na papierze. Musi zawierać takie dane, jak określenie pracownika i pracodawcy, datę zawarcia i okres trwania umowy, datę rozpoczęcia pracy, miejsce wykonywania pracy, wysokość pensji, określenie stanowiska i wymiar czasu pracy.

 

Ile maksymalnie może trwać umowa na okres próbny?

Umowa na okres próbny według prawa może być zawarta co najwyżej na okres 3 miesięcy. Jeśli zdarzy się, że w trakcie trwania umowy pracownik trafi na L4, czas trwania umowy nie ulegnie przedłużeniu. Przedsiębiorca i pracownik nie mogą zawrzeć takiej umowy po raz drugi na tym samym stanowisku pracy.
Jeśli jednak pracownik zatrudniony na okres próbny nie sprawdzi się na danym stanowisku i pracodawca zechce przenieść go na inne stanowisko, wówczas ponownie może zaproponować mu zatrudnienie na umowę na okres próbny.

 

Wypowiedzenie umowy na okres próbny

Tak jak w przypadku innych umów o pracę, umowę na okres próbny należy wypowiedzieć z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. Jeśli długość umowy nie przekracza 2 tygodni, wówczas okres wypowiedzenia wynosi 3 dni robocze. Jeśli umowa jest dłuższa niż 2 tygodnie, wówczas pracownik i pracodawca mają na to tydzień. W przypadku zawarcia umowy na okres 3 miesięcy, obie strony obowiązują 2 tygodnie okresu wypowiedzenia.
W przypadku niezłożenia wypowiedzenia umowa rozwiązuje się automatycznie po upływie czasu, na jaki została zawarta.

 

Zatrudnienie pracownika na umowę na okres próbny to dobry pomysł na to, aby sprawdzić, czy pracownik poradzi sobie na danym stanowisku. Jest to też szansa dla pracownika na to, aby zweryfikować, czy odpowiadają mu zaproponowane przez pracodawcę warunki.

Zostaw
komentarz

Nasi eksperci również chętnie
uczestniczą w dyskusji i odpowiadają
na Wasze komentarze.

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOK